Tłumaczenia samochodowe Francja
Jak sprowadzić samochód z Francji?

Sprowadzanie samochodów z Francji nie należy do zbyt popularnych, co może wiązać się z większym wyborem interesującego nasz modelu i dobrym stanem wystawianych na sprzedaż pojazdów. Francja charakteryzuje się mniejszym zbytem, dzięki czemu jeśli zdecydujemy się na zakup samochodu, to nie powinniśmy mieć problemu ze znalezieniem czegoś ciekawego.

Szukając samochodu warto skorzystać z francuskich serwisów ogłoszeniowych. Poniżej przedstawiamy listę najpopularniejszych portali:

www.autoscout24.fr
www.leboncoin.fr
www.toutautoannonces.com
www.automoto-annonces.com
www.annonces.com/vehicules.html?p=6
www.automarche.fr/recherche/
www.paruvendu.fr
www.annoncenet.fr

Jaki dokument sprzedaży otrzymam podczas zakupu auta?
Jeśli kupujesz samochód od prywatnego sprzedawcy musisz sporządzić umowę kupna-sprzedaży. Wtedy też otrzymasz przekreślony dowód z datą zawarcia transakcji (według obowiązującego we Włoszech prawa) oraz z podpisem właściciela samochodu. W przypadku zakupu samochodu na aukcji otrzymasz fakturę zakupu.

Niezbędnymi dokumentami do rejestracji i wywozu samochodu jest:

 • umowa sprzedaży ( lub faktura) – ważne aby w umowie był wpisany kraj docelowy,
 • przekreślony i podpisany dowód rejestracyjny, tzw. carte grise
 • Specjalne tablice W Export, oraz dokument o tej samej nazwie – zarówno tablice jak i dokument możesz nabyć w prefekturach (francuskich urzędach). Na wydanie będziesz czekać maksymalnie dwa dni, od momentu złożenia wniosku. W przypadku uszkodzenia samochodu może się zdarzyć, że urzędnik umieści na carte grise adnotację – „circulation intredite, czyli ”jazda zabroniona”. Taki komunikat oznacza zakaz poruszania się po drogach, nie tylko Francuskich, ale także poza zagranicą. W takim wypadku samochód będziesz mógł przewieźć tylko na lawecie. Karta pojazdu W Export pozostaje ważna przez okres 30 dni, zawierając dane nowego właściciela, oraz kraj przeznaczenia.
 • Ubezpieczenie – oprócz tablic i nowej karty pojazdu musisz zadbać także o międzynarodowe ubezpieczenie.

Procedura rejestracji w pigułce:
Po złożeniu dokumentów w prefekturze w ciągu 48 godzin powinieneś otrzymać dokument na podstawie, którego będziesz mógł wywieść auto. Koszt zaświadczenia to wydatek, w wysokości 46 euro. Następnie wyrabiasz tablice rejestracyjne – koszt od 15 do 25 euro i ubezpieczasz samochód na 5, 8 lub 15 dni.

UWAGA! Zawsze zwracaj uwagę czy pojazd posiada oryginalną carte grise. Może się bowiem zdarzyć, że sprzedawany pojazd, który uległ poważnemu wypadkowi nie posiada tego dokumentu w oryginalne. W takim przypadku nie uda Ci się dostać karty W Export i nie zostaniesz dopuszczony do ruchu. Wtedy jedynym wyjściem na sprowadzenie samochodu jest przewiezienie go na lawecie.

Jak uniknąć kary w Niemczech i dlaczego tablice eksportowe są takie ważne?

Kupując samochód we Francji musisz wiedzieć, że francuski dowód rejestracyjny (carte grise) nawet po przekreśleniu, pozostaje ważny na terenie Francji przez 30 dni, jeśli dołączony do niego zostanie dowód zakupu lub faktura. Jeśli jednak przekroczysz francuską granicę dokument ten natychmiast traci ważność.
Z nadarzającej się okazji korzystają niemieccy policjanci, którzy uznają samochody z takimi dokumentami, za nieposiadające ważnej rejestracji. W momencie kontroli musisz się liczyć z wysokim mandatem, w wysokości nawet do 700 euro i odholowaniem pojazdu na strzeżony parking. W takim przypadku trzeba niestety sprowadzać lawetę. Koszt zatrzymania z mandatem, opłatą za parking i zapłatą za lawetę może nawet wynieść 5 tysięcy euro!

Istnieje sposób by uniknąć takiej sytuacji. Musisz wykupić wspomniane wcześniej tablice eksportowe. Aby je wykupić udajesz się do urzędów zwanych prefekturami. Istnieje jednak jeden warunek, który musisz spełnić – oprócz faktury lub umowy kupna-sprzedaży, musisz okazać kartę grise z ważnymi badaniami technicznymi. Jeśli chcesz uniknąć niepotrzebnych komplikacji, dobrze upewnij się czy samochód posiada aktualny przegląd jeszcze przed transakcją.

Koszty poniesione w prefekturze wyglądają następująco:
a) tablice eksportowe W Export – wydatek od 10 do 22 euro
b) eksportowy dowód rejestracyjny – od 25 do 35 euro

Ile zapłacę za polisę?
Aby legalnie szosować po europejskich drogach musisz jeszcze wykupić polisę. Koszt polisy jest uzależniony od liczby dni na, którą została wykupiona. Jeśli wykupisz polisę na 5 dni powinieneś zapłacić 93 euro, jeśli na 8 – 100 euro, lub na 15 dni – 115 euro.

Co oznacza przekreślony dowód?
Po sprzedaży samochodu dowód rejestracyjny tzw. Certificat d’immatriculation, powinien zostać ręcznie przekreślony przez francuskiego urzędnika z dopiskiem „Vendu pans” z datą i podpisem. Przekreślenie oznacza, że auto zostaje sprzedane i wyrejestrowane we Francji, zachowując jednak nadal francuskie tablice rejestracyjne.

Jak sprawdzić przebieg samochodu?
Będąc we Francji warto zweryfikować stan przebiegu samochodu. Możesz tego dokonać dzięki posiadanym dokumentom z badania technicznego z których odczytasz adres stacji technicznej. Na nowych winietkach naklejanych na szybach (znajdujących się zawsze po prawej stronie szyby, w dolnym rogu), obowiązujących we Francji od 2011 roku, można odnaleźć nr autoryzacji stacji dzięki którym łatwo odnaleźć stację w której dokonywano badanie.

Dzięki tego rodzaju naklejce na szybie każdy samochód możesz w prosty sposób sprawdzić. Choć winietki na szybie nie są we Francji obowiązkowe, to prawie wszystkie samochody powyżej 4 lat, je posiadają, ponieważ ich brak mógłby zwrócić uwagę policji.

W przypadku braku naklejki istnieje podejrzenie, że sprzedawca chciał zataić prawdziwy przebieg, lub kupił auto z niepewnego źródła, gdzie podkręcono licznik.

Osoby, które sprowadzają samochód do Polski muszą się liczyć z dodatkowymi kosztami w procesie rejestracji. Po powrocie do Polski konieczne będzie udanie się do tłumacza przysięgłego.

Dokumenty, które posiadasz zostały sporządzone w języku francuskim i w świetle obowiązującego w Polsce prawa muszą zostać przetłumaczone. Na tłumaczeniu wierzytelnym znajdują się specjalny jest oznaczone numer repertorium, oraz czytelny odcisk okrągłej pieczęci i podpis tłumacza przysięgłego.

We Francji obowiązują dwa rodzaje przeglądów technicznych:
a) W przypadku nowych samochodów, które zostały zarejestrowane w okresie do 4 lat przegląd dokonywany jest raz na pół roku
b) Samochody starsze muszą odbywać przegląd co dwa lata.

Choć we Francji w momencie sprzedaży samochodu używanego sprzedawca powinien okazać zaświadczenie o wykonaniu badania technicznego (fr. procès-verbal de contrôle technique) nie starsze jak 6 miesięcy, to przepis ten nie dotyczy sprzedaży na eksport np. do Polski.

Kupując samochód we Francji, nawet jeśli właściciel wręczy ci aktualne zaświadczenie o wykonaniu badania technicznego, to nie wiąże się to raczej z oszczędnościami, które możesz uzyskać z tego tytułu. Samochody starsze niż 4 lata, muszą odbywać przegląd co dwa lata, a zatem może się zdarzyć że Twój nowy nabytek będzie miał termin ważności francuskiego przeglądu technicznego dłuższy niż rok, a w Polsce nie zostanie ono uznane.

Ponadto w przypadku posiadania francuskiego przeglądu technicznego możesz zostać odesłany na stację diagnostyczną, w celu ustalenia danych technicznych, niezbędnych do rejestracji, a których nie ujęto w oryginalnych włoskich dokumentach.
Podsumowując, nawet jeśli posiadasz aktualny francuski przegląd to warto, zastanowić się nad przebyciem polskiego przeglądu technicznego.

W polskiej stacji diagnostycznej po pomyślnie przebytym przeglądzie otrzymasz zaświadczenie o odbytym badaniu technicznym, oraz Dokument Identyfikacyjny Pojazdu.

Ze sprowadzonym z zagranicy samochodem wiąże się obowiązkowa wizyta w Urzędzie Celnym. Dokonasz tam niezbędnych dla rejestracji formalności, które powinny być dopełnione w ciągu pięciu dni od daty zakupu samochodu. W urzędzie składasz tzw. „Deklarację uproszczoną nabycia wewnątrzwspólnotowego”, którą oznaczono symbolem AKC-U.
Oczywiście musisz też dokonać wpłaty podatku akcyzowego, którą przelejesz na konto bankowe właściwej Izby Celnej.

Na podstawie czego oblicza się akcyzę?
Akcyza obliczana jest na podstawie pojemności silnika zakupionego pojazdu.

 • W przypadku samochodów do 2000 cm3 akcyza wynosi 3.1% ceny pojazdu
 • W przypadku pojazdów powyżej 2000 cm3 wynosi aż 18.6% ceny pojazdu

Jakie dokumenty muszę złożyć aby otrzymać zaświadczenie opłacenia akcyzy?

 • wypełnioną deklarację AKC-U
 • wniosek do Naczelnika urzędu celnego o wydanie dokumentu potwierdzającego zapłatę podatku akcyzowego
 • dowód dokonania opłaty skarbowej (opłata wynosi 17 zł).

Kolejnym miejscem, w które się udajesz po otrzymaniu potwierdzenia zapłaty akcyzy, jest urząd skarbowy. Tam dopełnisz wszystkich formalności, które pozwolą Ci uzyskać zwolnienie z podatku VAT. Aby uzyskać stosowny dokument musisz wypełnić specjalny wniosek VAT-24 i wpłacić na konto urzędu kwotę w wysokości 160 zł.

Co dołączam do wniosku VAT -24 ?

 • Oryginały oraz kserokopie wcześniej przetłumaczonych dokumentów pojazdu
 • Dowód wniesienia opłaty

Przed wizytą w Wydziale Komunikacji czeka Cię jeszcze jeden wydatek. Musisz zapłacić tzw. opłatę recyklingowa, która obowiązuje wszystkie osoby, które sprowadziły do Polski pojazd z zagranicy. Opłatę recyklingową wprowadzono w Polsce w 2005 r, jako rezultat nasilonego importu samochodów z zachodu.

Opłata wynosi 500 zł, a uiszczasz ją przelewem na konto Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dane do przelewu: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej: BGK III Oddział w Warszawie 65 1130 1062 0000 0109 9520 0014.

UWAGA! Ważne aby nie zapomnieć o umieszczeniu w tytule przelewu modelu i marki samochodu, a także opisu „opłata recyklingowa”, oraz nr VIN lub nr. podwozia, nadwozia, czy ram pojazdu.

Ostatnim miejscem w które się udajesz jest właściwy dla Twojego miejsca zamieszkania Wydział Komunikacji. Wybierając się tam pamiętaj o zabraniu wszystkich dokumentów, które udało Ci się zgromadzić do tej pory.

Nie zapomnij też o kopiach i tłumaczeniach. Koniecznie weź ze sobą także wypełniony wniosek o rejestrację samochodu. Na miejscu procedura jest prosta. Ty zdajesz dokumenty i zaświadczenie o wyrejestrowaniu samochodu we Francji, natomiast urząd wydaje Ci tymczasowy dowód rejestracyjny, tablicę i naklejkę na szybę.

Aby móc legalnie szosować po polskich drogach musisz jeszcze udać się do ubezpieczyciela, gdzie zawrzesz umowę OC.

W Wydziale Komunikacji za rejestrację samochodu sprowadzonego z zagranicy zapłacisz 256 zł.

W cenie rejestracji znajduje się koszt:

 • Tablic rejestracyjnych – 80 zł
 • Dowodu rejestracyjnego – 54 zł
 • Wystawienia karty pojazdu – 75 zł
 • Wystawienia pozwolenia czasowego – 13,5 zł

A także :

 • Nalepka legalizacyjna – 12,5 zł
 • Nalepka kontrolna – 18,5 zł
 • Opłata ewidencyjna – 2 zł.

Po tak przebytej drodze, możesz w pełni cieszyć się nowo nabytym samochodem.

Specjalizacje

  Francja 3

  Zdrowie jest najważniejsze. Dlatego dla nas najważniejsze jest Twoje tłumaczenie.