Tłumaczymy teksty związane z medycyną

Spośród wszystkich rzeczy, które najbardziej cenimy i sobie w życiu jest zdrowie. W przypadku, kiedy zaczynamy chorować – pogarsza się nasze samopoczucie, jesteśmy zdenerwowani nawet błahostkami i nic nam się nie chce. Dobrze jeżeli tylko złapaliśmy lekkie przeziębienie lub dopadła nas grypa. Gorzej, kiedy jesteśmy zmuszeni udać się do szpitala bo nasz stan zdrowia uległ znacznemu pogorszeniu.

Z resztą zostajemy przewiezieni do tamtego miejsca z różnych powodów, najczęściej związanych z nagłą sytuacją, która spowodowała uszczerbek na zdrowiu lub nawet życiu.

Rzecz jasna nikt z nas nie lubi przebywać w szpitalu, czego chyba nie trzeba tłumaczyć. Każdy też wie, jak rządzi się w Polsce system ochrony zdrowia pacjenta. Jeszcze gorsze są kolejki do lekarzy, wielomiesięcznie oczekiwanie na umówiony zabieg lub operację. W innych krajach (zwłaszcza tych zagranicznych) ten temat przedstawia się zupełnie inaczej – wygląda zdecydowanie lepiej.

Jeżeli więc nie jesteśmy zadowoleni z dotychczasowych polskich usług systemu zdrowia i zdecydowaliśmy się leczyć poza granicami naszego kraju, powinniśmy oddać nasze teksty medyczne w ręce profesjonalnych tłumaczy. Dzięki ich pracy, zaangażowaniu i gruntownej wiedzy będziemy mieli pewność, że dokumenty są w pełni jasne dla np. zagranicznych lekarzy oraz bezpieczne w użytkowaniu.

Jakie pisma wiążą się ściśle z pacjentem? Jakie informacje zbiera na nasz temat lekarz, by przywrócić nas do zdrowia lub sprawności fizycznej i psychicznej?

Medycyna rozróżnia kilka tekstów, które specjalnie dla Was przedstawimy poniżej.

Historia choroby
Wyobraźmy sobie, że musimy udać się do lekarza – coś nas zaczęło boleć w pewnej części ciała, nie wiemy co się z nami dzieje i musimy zasięgnąć opinii specjalisty. Idziemy zatem do doktora, który diagnozuje chorobę lub inną przyczynę pogorszenia zdrowia.

Spisuje też historię choroby – dokumentację na temat naszej osoby, a więc imię, nazwisko, przeprowadzone badania, diagnozę czy zapisane dla pacjenta lekarstwa.

W ten sposób środowisko medyczne otrzymuje informacje dotyczące tej osoby, aby w razie kolejny wizyt wiedzieć jak z nim/nią postępować i czego się wystrzegać.

Pamiętajmy, że nie każdy pacjent reaguje dobrze na zaserwowane przez lekarza leki. W historii choroby ważna jest również informacja dotycząca grupy krwi.

Zarówno prywatne jak i publiczne kliniki, przychodnie oraz szpitale mają obowiązek wydać pacjentowi do wglądu jego historię choroby. Jako dokumentacja medyczna najczęściej spisywana jest ręcznie na kartce papieru, jednakże wielu lekarzy decyduje się na sporządzenie pisma w formie elektronicznej.

Jest na to proste wytłumaczenie – dokumenty medyczne nie mogą ulec zniszczeniu na okres nawet 40 lat!

Karta szpitalna lub karta leczenia szpitalnego
W przypadku, kiedy znaleźliśmy się w szpitalu, zakładana jest nam karta szpitalna. Znajdą się wtedy na niej nasze dane: imię, nazwisko, data urodzenie, objawy, grupa krwi, temperatura, tętno, rozpoznanie choroby i jej leczenie. Jest na niej wszystko – od A do Z co wiąże się z naszym pobytem w szpitalu.

Jest ona niezmiernie ważna dla pacjenta oraz samego personelu medycznego, a żadne pomyłki związane z tym dokumentem nie wchodzą nawet w rachubę.

Wyobraźmy sobie, że nasza karta została przypadkowo podmieniona z pismem dotyczącym innej osoby. Jeżeli lekarz nie zorientuje się, że doszło do pomyłki może znacznie pogorszyć stan zdrowia osoby leżącej na łóżku, a w ostatecznością zabić ją nieumyślnie.

Oczywiście do tego typu przypadków dochodzi niezwykle rzadko i na zaistnienie takiej sytuacji musi się złożyć kilka nieszczęśliwych zbiegów okoliczności.
Karty szpitalne zawierają też wiele informacji niezrozumiałych dla przeciętnego człowieka.

Znajdują się tam skomplikowane terminologie, liczby czy zdania zapisane w języku łacińskim, które należy przetłumaczyć na język polski.

Lekarz nie ma problemów z odczytaniem takich danych, ale dla nas mogą już stanowić „czarną magię”.

Wyniki badań
Wybierając się do przychodni, kliniki czy szpitala, personel medyczny przeprowadza na nas badania. Mogą one dotyczyć m.in. morfologii krwi i moczu, oczu, EKG serca, cytologii, radiologii, poziomu hormonów – praktyczne każdego zakątka naszego ciała. Tylko wtedy na podstawie uzyskanych informacji i potwierdzonej diagnozy, lekarz może podjąć się leczenia i wytłumaczyć pacjentowi jego stan zdrowia.

Przypisuje wtedy np. odpowiednie leki lub skierowanie do konkretnego specjalisty.

Wyniki badań są bardzo szczegółowo zapisane w tabelkach lub rubrykach. Dla zwykłego pacjenta mogą stanowić ciąg niezrozumiałych wyrazów, liczb i skrótów, ale dla lekarza to kopalnia wiedzy. Tego typu dokumenty medyczne ratują nierzadko życie pacjenta, który dowiaduje się na przykład o cukrzycy, chorobie oczu, czy nowotworze. W tym ostatnim przypadku szybkość uzyskania wyników badań jest często na wagę złota – rak jest przecież taką chorobą, która może rozwijać się w organizmie człowieka z dnia na dzień.

Tylko szybka reakcja laboratorium oraz pośpieszne leczenie może uratować pacjenta przed śmiercią.

Zwolnienia lekarskie
Jeden z najbardziej popularnych tekstów, a zarazem dokumentów potwierdzających naszą niezdolność do pracy z powodu choroby.Jest to zaświadczenie, które wydaje nam lekarz współpracujący z ZUS. Zwolnienie lekarskie usprawiedliwia naszą nieobecność w pracy. Może ona być spowodowana różnymi czynnikami, jak np. wyżej wspomnianą chorobą lub potrzebą opieki nad chorym członkiem rodziny.

Jak każde pismo tego typu – ma charakter poufny, a treść mogą przeczytać tylko lekarz, pacjent oraz odbiorca, który sprawdza poprawność wypełnionego druku. Jest ono nazywane popularnie L4. Pracownik musi je dostarczyć do pracodawcy w przeciągu siedmiu dni.

Może to zrobić osobiście albo poprzez osobę trzecią. W przypadku gdy te opcje nie wchodzą w rachubę, wytłumaczymy się telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną.

Kto jeszcze nigdy nie był na zwolnieniu lekarskim musi wiedzieć, że w tym czasie nie wolno nam się podejmować żadnej pracy – tylko leczyć.

Teksty medyczne są dosyć specyficzną grupą dokumentów, do których niewiele osób ma wgląd. Stanowią one swego rodzaju tajemnicę pomiędzy lekarzem a pacjentem – z wiadomych przyczyn. Są też tekstami trudnymi do przetłumaczenia.

Osoby nie znające branży medycznej nie powinny w żadnym razie robić tego na własną rękę, ponieważ mogą narazić na szwank swoje i czyjeś zdrowie, a nawet życie.

Tłumaczeniem takich dokumentów muszą zająć się specjaliści.