ISO 639 jest to zestaw klasyfikacji standardów międzynarodowych głównie za pomocą kodów dwu- i trzyliterowychi.

ISO 639-1 to dwuliterowe kody języków, ISO 639-2 to trzyliterowe kody głównych języków i grup języków, a ISO 639-3 to z kolei trzyliterowe kody wszystkich języków.

Do czego stosuje się ISO 639?

Kody te są szeroko stosowane w wielu różnych dyscyplinach. Wykorzystuje się je np.:

– do celów bibliograficznych,

– w środowisku bibliotecznym,

– w systemach komputerowych,

– do reprezentowania różnych wersji językowych na stronach internetowych.

i Library of Congress, hasło „ISO 639”, http://www.loc.gov/standards/iso639-2/faq.html, aktualizacja z dnia 18.01.2020.