Stowarzyszenie Tłumaczy Audiowizualnych to organizacja, która skupia wokół siebie osoby, które zajmują się zawodowo przekładem audiowizualnym, dubbingiem, opracowaniami lektorskimi, tworzeniem napisów i napisów dla osób niesłyszących, a także audio deskrypcją.

Misją organizacji jest integracja środowiska tłumaczy audiowizualnych, szerzenie wiedzy na temat ich profesji, wspieranie profesjonalistów i członków stowarzyszenia czy reprezentowanie interesów środowiska wobec urzędów i w Sejmie[i].

[i] Stowarzyszenie Tłumaczy Audiowizualnych, „Misja. Kim jesteśmy?”, http://staw.org.pl/pl/misja/, aktualizacja z dnia 21.01.2020.