String” jest angielskim słowem, które na język polski możemy przetłumaczyć na kilka sposobów, jako: „ciąg znaków”, „łańcuch znaków”, „łańcuch”.

Jest to tekstowy typ danych, który służy do przechowywania ciągu znakówi. Zaczyna się oraz kończy od cudzysłowu.

i Wikipedia, hasło „string”, https://pl.wikipedia.org/wiki/Tekstowy_typ_danych, aktualizacja z dnia 16.01.2020.