Angielskie słowo „string” zapewne nie mówi nic lub niewiele komuś, kto nie zna się na programowaniu. Pod tym terminem kryje się tekstowy typ danych. Czym on jest? Co oznacza? Gdzie jest wykorzystywany? Te i inne pytania dosłownie cisną się na usta. Pora więc poznać odpowiedzi!

Co to jest tekstowy typ danych?

„String” jest angielskim słowem, które na język polski możemy przetłumaczyć na kilka sposobów, jako: „ciąg znaków”, „łańcuch znaków”, „łańcuch”. Jest to tekstowy typ danych, który służy do przechowywania ciągu znaków i. Zaczyna się oraz kończy od cudzysłowu. Łańcuch znaków tworzy się tu, używając znaku apostrofu, znaków cudzysłowu, składni heredoc, składni nowdoc.

Mówiąc o tekstowych typach danych, wypada wyjaśnić, czym w ogóle jest typ danych. W językach programowania każda zmienna, z którą masz styczność to tak zwany typ. Co on może nam powiedzieć? Mówi nam o tym, jakiego rodzaju wartość może zostać przypisana do konkretnej zmiennej. Na przykład w języku PHP typy danych dzielimy na skalarne (są to typy proste – boolean, integer, float lub double i string), złożone (array, object) i specjalne (resource i null).

Warto jeszcze dodać, że istnieje coś takiego jak kontrola typów danych. Co to oznacza w praktyce? W niektórych językach programowania kontrola typów danych ma być czymś w rodzaju zabezpieczenia kodu przed niepoprawnych jego działaniem. Co więcej, może ona służyć również poprawieniu czytelności typów danych. Dodajmy jeszcze, że w kontekście kontroli typów danych możemy mówić o typowaniu dynamicznym i typowaniu statycznym.

String — gdzie jest wykorzystywany tekstowy typ danych?

Zastanawiasz się, gdzie są wykorzystywane tekstowe typy danych? Oto trzy najczęstsze sytuacje!

  • Stringi wykorzystywane są jako klucze w mapach – ze względu na to, że ich wartość nie ulega zmianie, tylko jeden raz wylicza się wartość hashCode, co z kolei przekłada się na czas operacji hashMap oraz hashTable.
  • Ten typ danych wykorzystywany jest również do oszczędzania pamięci w aplikacji.
  • Zapewniają bezpieczeństwo. Stringi zapewniają bezpieczeństwo przed wszelkimi modyfikacjami z zewnątrz.

Rodzaje tekstowych typów danych

Zacznijmy od tego, że typ danych można podzielić na m.in. tekstowy typ danych, typ całkowity (jak wskazuje na to jego nazwa, dotyczy liczb całkowitych), typ znakowy (reprezentuje jeden znak tekstu i spotykany jest w wielu językach programowania), typ wyliczeniowy (zawiera listę wartości, które są reprezentowane za pomocą literałów wyliczeniowych przyjmowanych przez ten typ danych), typ logiczny (uporządkowany zbiór wartości logicznych) czy typ etykietowy (wartościami są tu etykiety instrukcji).

A jakie są rodzaje tekstowych typów danych? Każdy tekstowy typ danych składa się z dwóch podtypów: typu łańcuchowego i unicode. Ten pierwszy może zawierać np. litery, liczby oraz symbole. Typ łańcuchowy: char, varchor. Unicode to zaś: ntest, nvarchor.

Najczęściej występujące konwersje typów:

  • String to Array,
  • Array to String,
  • Char array to String,
  • Array to ArrayList,
  • ArrayList to String,
  • Int to string,
  • string to Int.

Zastosowanie tekstowych typów danych w pracy tłumacza

Ze stringami spotkamy się, chociażby w Javie czy Pascalu. Jak już wiemy, tekstowe typy danych, są to takie typy, które reprezentują cały tekst. W języku programowania C jego rolę pełni coś, co nazywa się tablicą znaków (wskazuje na nią wskaźnik do typu znakowego i kończy się znakiem o wartości 0).

Tłumacze najczęściej mają do czynienia z typami danych przy projektach związanych z językami programowania, kiedy zajmują się materiałami przygotowanymi przez programistów i dla programistów, np. poradniki, informatory czy książki dotyczące tego zagadnienia.

Wystarczy przyjrzeć się przypadkowej treści związanej ze światem programistów, aby uzmysłowić sobie, że tu każdy tłumacz musi mieć podstawy programowania, aby w ogóle rozumieć, co czyta. Zrozumienie tego specyficznego i specjalistycznego języka jest podstawą wykonania dobrych, sensownych i wysokiej klasy tłumaczeń.

i Wikipedia, hasło „string”, https://pl.wikipedia.org/wiki/Tekstowy_typ_danych, aktualizacja z dnia 16.01.2020.