Inżynier lokalizacji jest to kluczowa osoba w zespole lokalizacyjnym, która odpowiada za automatyzację procesu lokalizacji.

Zakres obowiązków takiego specjalisty może być różny i zależy od charakteru pracy.

TranslationDirectory.Com w „The Guide to Translation and Localization: Engineering and Computer-aided Tools”, a dokładniej w rozdziale zatytułowanym „Engineering and Computer-aided Tools”i omawiając rolę inżyniera lokalizacji podkreśla, że jest to ktoś, kto od początku do końca uczestniczy w procesie lokalizacyjnym, to właśnie on jest źródłem wielu cennych informacji związanych w ogóle z tworzeniem planu i stworzeniem wstępnego budżetu. Co więcej, na rzetelności jego pracy polegają lingwiści. Wśród innych zadań, które wiążą się z tym stanowiskiem wymienić można zarządzanie pamięcią tłumaczeniową czy przeprowadzenie testów na już zlokalizowanych produktach.

i TranslationDirectory.Com, „Chapter 6: Engineering and Computer-aided Tools” w: „The Guide to Translation and Localization: Engineering and Computer-aided Tools”, https://www.translationdirectory.com/articles/article1515_06.php, aktualizacja z dnia 19.01.2020.