Cambridge Dictionary definiuje termin „workflow” czyli przepływ pracy jako sposób, w jaki określony rodzaj pracy jest zorganizowany lub jako kolejne etapy w określonym procesie pracy[i].

Z kolei Business Dictionary informuje, że pojęcie podkreśla kilka rzeczy: po pierwsze – postęp różnych zadań czy interakcji, które składają się na postęp pracy; po drugie – dotyczy zaangażowania dwóch lub więcej osób, po trzecie – zwiększa wartość podejmowanych działań organizacji i po czwarte – każdy krok w przepływie pracy jest zależny od poprzedniego[ii].

Dla firm ma duże znaczenie ze względu na to, że pozwala wejrzeć w głębsze procesy biznesowe, co należy wyłączyć z zadań, poprawia jakość komunikacji, przekłada się na lepszą jakość obsługi klienta czy poprawę klasy produktów.

[i] Cambridge Dictionary, hasło „workflow”, https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/workflow, aktualizacja z dnia 20.01.2020.

[ii] BusinessDictionary, hasło „workflow”, http://www.businessdictionary.com/definition/workflow.html, aktualizacja z dnia 20.01.2020.