Sprawdź, co to jest partykuła i poznaj jej przykłady

17 stycznia 2012

Zacznijmy od odpowiedzi na pytanie brzmiące: co to jest partykuła? Partykuła jest niesamodzielną i nieodmienną częścią mowy, która pozwala na bardziej emocjonalne nacechowanie wygłaszanego komunikatu. Wiele osób ma jednak nadal spore problemy z zachowaniem poprawności ortograficznej przy jej praktycznym zastosowaniu

Co to jest partykuła: gdzie się z nią spotkasz?

We wstępie napisaliśmy, co to jest partykuła. Teraz wskażemy Ci, gdzie w ogóle możesz się z nią spotkać.

Będą miały z nią do czynienia przede wszystkim osoby dokonujące przekładów literackich, choć nie są też obce tłumaczom ustnym. Coraz więcej pojawia się ich także w hasłach i sloganach reklamowych.

A teraz partykuła od strony praktycznej. Zobacz, gdzie możesz się z nią zetknąć.

Czytaj również:

Partykuła przykłady – zasady pisowni rozdzielnej i łącznej

Jesteście ciekawi tematu „partykuła przykłady”?

Partykuły, przy których stosujemy pisownię rozdzielną to: bodaj, to, tak, tu, lada, niech, chyba, ci, co, niechaj oby, tam

Formy praktyczne powyższych przykładów to np.:

 • bądź co bądź
 • byle jak
 • a to ci heca!
 • nie lada sztuka
 • niechaj żyje nam!
 • że tak powiem

Z kolei partykuły z pisownią łączną stosujemy wtedy, kiedy łączą się one z takimi cząstkami jak – bym, – byś , -byśmy, – byście, – by.

Partykuła przykłady – pisownia łączna:

 • ani – ani byście
 • bodaj – bodajby
 • gdzież – gdzieżbyśmy
 • oby – obyśmy
 • niech – niechby
 • niechaj – niechaj byśmy
 • czyż – czyżbyście
 • nuż – a nuż byśmy

Co ciekawe, kiedy używamy wszystkie partykuły z powyższych form w tekście pisanym za pomocą znanych edytorów, warto zwrócić uwagę, że komputer w toku sprawdzania poprawności ortograficznej naszej wypowiedzi często samodzielnie rozdziela taki wyraz. Nie dajmy się jednak zmylić, że jest to poprawne. Nie jest. Wszystkie partykuły mają określone zasady użycia i po prostu trzeba je poznać, aby znać odpowiedni sposób ich zastosowania.

Co to jest partykuła: szczególne grupy i ich użycie

Już znacie odpowiedz na pytanie: partykuła, co to jest? Pora na więcej szczegółów.

Ciekawą grupę partykuł stanowią: -że, -ż, -li, -ć

Formy te są coraz rzadziej używane w języku mówionym, a ich pisownia co do zasady jest jednak łączna.

Przykłady partykuły:

kiedyż, gdzież, czemuż, skądże , znaszli, chceszli

Są jednak sytuacje wyjątkowe i przykłady partykuły z pisownią rozdzielną zastosujemy wobec -li, gdzie znaczy ona „wyłącznie, jedynie, też, tylko”:

„Pozwoliłam użyć tego li tylko dla celów informacyjnych”

W zależności od kontekstów, jak i cząstek, z jakimi partykuła jest używana, poprawna pisownia może budzić szereg wątpliwości. Lepiej wtedy sięgnąć raczej do słownika niż opierać się na rozmaitych komputerowych korektach pisowni.

Partykuła „nie”

No dobrze, już znamy odpowiedz na pytanie brzmiące partykuła, co to jest? Poznaliśmy ciekawe ich grupy.

Kolejnym problemem natury ortograficznej bywa czasem poprawna pisownia z partykułą „nie”, pełniącą funkcję zaprzeczenia. W jej przypadku istnieje odrębny zbiór zasad ortograficznych, który zostanie omówiony w kolejnym artykule.

 

Podobne artykuły

frazeologia w tłumaczeniach Piękna polszczyzna

Frazeologia w przekładach a Tłumacz Google.pl. Zobacz, co nie powinno umknąć Twojej uwadze

7 lutego 2012

Specyfika języków a cechy języka Mając na myśli specyfikę jakiegoś języka często mówimy o

Popularne problemy z przedrostkami Piękna polszczyzna

Jak uniknąć problemów z przedrostkami

17 stycznia 2012

Jak uniknąć problemów z przedrostkami? Polacy robią nagminne błędy w pisowni przedrostków z różnymi

0
Would love your thoughts, please comment.x