Frazeologia w przekładach a Tłumacz Google.pl. Zobacz, co nie powinno umknąć Twojej uwadze

7 lutego 2012

Specyfika języków a cechy języka

Mając na myśli specyfikę jakiegoś języka często mówimy o pewnych jego cechach, (zwłaszcza w kontekście działań agitacyjnych, perswazyjnych) – „to taka frazeologia”.

Specyfika języków a język i frazeologizmy

W związku z powyższym w prasie, radiu czy telewizji spotykamy się z określeniem frazeologii romantycznej, niepodległościowej, marketingowej. To frazeologia buduje specyficzną podstawę języka.

Frazeologia w tekście

Język – frazeologizmy

W każdym języku odnajdujemy szereg przykładów związków frazeologicznych, idiomów – to pewne stałe związki wyrazowe, które stają się półfabrykatami gotowych tekstów.

Frazeologia w tekście – warto wiedzieć 

Co więcej, to frazeologia pozwala nam poznać działania identyfikacyjne poszczególnych grup ludzi. Chodzi tutaj, zarówno o podziały ze względu na poglądy polityczne, religijne, jak i społeczne.

Frazeologia w tekście a różne grupy społeczne

Przynależność do określonej instytucji, organizacji czy grupy zawodowej wiąże się z wytworzeniem specyficznej, zrozumiałej tylko dla tej grupy, frazeologii.

To właśnie dzięki niej możliwe jest mówienie o odmianach stylu języka polskiego, takich jak:

  • język literacki,
  • religijny,
  • naukowy,
  • urzędowy,
  • reklamy.

Czytaj również:

Jak tłumaczyć frazeologizm?

O tym, jak tłumaczyć frazeologizm 

Poznanie frazeologii języka obcego jest jednym z najwyższych szczebli znajomości języka. Im więcej wiemy o specyfice języka wyrażającej się we frazeologii, tym lepiej budujemy konteksty językowe, nasze tłumaczenie staje się bardziej wyraziste i efektywne.

O tym, jak tłumaczyć frazeologizm w trudnych przypadkach

Reklama stwarza bardzo dużo sytuacji frazeologicznych, ponieważ bazuje na frazeologicznym dorobku, ale też bardzo często się nim bawi, tworząc własne związki frazeologiczne.

Tym samym, wyzwaniem dla tłumacza staje się przetłumaczenie kreatywnych, pomysłowych, bawiących się słowem, tekstów reklamowych. Dlatego im lepiej będziemy orientować się w katalogach frazeologii języka obcego, tym lepiej będziemy tłumaczyć nawet najbardziej kreatywne i dobitne hasła reklamowe.

Specyfika języków

Przedstawiając problem na przykładzie języka polskiego, zauważamy, że w naszym rodzimym języku reklamowym bardzo dużo jest zwrotów, które tworzą język komercyjny, np. najwyższa jakość, konkurencyjne ceny, jedyny taki produkt. Zwroty te tworzą specyficzną grę słowną na gruncie języka polskiego. Oczywiście przykład jest bardzo prosty, jednak odtworzenie znaczenia poszczególnych zwrotów w języku obcym, nie jest już takie łatwe.

Język – frazeologizmy: Slogany reklamowe

Tłumacz Google.pl a tłumaczenie sloganów reklamowych?

Sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej, gdy tłumacz ma do czynienia ze sloganami reklamowymi, które bawią się słowem w jeszcze większym stopniu niż same hasła. Przetłumaczenie sloganu często zajmuje więcej czasu niż tłumaczenie kilkudziesięciu stron tekstu. Tłumaczenia tekstów reklamowych wymagają przeogromnej wiedzy, często bazującej na naturalnej dwujęzyczności tłumacza.

Tłumacz Google.pl więc tu odpada! Lepiej w ogóle nawet nie przypominać sobie o jego istnieniu w kontekście reklamy.

Aby dobrze przetłumaczyć zwroty frazeologiczne trzeba nie tylko posiadać dużą wiedzę, ale również być dosyć pomysłowym. Niektóre zwroty występujące w języku polskim nie mają swoich odpowiedników w innym języku. Dlatego najpierw należy zapoznać się ze znaczeniem frazeologizmu, a dopiero potem dobierać do niego konkretne słowa. Co więcej, zwroty frazeologiczne zawsze powinniśmy sprawdzać w słowniku.

Podobne artykuły

Popularne problemy z przedrostkami Piękna polszczyzna

Jak uniknąć problemów z przedrostkami

17 stycznia 2012

Jak uniknąć problemów z przedrostkami? Polacy robią nagminne błędy w pisowni przedrostków z różnymi

Sprawdź, co to jest partykuła i poznaj jej przykłady Piękna polszczyzna

Sprawdź, co to jest partykuła i poznaj jej przykłady

17 stycznia 2012

Zacznijmy od odpowiedzi na pytanie brzmiące: co to jest partykuła? Partykuła jest niesamodzielną i

0
Would love your thoughts, please comment.x