Korpus językowy w pracy tłumacza

30 października 2011

Elektroniczny korpus językowy jest dla tłumacza bardzo pożytecznym narzędziem. Pozwala uzyskać informacje na temat typowego użycia konkretnego słowa w obrębie danego języka, jest więc doskonałym sposobem pozwalającym na lepsze poznanie obcej mowy. Skorzystać może z niego zarówno zawodowiec w ramach swojej pracy, jak i laik, chcący jedynie rozwinąć swoje umiejętności.

Korpusy językowej i program konkordancji

Korpus językowy, co to jest? Korpusy językowe wydawane są w postaci elektronicznej i stanowią zdecydowanie najdokładniejsze zbiory wyrazów danego języka. Jak stworzyć korpus językowy? Korpus językowy może być zestawem ogólnego albo specjalistycznego słownictwa tylko z wybranego zakresu (np. w ramach typowego dla danego kraju stylu prasowego).Korpusy językowe może też tworzyć sam tłumacz, na przykład na potrzeby najczęściej przewijającego się w zleceniach tematu i dziedziny przekładów w jego praktyce.Tworzenie zestawień słów kluczowych w kontekście to jedno z głównych zadań programów konkordacyjnych, potrzebnych do obsługi korpusu językowego. Konkordancja pozwala określić pewne wzorce leksykalne, występujące w najbardziej popularnym formacie KWiC. Słowo kluczowe obiera w nim pozycję centralną, z kontekstem rozpisanym w prawo i w lewo. Możliwe jest dzięki temu dostosowanie sposobu użycia danego wyrazu do konkretnych potrzeb projektu.

Korpus językowy, co to jest?

Korpusy językowe bez tajemnic

Korpus językowy definicja: Każdy korpus językowy korzysta z określonego zasobu słów, jak najbardziej reprezentatywnego dla wybranego zakresu – tak samo, jeśli chodzi o zbiory ogólne, dotyczące mowy potocznej, jak i specjalistyczne.Korpus językowy definicja: Co tworzy zasób słów w korpusie językowym? Są to:

  • teksty pisane – literackie, publicystyczne, książki, materiały nieopublikowane, czasopisma,
  • teksty mówione – na przykład nagrania w formie transkrypcji.

Narodowy korpus języka polskiego, a tak naprawdę Narodowy Korpus Językowy jest zbiorem różnych tekstów, w których szuka się typowych słów i konstrukcji, a także innych informacji o ich znaczeniu i funkcjach.Polski Korpus Językowy to inicjatywa 4 instytucji: Instytutu Podstaw Informatyki PAN (koordynator), Instytutu Języka Polskiego PAN, Wydawnictwa Naukowego PWN oraz Zakładu Językoznawstwa Komputerowego i Korpusowego Uniwersytetu Łódzkiego, która została zrealizowana jako projekt badawczy rozwojowy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Czytaj również:

Korpus językowy definicja

Korpus językowy w tłumaczeniu

Nagrania wykorzystywane w korpusach językowych to najczęściej zapis słownictwa czterech grup ekonomiczno-społecznych. Najważniejsze jest tutaj zróżnicowanie regionalne i kulturowe, dzięki któremu uzyskujemy najlepszą efektywność wyszukiwania określonego kontekstu wyrazu.Aby uzyskać jak największą reprezentatywność, w zasobach słów znajdują się zarówno wyrazy będące elementem stylu potocznego, jak i formalnego. Dzięki temu korpusy językowe pozwalają na rozwiązywanie problemów natury gramatycznej, stylistycznej czy leksykalnej w wybranym zakresie tematycznym. To właśnie reprezentatywna baza umożliwia sprawne wyszukiwanie wszelkiego rodzaju słownictwa potrzebnego w toku nauki lub pracy.

Elektroniczny Korpus Językowy: Jak korzystać z oprogramowania tego typu?

Elektroniczny Korpus Językowy w pracy tłumacza

Najważniejszą funkcją każdego korpusu językowego jest wyszukiwanie pojedynczych wyrazów – szybko, sprawnie, bez wertowania kolejnych stron papierowego słownika.Program konkordancji: Po wybraniu konkretnego słowa otrzymuje się błyskawicznie szereg linii konkordacyjnych, które pozwalają na znalezienie odpowiedniego kontekstu dla tłumaczonego dokumentu.Program konkordancji: Tym sposobem można sprawdzić poprawność tłumaczenia lub zorientować się, czy w wybranym kontekście dany wyraz jest prawidłowo użyty względem codziennego, standardowego sposobu mówienia i pisania osób, dla których jest to język rodzimy.Korpus językowy jest więc kolejnym narzędziem pracy tłumacza, które znacznie przyspiesza nie tylko tempo pracy, ale jednocześnie podnosi jakość oraz poprawia naturalność przekładu.

Podobne artykuły

kursy tłumaczeniowe Dla początkujących tłumaczy

Praca tłumacza – czy warto inwestować w kursy tłumaczeniowe?

19 maja 2021

Branża tłumaczeniowa ciągle się rozwija. Poszukiwane są nowoczesne metody przekładów i sposoby na jeszcze

Najczęstsze błędy tłumaczeniowe Dla początkujących tłumaczy

Najczęstsze błędy tłumaczeniowe. Na co zwracać uwagę?

19 maja 2021

Każde tłumaczenie językowe powinno być wykonane starannie. Dbałość o poprawność tłumaczenia, bezbłędność i prawidłowość

Język mówiony a pisany Dla początkujących tłumaczy

Język mówiony a pisany – różnice istotne w pracy tłumacza

19 maja 2021

Ludwig Wittgenstein mawiał: “granice mojego języka są granicami mojego świata”. Z kolei Frank Smith

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x