1500 słów, ile to stron? Rozmawiamy o pracy zawodowego tłumacza

28 maja 2014

1500 słów – ile to stron? Rozmawiamy o pracy zawodowego tłumacza. Zanim odpowiemy na pytanie brzmiące: ile stron dziennie jest w stanie przetłumaczyć doświadczony tłumacz, warto ustalić, ile powinno zajmować przetłumaczenie jednej strony tekstu źródłowego. Tak naprawdę nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. W grę wchodzą tu indywidualne uwarunkowania, jak na przykład tempo, które w naturalny sposób nie może być takie samo dla wszystkich osób zajmujących się tłumaczeniami. Możemy jednak ustalić pewne ogólnie przyjęte ramy, które pozwolą nam wysunąć bardziej sprecyzowane wnioski.

Liczenie słów: Tekst tekstowi nierówny

Upraszczamy pracę tłumacza do kwestii: liczenie słów

Na początek warto zaznaczyć, że nie każde przetłumaczenie 1 strony tekstu zajmuje tyle samo czasu. Ważne jest także samo zrozumienie pojęcia „ strona”. Należy odróżnić jej rozumienie potoczne, od rozumienia ściśle zawodowego. Dla tłumacza „ strona” jest tożsama z pojęciem „ strony rozliczeniowej”.

  • Strona rozliczeniowa jest jednostką objętości tekstu tłumaczeniowego, nie jest tożsama z potoczną „ A4”.
  • Liczenie słów w Wordzie czy w narzędziu online ma sens, ale to pewne podsumowanie ilości pracy, a nie sens tego, co robi tłumacz.

Praca tłumacza rozliczana jest poprzez ilość przetłumaczonych stron, którym przypisana jest określona stawka. Jednak nie każda strona jest taka sama. Przykładowo na stronie tytułowej może się znajdować zaledwie kilka słów, a na innej tekst o objętości krótkiej noweli, umieszczony bardzo drobnym drukiem. Aby uniknąć tego rodzaju nieścisłości, teksty rozliczane są poprzez tzw. strony rozliczeniowe, które w żadnym stopniu nie są równoznaczne ze stronami wydrukowanego dokumentu.

1500 słów, ile to stron?

Obecnie standard strony rozliczeniowej to około od 1500 do 1800 znaków, łącznie ze spacjami. W przypadku tłumaczeń przysięgłych obowiązującym standardem jest 1125 znaków. Tego rodzaju standard wynika z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 24 stycznia 2005 r. dotyczącego wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego.

Liczenie wyrazów a ustalona stawka

Bardzo często możemy się spotkać też z polityką agencji tłumaczących rozliczających zlecenia z tłumaczami według jednej ustalonej stawki (przykładowo w liczbie 1800 znaków), a w przypadku rozliczeń z klientem stosowaniem innej, np. 1500 znaków. W takiej sytuacji różnica jest zatrzymywana przez agencję.

Czytaj również:

Liczenie słów Word

Na ilość przetłumaczonych stron mogą też wpływać inne czynniki, jak na przykład to, czy tłumacz otrzymał tekst zapisany w formie pliku, wydruk czy plik graficzny (w postaci skanu). Inną determinantą jest także znajomość przez tłumacza tematyki i terminologii, której dotyczy tłumaczenie.

W przypadku specjalistycznej terminologii, z którą tłumacz wcześniej nie miał do czynienia, oczywiste jest, że wyszukiwanie znaczeń fachowych terminów może zająć mu zdecydowanie więcej czasu.

CAT a liczenie wyrazów – da się to jakość przeliczyć?

Niekiedy czas tłumaczenia tekstu może być też uwarunkowany tym czy język źródłowy tłumaczony jest na język ojczysty, czy też obcy, a także czy poddany tłumaczeniu tekst wymaga literackiego języka i usystematyzowania, czy posiadać będzie tylko charakter użytkowy, aby klient mógł zrozumieć znaczenie danego dokumentu. 

Na czas tłumaczenia wpływa również to czy tłumacz korzysta z pomocy w postaci CAT –   komputerowych narzędzi wspomagających tłumaczenie, czy te całość wykonuje samodzielnie.

Liczenie słów Word

Słowa w programie Word można bardzo prosto przeliczyć – wystarczy najechać na statystykę wyrazów lub spojrzeć na dole ekranu – od razu widać, ile udało się nam przetłumaczyć. Oczywiście nie zapominajmy o standardzie 300 słów to 1 strona A4, która pomaga w liczenie słów Word.

Liczenie słów w Wordzie jest proste i zajmuje dosłownie chwilę. Nawet dziecko może sobie z tym poradzić bez problemu.

Indywidualne tempo pracy

Na końcu zostaje nam jeszcze kwestia tempa pracy, które jest oczywiście kwestią jak najbardziej indywidualną. Co ciekawe, tempo pracy danego tłumacza paradoksalnie ma niewiele wspólnego z jakością tekstów, które chcemy otrzymać. Na pozór moglibyśmy wysunąć wniosek, że osoby pracujące wolniej wykonują swoją pracę staranniej i rzetelniej niż druga grupa osób, którą charakteryzuje wydajność, jednak końcowe rezultaty ich pracy są dalekie od perfekcji.

Czy chodzi tu tylko o liczenie wyrazów?

W przypadku tłumaczy ta reguła jednak może nie do końca się sprawdzić.  Okazuje się, że  na jakość tekstu wcale nie wpływa tempo pracy. Tak naprawdę wszystko zależy od doświadczenia, wprawy i kompetencji danego tłumacza.

Należy więc powiedzieć, że tempo pracy nie wyznacza wartości tłumacza. Szybko zredagowany tekst może wpłynąć co prawda na konkurencyjność, lecz niekoniecznie na jakość.  Zdarzają się, zatem przypadki tłumaczy wybitnych i wprawionych, którzy w przeciągu niewielkiego czasu potrafią dostarczyć wysokie jakościowo tłumaczenie. Nie należy jednak w tym miejscu umniejszać pozostałych, którzy pracują w naturalnym dla danego tekstu tempie, starając się wykonać swoją pracę jak najlepiej potrafią.

Liczenie słów online

Statystyka a liczenie słów online

Kiedy opisaliśmy już wszystkie uwarunkowania, które wpływają na efekt finalny pracy tłumacza, możemy spróbować oszacować średni czas, jaki zajmuje tłumaczom na przetłumaczenie jednej strony. Wyniki te są oczywiście szacunkowe i nie stanowią żadnej reguły. Podajemy je w oparciu o własne obserwacje, a także analizę opinii internautów wypowiadających się na forach tematycznych.

A jak wygląda liczenie słów online? Jest coś takiego jak darmowy licznik słów online. Trzeba wkleić słowa, które przetłumaczyliśmy i gotowe! Prosto i szybko!

Program do liczenia słów

Przyjmijmy, że przedstawione wyniki będą odpowiadać pracy osoby dosyć szybko pracującej. W przypadku osób wolniej pracujących, wartość tą powinno się podzielić przez dwa.
I tak w przypadku standardowego tekstu, jakim jest na przykład umowa,  tłumaczonego na język angielski z zastosowaniem programu rozpoznającego umowę w godzinę możliwe jest przetłumaczenie od 4 do 6 stron ( co daje nam wynik pomiędzy 6000 a 9000 znaków).

Program do liczenia słów dla profesjonalistów – zdziwisz się, jak wiele osób z niego korzysta

Jeśli tłumacz dostaje do rąk prosty i lekki tekst, tłumaczony na język ojczysty, bez pomocy CAT, to powinno mu to zająć średnio od 3 do 4 stron na godzinę.

W przypadku bardziej wymagającego tekstu, czyli w przeważającej większości przypadków, bez używania CAT tłumacz powinien zrealizować w godzinę od 2 do 2,5 stron.

Jeśli natomiast tłumacz do swoich rąk dostanie bardzo skomplikowany tekst, napisany trudnym językiem i niezrozumiałym stylem to w godzinę możliwe jest przetłumaczenie od 1 strony do maksymalnie 1,5 strony.

Powtórzmy jednak jeszcze raz, że przedstawione w tym miejscu wyniki są wartością przybliżoną, która nie musi wszędzie znajdować odzwierciedlenia.

Program do liczenia słów – w ogóle istnieje?

Tak. Są liczniki słów i znaków online, a także te dostępne do zainstalowania na komputerze.

Strona do liczenia słów

Ile stron dziennie? Czyli korzystaj z narzędzi online – to takie proste!

Skoro podaliśmy już przybliżoną ilość stron właściwą dla godziny pracy tłumacza, to pozostaje odpowiedzieć na pytanie, ile stron wprawiony tłumacz jest w stanie przetłumaczyć  dziennie? Poszukując odpowiedzi na to pytanie, po raz kolejny musimy zaznaczyć, że to kwestia wysoce indywidualna.

Zdarza się, że danego dnia tłumacz jest w stanie przetłumaczyć nawet 40.000 znaków, co może nam dać wynik nawet 22 stron. Są to jednak sytuacje ekstremalne. W przypadku uzyskiwania większych wyników istnieje ryzyko osłabienia jakości tekstu i spadku produktywności tłumacza na drugi dzień. Rozsądna granica powinna sięgać zatem o wiele niżej niż przedstawiony powyższej przykład.

1500 słów, ile to stron?

Standard to 300 słów to 1 strona – czyli 1500 znaków i 300 spacji.

Jak już zaznaczaliśmy kilka razy w tym artykule – w sieci są dostępne narzędzia online do liczenia słów i znaków. Warto z nich korzystać, jeśli zależy Ci na dokładnym przeliczeniu tego, co zrobiłeś.

Liczenie słów w tekście

Użyj licznika słów i znaków – czyli liczenie słów w tekście

Realna ilość przetłumaczonego tekstu powinna mieścić się w granicach od 8 tysięcy znaków do 25 tysięcy znaków ( co jest do zrobienia w przypadku wprawnego tłumacza stosującego CAT) .

Jak więc wygląda liczenie słów w tekście? Przyjmijmy zatem, że wprawiony tłumacz jest w stanie przetłumaczyć dziennie od 15 tysięcy znaków do 20 tysięcy znaków, bez  ryzyka, że otrzymany przez nas tekst będzie jak jakościowo gorszy. Przyjmując tego rodzaju wyliczenia możemy uznać, że wprawiony tłumacz przetłumaczy dziennie 11 stron, wymagającego merytorycznie tekstu.

Podobne artykuły

Ile zarabia tłumacz rosyjskiego?Dla początkujących tłumaczy

Ile zarabia tłumacz rosyjskiego?

28 lipca 2022

Dla wielu osób zawód tłumacza to spełnienie marzeń. Nie tylko zawodowych, ale także i

Tłumaczenia dokumentacji maszynArtykuły na temat tłumaczeń

Tłumaczenia dokumentacji maszyn

27 lipca 2022

Czym są tłumaczenia dokumentacji maszyn? W dzisiejszych czasach, gdy postęp techniczny następuje niemal z

Tłumaczenie historii chorobyO tłumaczeniach

Tłumaczenie historii choroby

27 lipca 2022

Tłumaczenia medyczne to jedne z najtrudniejszych rodzajów przekładu. Wie o tym każdy, kto choć

4
0
Would love your thoughts, please comment.x