W języku polskim funkcjonują dwa określenia tłumaczenia maszynowego MT, tłumaczenie maszynowe i tłumaczenie automatyczne.

Tłumaczenie jest generowane przez program komputerowy w oparciu o algorytm. Wśród jego głównych metod możemy wymienić: systemy tłumaczenia bezpośredniego, systemy przekładu składniowego, systemy oparte na powierzchniowym transferze semantycznym, systemy międzyjęzykowe, tłumaczenie statystyczne, a także tłumaczenie oparte na przykładach[i].

Stosowane jako narzędzie mające wspomagać tłumacza. Najczęściej wykorzystywane do przekładania ogromnych ilości treści, z którymi nie sposób poradzić sobie tłumacząc tylko w tradycyjny sposób.

[i] Wikipedia, hasło „tłumaczenia maszynowe”, https://pl.wikipedia.org/wiki/T%C5%82umaczenie_automatyczne, aktualizacja z dnia 21.01.2020.