GALA (Globalization and Localization Association) wyjaśnia, że neuronowe tłumaczenie maszynowe NMT działa w oparciu o technologię maszynowego uczenia, aby „nauczyć” oprogramowanie osiągania jak najlepszych wyników[i].

W przeciwieństwie do tłumaczenia maszynowego (MT) analizowane jest całe zdanie zanim zostanie zaproponowane najlepsze możliwe tłumaczenie.

Jego plusy to płynność i większa przejrzystość tłumaczenia, a także jakość i dokładność. Ponadto bierze pod uwagę kontekst.

[i] GALA, „What is Machine Translation?”, https://www.gala-global.org/what-machine-translation, aktualizacja z dnia 19.01.2020.