Komputery na egzaminie na tłumacza przysięgłego

28 kwietnia 2020

Czy obecnie na egzaminie na tłumacza przysięgłego można korzystać z komputera? Czy będą komputery na egzaminie? Dlaczego korzystanie z komputera na egzaminie na tłumacza przysięgłego to dobry pomysł? Jak wygląda egzamin dla tłumaczy przysięgłych?

Jesteś już doświadczonym tłumaczem i pracujesz w zawodzie od kilku lat? Zastanawiasz się nad przystąpieniem do egzaminu na tłumacza przysięgłego? Nurtuje Cię wiele pytań na temat tego, jak wygląda sam egzamin i jak się do niego przygotować? Postaramy się odpowiedzieć na większość z tych pytań oraz zastanowimy się nad brakiem możliwości zdawania egzaminu na komputerze.

Jeśli jesteś tłumaczem zainteresowanym przystąpieniem do egzaminu, to na pewno znasz na pamięć wszystkie zapisy na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Nie wątpimy, że zapoznałeś się z Ustawą o zawodzie tłumacza przysięgłego oraz innych rozporządzeń ministra sprawiedliwości, w tym tych o przebiegu egzaminu.

Dla osób, które jednak nie wiedzą gdzie zacząć szukać, przedstawiamy najważniejsze informacje.

Kto może zostać tłumaczem przysięgłym na terenie Polski?

Zgodnie z przepisami ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego, zawód ten może wykonywać osoba, która:

 • ma obywatelstwo polskie albo obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej lub, na zasadach wzajemności, obywatelstwo innego państwa;
 • zna język polski;
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 • nie była karana za przestępstwo umyślne, przestępstwo skarbowe lub za nieumyślne przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu obrotu gospodarczego;
 • ukończyła studia wyższe;
 • złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin z umiejętności tłumaczenia z języka polskiego na język obcy oraz z języka obcego na język polski.

Czytaj również:

Jak przygotować się do egzaminu na tłumacza przysięgłego?

Najważniejsze to oczywiście motywacja i chęć dalszego wykonywania zawodu jako tłumacz przysięgły. Do samych przygotowań każdy powinien podejść indywidualnie i polepszyć te obszary, w których albo czuje się niepewnie albo w ogóle nie miał z nimi do czynienia, np. tłumaczenia prawne.

 • Dokumenty – przygotowując się do egzaminu, w pierwszej kolejności zachęcamy do przeczytania wszystkich aktów prawnych związanych z zawodem tłumacza przysięgłego.

Dokumentem, do którego warto zajrzeć jest również kodeks tłumacza przysięgłego, wydany przez TEPIS. Najbardziej aktualna jego wersja jest zawsze dostępna na stronie TEPISu.

 • Terminologia – w trakcie przygotowań warto intensywnie uzupełniać słownictwo specjalistyczne, w szczególności prawnicze. W tym celu polecamy przeglądać strony i portale dwujęzyczne dotyczące zagadnień prawniczych oraz oczywiście czytanie książek. Można również samemu stworzyć sobie glosariusz lub słowniczek wyrazów, który przyda nam się również podczas samego egzaminu.
 • Zwroty i formułki – można sobie przygotować wcześniej formułkę poświadczającą, którą obowiązkowo kończy się każdy przetłumaczony test. Inne standardowe opisy, z którymi należy się zapoznać to: opisy pieczęci, godła lub fragmentów nieczytelnych.
 • Egzamin pisemny – pisanie. Warto przećwiczyć sobie przed egzaminem pisemnym, szybkie pisanie długopisem lub piórem. Jest to ważne ze względów odzwyczajenia się od pisania odręcznego na co dzień. Zazwyczaj piszemy przecież tłumaczenia na komputerze i rzadko mamy okazję do ćwiczenia pisania ręcznego takich ilości tekstu.
 • Egzamin ustny – mówienie. Jeśli nie masz zbyt wielkiego doświadczenia z tłumaczeniami ustnymi, to czas najwyższy aby nieco się z nimi zapoznać i przede wszystkim oswoić. Warto przeszukać sobie w Internecie wskazówek dotyczących tłumaczenia konsekutywnego oraz poćwiczyć pamięć oraz techniki notowania ze słuchu.

Jak wygląda egzamin na tłumacza przysięgłego?

Tak jak w poprzednich pytaniach, większość odpowiedzi znajdziesz na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Sam egzamin składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej.

Podczas egzaminu pisemnego, który trwa cztery godziny, zdający musi przetłumaczyć dwa teksty z języka polskiego na język obcy oraz dwa teksty z języka obcego na język polski. Jeden z dwóch tekstów to pismo sądowe lub urzędowe lub tekst prawniczy.

Osoby, którym uda się zdać część pisemną, mogą przystąpić do części ustnej egzaminu. W tej części, należy wykonać dwa tłumaczenia konsekutywne i dwa tłumaczenia a vista.

W przypadku tłumaczenia konsekutywnego, kandydat słucha tekstu czytanego przez egzaminującego, sporządza notatki lub zapamiętuje jego treść, a następnie tłumaczy usłyszane treści na język polski.

Podczas tłumaczenia a vista należy natomiast przetłumaczyć ustnie na język polski tekst otrzymany w formie pisemnej.

Osoby, które zdały egzamin pisemny, ale nie powiodło im się na ustnym, muszą ponownie przystąpić do obu części egzaminu w późniejszym terminie.

Z jakich form pomocy można korzystać na egzaminie?

Jest kilka pomocy, z których można korzystać podczas egzaminu pisemnego. Są to przede wszystkim dwujęzyczne słowniki, tylko i wyłącznie, w formie papierowej.

Można również przynieść sporządzone przez siebie glosariusze, o ile będą one zawierały tylko dane słowa w języku polskim i ich odpowiedniki w języku obcym. Nie mogą one zawierać całych zdań czy akapitów przepisanych z różnych ustaw. Niestety, na chwilę obecną, nie można korzystać ze słowników jednojęzycznych, encyklopedii ani leksykonów. Wszystkie przyniesione pomoce zostaną sprawdzone przez komisję egzaminacyjną.

Czy na egzaminie na tłumacza przysięgłego można korzystać z komputera?

Na stronie internetowej Ministra Sprawiedliwości dotyczącej szczegółowego sposobu przeprowadzenia egzaminu na tłumacza przysięgłego z dnia 24 stycznia 2005 r. (Dz.U. Nr 15, poz. 129), w zakładce „Najczęściej zadawane pytania” w odpowiedzi na powyższe pytanie, istnieje tylko jedna odpowiedź: NIE.

Nie ma żadnego innego wyjaśnienia dlaczego, ani wskazań kto ewentualnie mógłby skorzystać z takiej formy pomocy przy zdawaniu egzaminu.

Pomimo tego, że w dzisiejszych czasach komputery są obecne w naszym życiu – zarówno profesjonalnym i zawodowym, podczas egzaminu na tłumacza przysięgłego należy pisać odręcznie.

Każdy potrafi pisać, ale wiele osób ma problem z czytelnym i szybkim pisaniem. Osoby przystępujące do egzaminu na tłumacza przysięgłego to często doświadczeni tłumacze, którzy od lat wykonują zlecenia pisemne, korzystając z komputerów. Nieliczni opanowali do perfekcji pisanie metodą bezwzrokową. Może się jednak zdarzyć, że kiedy dostaną do ręki długopis, jakość ich pracy może znacząco się obniżyć.

Należy przy tym wspomnieć, że jeśli podczas egzaminu kandydat pragnie poprawić popełniony przez siebie błąd, nie wolno mu korzystać z korektora. W takim wypadku musi przekreślić błędny wyraz lub zdanie. Arkusz egzaminacyjny po egzaminie, niejednokrotnie staje się mało czytelny i nie wygląda estetycznie.

Dlaczego warto jest umożliwić zdawanie na komputerach egzaminu na tłumacza przysięgłego?

 • teksty pisane na komputerze w części pisemnej egzaminu, będą bardziej czytelne, co jest niezwykle ważne przy ocenianiu tych tekstów przez komisję egzaminacyjną. Tekst, który jest niechlujny z dużą ilością przekreśleń, ma ogólny wpływ na odbiór pracy oraz wpływa znacząco na ocenę końcową. Zdarza się często, że kandydatowi zaliczane są nawet błędy, których nie popełnił, właśnie ze względu na słabo widoczny tekst.
 • każda osoba, która ma zamiar zdawać taki egzamin, powinna mieć możliwość wyboru czy chciałaby pisać egzamin na komputerze czy ręcznie.
 • jednakże najważniejszym postulatem za wprowadzeniem komputerów do sal egzaminacyjnych jest umożliwienie zdawania egzaminu na komputerach na tłumacza przysięgłego wszystkim niepełnosprawnym ruchowo kandydatom!

Na chwilę obecną, brak takiej możliwości przekreśla szanse na możliwość zostania tłumaczem przysięgłym takim osobom. W zasadzie można powiedzieć, że osoby niepełnosprawne są dyskryminowane w tej materii, ponieważ nie mogą one nawet przystąpić do egzaminu.

Powyższa sugestia niestety wydaje się nie docierać do Ministerstwa Sprawiedliwości. Uważa się bowiem, że proponowane rozwiązanie może utrudnić dokonanie wiarygodnej weryfikacji umiejętności językowych kandydata na tłumacza przysięgłego.

O ile do wprowadzenia komputerów w trakcie egzaminów resort jest nastawiony pozytywnie, o tyle negatywnie ocenia pomysł, aby zdający mieli dostęp do Internetu.

Istnieje obawa, o „możliwości wysyłania i odbierania informacji, a więc korzystania z pomocy osób trzecich oraz dostępu np. do wzorów orzeczeń i pism sądowych lub też innych znajdujących się w sieci informacji ułatwiających osobie zdającej wykonanie zadania egzaminacyjnego”.

Miejmy jednak nadzieję, że wkrótce coś się zmieni. Dzisiejsza technologia pozwala przecież na monitorowanie komputerów, by podczas egzaminów nie dochodziło do żadnych nieprawidłowości.

Podobne artykuły

Jak tłumaczyć ustawy?Tłumacze przysięgli

Jak tłumaczyć ustawy?

28 lipca 2022

Każdy doświadczony tłumacz wie, że jego praca to nie taka prosta sprawa. Niezależnie od

Egzamin na tłumacza przysięgłego - materiały 1 Artykuły na temat tłumaczeń

Egzamin na tłumacza przysięgłego – materiały

5 czerwca 2020

Egzamin na tłumacza przysięgłego od dawna stanowi ogromne wyzwanie dla młodych tłumaczy. Trudno się

Czy tlumacz przysiegly moze odmowic tlumaczenia Tłumacze przysięgli

Czy tłumacz przysięgły może odmówić tłumaczenia?

20 kwietnia 2020

Czy tłumacz przysięgły może odmówić tłumaczenia? Jeśli tak, to kiedy i w jakich konkretnych

0
Would love your thoughts, please comment.x