Dostań pracę tłumacza w Unii Europejskiej

5 lutego 2012

Wejście Polski do Unii Europejskiej, poszerzyło możliwości zawodowe przeciętnego Kowalskiego. Sytuacja ma także pozytywny wydźwięk w środowisku tłumaczeniowym. Wielu translatorów języków europejskich upatruje szansy znalezienia pracy w instytucjach Unii Europejskiej. Nie ma co ukrywać, że tego typu angaż to same korzyści:

  • wysokie zarobki,
  • możliwość rozwoju zawodowego: szkolenia, kursy, itd.,
  • pozyskiwanie praktycznych umiejętności w zakresie tłumaczenia wszelkiej dokumentacji Unii Europejskiej,
  • nowe kontakty i znajomości.

Jak poszukiwać pracy w instytucjach Unii Europejskiej?

Instytucją właściwą w zakresie doboru kadry tłumaczy Unii Europejskiej jest Europejski Urząd Doboru Kadr. Instytucja ta organizuje rekrutacyjne konkursy, do których mogą zgłaszać się tłumacze spełniający wskazane przez urząd wymagania. Wszystkie informacje zamieszczone są na polskojęzycznej stronie internetowej urzędu http://europa.eu/epso/index_pl.htm. Dobry układ graficzny strony, pozwoli wszystkim szybko wyszukać informacje, które w danym momencie są potrzebne.

„Tutaj wszystko się zaczyna”

Na stronie znajdują się szczegółowe informacje na temat etapów procesu naboru na każde ze stanowisk w instytucjach Unii Europejskiej. Zamieszczone zostały także przykładowe testy, jakie rozwiązują osoby chętne do pracy w konkretnym urzędzie.

Trzeba bowiem podkreślić, że każdy pracownik instytucji europejskiej musi być nie tylko dobry w dziedzinie, którą  się zajmuje, ale też nadawać się na stanowisko, o które się stara. Dobry pracownik musi także posiadać europejską świadomość prawną, która wyraża się, zarówno w poznaniu idei samej Unii Europejskiej i konkretnego urzędu, jak i samego prawa. Warto jednak podkreślić, że w nowych procedurach rekrutacji, zrezygnowano z testów z wiedzy o Unii Europejskiej. Wprowadzono za to procedurę zintegrowaną, zadaniem której jest ocena wiedzy kandydata o Unii Europejskiej, ale w kontekście konkretnej kategorii, adekwatnej do stanowiska, o które się stara.

Czytaj również:

Lingwiści w urzędach Unii Europejskiej odgrywają coraz bardziej znaczącą rolę – są swego rodzaju tubą informacji, pomysłów, która zostaje przetransportowywana z kraju do kraju. Wprowadzono nowy system doboru tłumaczy, zarówno pisemnych, jak i zwykłych. Opiera się on przede wszystkim na dużym nacisku na praktyczne umiejętności kandydatów. Co ciekawe, w pierwszym etapie rekrutacji, tłumacz wypełnia zgłoszenie do konkursu drogą internetową. Znacznie ułatwia to ten proces, zarówno nam – kandydatom, jak i urzędnikom odpowiedzialnym za rekrutację.

Na stronie internetowej urzędu, udostępniane są informacje o aktualnych terminach naboru na konkretne stanowiska. Co roku organizowane są konkursy rekrutacyjne. Kandydaci na tłumaczy poszukiwani są w zależności od potrzeb. W tym roku, rekrutacja zakończyła się 12 sierpnia.

Podobne artykuły

0
Would love your thoughts, please comment.x