Światowe Organizacje Tłumaczeniowe

18 maja 2019

Bardzo często przeciętny człowiek nawet ich nie dostrzega, a co mówić o tym, aby docenić to, co robią dla nas wszystkich. Tłumacze pisemni i ustni odgrywają nieocenioną rolę w globalnej komunikacji. Bez profesjonalnych lingwistów nasz świat byłby znacznie mniejszym miejscem. I choć tłumaczenie maszynowe, a także rozwój badań nad sztuczną inteligencją zmieniło wiele w branży, nie można zapomnieć, że „ludzki dotyk”, zawsze nim pozostanie i żadna maszyna nie będzie w stanie go zastąpić. O tym, jak są nam potrzebni i światu przypominają międzynarodowe organizacje. Dziś przedstawiamy wam te największe i najbardziej znane z nich.

Poszukujesz do współpracy zaufanego tłumacza lub zespołu tłumaczy? Chcesz oddać pracę wyłącznie w ręce profesjonalisty? Jeśli zależy ci na nawiązaniu kontaktu z najwyższej klasy ekspertami, skonsultuj projekt ze specjalistami z renomowanego biura tłumaczeń. Skorzystaj z oferty: biuro tłumaczeń Supertlumacz.pl.

Możecie się z nami zgadzać lub nie, ale tłumacz to jeden z najważniejszych zawodów we współczesnym świecie, świecie uzależnionym od informacji, różnego rodzaju treści i spragnionym komunikacji na tak wysokim poziomie, jaki nigdy wcześniej nie był znany. Na straży tych, który służą nam, a także najwyższych standardów i różnych powiązanych z branżą kwestii, stoi wiele organizacji. Oto one!

Przekładając tekst, otwieramy Innym nowy świat, tłumaczymy go, a tłumacząc – przybliżamy, pozwalamy w nim przebywać, uczynić go cząstką naszego osobistego doświadczenia (Ryszard Kapuściński)

Światowe Organizacje Tłumaczeniowe: International Federation of Translators

Fédération Internationale des Traducteurs (FIT) /ang. International Federation of Translators jest międzynarodowym stowarzyszeniem tłumaczy pisemnych, tłumaczy ustnych i terminologów.

 • zrzesza ponad 100 stowarzyszeń zawodowych,

 • reprezentuje ponad 100 000 tłumaczy w ponad 60 krajach.

A co jest przewodnim celem organizacji? Promowanie profesjonalizmu we wszystkich obszarach, którymi się zajmuje. Stara się stale poprawiać warunki wykonywania zawodu we wszystkich krajach i chronić prawa tłumaczy, a także wolność słowa.

 • Łączy istniejące stowarzyszenia tłumaczy.

 • Zachęca i ułatwia tworzenie takich stowarzyszeń w krajach, w których jeszcze ich nie ma.

 • Dostarcza stowarzyszeniom członkowskim informacji o warunkach pracy, narzędziach technologicznych, wstępnych i bieżących szkoleniach oraz wszystkich pytaniach przydatnych dla przedstawicieli tego zawodu.

 • Rozwija i utrzymuje wśród wszystkich stowarzyszeń członkowskich dobre stosunki, które będą służyły interesom tłumaczy.

 • Przestrzega praw moralnych i materialnych tłumaczy na całym świecie.

 • Wzmacnia status tłumaczy w społeczeństwie.

 • Promuje tłumaczenia jako naukę i sztukę.

Czasopismo BABEL” i biuletyn „Translatio” są kwartalnymi i szeroko rozpowszechnionymi publikacjami tej organizacji. W pierwszym tytule znajdziemy artykuły z całego świata, drugi z kolei jest „miejscem”, w którym członkowie FIT-u informują o swoich działaniach

Biuro organizacji od 2010 roku znajduje się w Szwajcarii.

Czytaj również:

Światowe Organizacje Tłumaczeniowe: International Association of Professional Translators and Interpreters (IAPTI)

Jest to międzynarodowe stowarzyszenie profesjonalnych tłumaczy pisemnych i ustnych z siedzibą w Argentynie.

Powstało w 2009 roku z inicjatywy grupki profesjonalnych mediatorów językowych.

 • Jest narzędziem promowania etycznych praktyk w tłumaczeniach pisemnych i ustnych.

 • Daje forum do dyskusji na temat problemów typowych dla zglobalizowanego świata, tj. crowdsourcing, outsourcing, złe wskaźniki i inne nadużycia.

 • Porusza także tak istotne dla tego środowiska kwestie technologiczno-etyczne, tj. wykorzystywanie specjalistów językowych jako tanich korektorów tekstów tłumaczonych maszynowo.

IAPTI przeprowadziło cztery międzynarodowe konferencje, w tym w:

 • Londynie (2013),

 • Atenach (2014),

 • Bordeaux (2015),

 • Buenos Aires (2017).

Organizacja oferuje również:

 • bezpłatne seminaria internetowe i inne kursy dla członków,

 • cyfrowy biuletyn „The IAPTImes”.

W 2013 roku IAPTI połączyło siły z AIIC, Red T i FIT w Projekcie Listów Otwartych, który został uruchomiony w 2012 roku. Później dołączyła do nich również Critical Link International, Międzynarodowa Rada Rozwoju Interpretacji Społecznej (CLI) oraz Światowe Stowarzyszenie Interpretatorów Języka Migowego (WASLI).

Członkami honorowi są m.in.: Mona Baker, Valentín García Yebra, Sergio Viaggio, Fernando Navarro, Suzanne Jill Levine, Ricardo Chiesa, Lucille Barnes, Madeleine Lee, David Bellos.

Chcesz skontaktować się z tłumaczem, który posiada odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje, a przy tym jest człowiekiem odznaczającym się wielką pasją? Jeśli zależy ci na szybkim skontaktowaniu się z prawdziwym profesjonalistą i współpracy opartej na jasko określonych zasadach, gwarancję jakości pracy, ceny i terminu najprościej uzyskać poprzez nawiązanie współpracy z ekspertem z renomowanego biura tłumaczeń.

Światowe Organizacje Tłumaczeniowe: International Association of Conference Interpreters (AIIC)

Organizacja powstała w 1953 roku. Reprezentuje ponad 3000 członków obecnych w ponad 100 krajach

AIIC jest jedynym światowym stowarzyszeniem tłumaczy konferencyjnych. Promuje wysokie standardy jakości i etyki w zawodzie i reprezentuje interesy swoich członków.

 • Działa we wszystkich obszarach mających wpływ na tłumaczenia konferencyjne, wszystkich tłumaczy konferencyjnych i całego zawodu.

 • Ustanowiło profesjonalne i etyczne standardy dla zawodu i promuje warunki pracy, których wymaga wysoka jakość tłumaczenia ustnego.

 • Wnosi również swoje ekspertyzy, aby zapewnić, że przyszłe pokolenia tłumaczy będą szkolone zgodnie z dzisiejszymi wysokimi standardami.

Ma ścisłą procedurę rekrutacji opartą na systemie wzajemnej oceny, której celem jest zagwarantowanie wysokiej jakości tłumaczenia ustnego i profesjonalizmu. Kandydaci muszą być wprowadzani przez tłumaczy, którzy są członkami AIIC od co najmniej pięciu lat.

Cele AIIC mają zapewnić akceptowalne warunki pracy dla tłumaczy, profesjonalne tłumaczenie ustne oraz podnieść świadomość społeczną na temat zawodu tłumacza. Zajmuje się także innymi dziedzinami tego zawodu, tj.:

 • programy dla młodych tłumaczy konferencyjnych,

 • kontynuowanie profesjonalnej działalności,

 • normalizacja,

 • nowe technologie w tłumaczeniach konferencyjnych,

 • interpretacja sądowa i prawna,

 • tłumaczenie w obszarach konfliktu,

 • zachowanie światowego dziedzictwa językowego.

AIIC wydaje webzin o nazwie „Communicate!”.

Światowe Organizacje Tłumaczeniowe: International Association for Translation and Intercultural Studies (IATIS)

IATIS powstało w 2004 roku. To forum zaprojektowane w celu umożliwienia uczonym z różnych środowisk regionalnych i dyscyplinarnych debatę na tematy związane z tłumaczeniem i innymi formami komunikacji międzykulturowej.

Światowe Organizacje Tłumaczeniowe: Translators without Borders

To organizacja non-profit utworzona w celu świadczenia usług tłumaczeniowych dla organizacji non-profit zajmujących się pomocą humanitarną. Powstała w 2010 roku jako siostrzana organizacja Traducteurs Sans Frontières. Od 2012 roku miała już ok. 1600 sprawdzonych ochotników-tłumaczy.

Celem organizacji jest:

 • zlikwidowanie luk językowych, które utrudniają osiągnięcie krytycznych działań humanitarnych poprzez połączenie organizacji humanitarnych non-profit ze społecznością wolontariuszy zawodowych tłumaczy,

 • budowanie zdolności tłumaczenia na poziomie lokalnym.

 • podnoszenie świadomości na temat barier językowych.

Organizacja świadczy usługi organizacjom humanitarnym non-profit potrzebującym usług tłumaczeniowych. Niektóre z nich to: Lekarze bez Granic, Medecins du Monde, UNICEF, Oxfam, Handicap International.

Tłumacze-ochotnicy zajmują się przekładaniem takich treści, jak np.: raporty, ważne informacje zdrowotne i różnego rodzaju materiały kryzysowe dla organizacji reagujących na sytuacje kryzysowe na całym świecie.

Światowe Organizacje Tłumaczeniowe: European Society for Translation Studies (EST)

To międzynarodowa organizacja tłumaczy non-profit, która promuje badania w zakresie tłumaczeń pisemnych, ustnych i lokalizacyjnych. Powstała w 1993 roku w Wiedniu.

Główne cele EST obracają się wokół takich działań, jak:

 • wspieranie badań w zakresie tłumaczeń pisemnych i ustnych,

 • promowanie dalszej edukacji dla nauczycieli tłumaczeń ustnych i pisemnych,

 • doradztwo w zakresie szkolenia tłumaczy pisemnych i ustnych.

Organizuje kongresy co trzy lata:

 • Praga (1995),

 • Granada (1998),

 • Kopenhaga (2001),

 • Lizbona (2004),

 • Lublana (2007),

 • Leuven (2010),

 • Germersheim (2013),

 • Aarhus (2016).

 • Dziewiąty kongres odbędzie się w Stellenbosch w RPA w 2019 roku.

Przyznaje kilka dorocznych nagród:

 • dla młodych naukowców, którzy uczęszczają do szkół letnich w zakresie tłumaczeń pisemnych,

 • dla wydziałów akademickich,

 • za organizację wydarzeń związanych z tłumaczeniami pisemnymi oraz tłumaczenie badań dotyczących tłumaczenia,

 • co trzy lata przyznaje nagrodę najlepszemu młodemu naukowcowi w dziedzinie tłumaczeń.

Posiada także swoje zasoby dla naukowców. Strona internetowa Towarzystwa ds. Zasobów (http://www.est-translationstudies.org/resources/resources.html) zawiera zaktualizowane linki do list konferencji, czasopism online, grup badawczych, instytucji szkolących tłumaczy, bibliografii internetowych i wywiadów wideo z tłumaczeniem uczeni. Znajdują się tam również zagadnienia związane z badaniami w dziedzinie tłumaczeń, internetowy zbiór wskazówek i porady dla młodych naukowców.

Światowe Organizacje Tłumaczeniowe: International Association of Medical Translators and Writers and Related Sciences /Tremédica

International Association of Medical Translator and Writers and Related Sciences /hiszpańskie Asociación Internacional de Traductores y Redactores de Medicina y Ciencias Afines, skrót Tremédica to międzynarodowa organizacja zajmująca się promocją zawodów związanych z tłumaczeniami medycznymi.

Założona w grudniu 2005 roku w Waszyngtonie jako organizacja non-profit ma członków pochodzących ze wszystkich krajów hiszpańskojęzycznych.

Organizacja aktywnie uczestniczy w organizacji wydarzeń istotnych z punktu widzenia językowych aspektów medycznych.

Światowe Organizacje Tłumaczeniowe: World Association of Sign Language Interpreters (WASLI)

Światowe Stowarzyszenie Tłumaczy Języka Migowego (WASLI) to międzynarodowa organizacja, której celem jest promocja zawodu tłumacza języka migowego.

WASLI powstało w 2003 roku podczas 14. Światowego Kongresu Światowej Federacji Głuchych w Montrealu w Kanadzie. Ich biuro znajduje się w Australii.

Chcesz dotrzeć do właściwego tłumacza, którego doświadczenie, umiejętności i wiedza odpowiadałyby potrzebom twojego nowego projektu? Jeśli zależy ci na nawiązaniu współpracy z prawdziwym profesjonalistą, który dopina każdy detal na ostatni guzik i dotrzymuje terminu, skonsultuj się ze specjalistami z renomowanego biura tłumaczeń.

Podobne artykuły

Wywiad z Beatą PiotrowskąZ życia firmy

Zrozumienie różnic kulturowych to podstawa skutecznej współpracy na arenie międzynarodowej. Wywiad z Beatą Piotrowską

27 września 2023

Publikujemy wywiad z Beatą Piotrowską, finance assistant w SUPERTŁUMACZ®. Pani Beata opowie nam o

Czym się różnią tłumaczenia techniczne od naukowychArtykuły na temat tłumaczeń

Czym się różnią tłumaczenia techniczne od naukowych?

29 lipca 2022

Bez wątpienia nauka i technika to obecnie jedne z najważniejszych dziedzin w naszym życiu,

Ile zarabia tłumacz rosyjskiego?Dla początkujących tłumaczy

Ile zarabia tłumacz rosyjskiego?

28 lipca 2022

Dla wielu osób zawód tłumacza to spełnienie marzeń. Nie tylko zawodowych, ale także i

0
Would love your thoughts, please comment.x