_DŁUŻSZY TEKST W STOPCE – PRAWY

Każde tłumaczenie jest specyficznym aktem komunikacyjnym, każdy tłumacz musi znaleźć swoją strategię tłumaczenia, adekwatną do swoich umiejętności, wiedzy i co najważniejsze do przeznaczenia tekstu. Tłumacz jest badaczem, ale i odkrywcą, musi poszerzać swoje translatorskie horyzonty, musi badać, szukać, interpretować. Każdy profesjonalny tłumacz, musi zdawać sobie sprawę z tego, że neologizmy tworzone są w danym języku na podstawie cech charakterystycznych języka, nie są one odosobnione od konwencjonalnych uwarunkowań języka. Bardzo ważnym aspektem pracy z neologizmami, jest ich sama identyfikacja, zadanie z pozoru łatwe, okazuje się często zadaniem które przekracza umiejętności tłumacza, zwłaszcza tego, który nie posiada jeszcze odpowiedniego doświadczenia. Neologizmy zawsze sugerują, swoje znaczenie. Tłumaczony tekst musi także odpowiadać uwarunkowaniom gatunkowym jakie występują w obrębie danej kultury. Każdy język charakteryzuje szereg konwencji, które nadają mu specyficzny kształt, konwencje te dotyczą zarówno warstwy leksykalnej jak i gramatycznej tekstu, nie tylko semantycznej.

Profesjonalne biuro tłumaczeń inwestuje w najlepszą kadrę tłumaczy specjalistów. Każdy z nich posiada własny warsztat, metodykę pracy oraz wykształcenie. Nie można jednak generalizować umiejętności i wykształcenia. Tłumaczenia będąc specyficznym aktem komunikacyjnym współtworzą nową semantyczną warstwę języka, ich osobliwość stanowi dla każdego tajemnicę, którą odkrywa nieprzerwanie przez cały okres swojej zawodowej działalności.