Głównym zadaniem LQA jest zapewnienie, że tłumaczenie końcowe spełni standardy jakości.

System kontroli jakości wyłapuje wszystkie rodzaje błędów – od gramatycznych, przez prawidłowe zastosowanie terminologii branżowej, sprawdzenie poprawności lokalnych terminów, odpowiednie zastosowanie idiomów aż po weryfikację kwestii zw. z kulturą języka docelowego.

LQA jest wykorzystywany w procesie lokalizacji, ponieważ tu bardziej niż gdziekolwiek indziej ważne jest dopilnowanie różnych detali, niuansów i szczegółów, szczególnie tych związanych z dostosowaniem tłumaczenia do wspomnianego już wyżej kontekstu kulturowego.

Warto jeszcze dodać, że istnieją narzędzia CAT, które pozwalają osobom odpowiedzialnym za kontrolę jakości monitorować pracę tłumaczy i tym samym sprawnie szukać rozwiązań dla pojawiających się problemów z jakością.

W przypadku LQA tłumacz i redaktor nie są jedną i tą samą osobą.