Tłumaczenie symultaniczne to rodzaj tłumaczenia ustnego, który polega na tym, że tłumacz przekłada słowa mówcy w czasie rzeczywistym. Nie ma tu przerw.

Wykorzystywane są najczęściej podczas organizowania wydarzeń na naprawdę dużą skalę czy podczas rozmów, w których przerwy nie są wskazane lub korzystne.