Wyczerpanie prawa do wprowadzenia utworu do obrotu – wszystko, co należy wiedzieć!

8 lutego 2012

Wyczerpanie prawa jest terminem prawniczym. Co oznacza? Określenie to w sposób precyzyjny opisuje konsekwencje zgodnego z prawem wprowadzenia do obrotu, przez uprawnionego z tytułu prawa własności intelektualnej (w tym prawa autorskiego), egzemplarza utworu chronionego prawem autorskim.

Wyczerpanie prawa: definicja wprowadzenie utworu do obrotu

Czym jest wprowadzenie utworu do obrotu?

Zgodnie z prawem wprowadzeniem utworu do obrotu jest publiczne udostępnienie egzemplarza utworu drogą przeniesienia jego własności, dokonane za zgodą autora lub innego podmiotu, do którego w danym momencie należą prawa autorskie.

Wyjaśnienie tego, czym jest wprowadzenie utworu do obrotu jest istotne, gdy chcemy zbadać możliwość wtórnego obrotu konkretnego utworu.

Skutkiem wprowadzenia do obrotu jest włączenie możliwości uprawnionego do sprzeciwiania się dalszej odsprzedaży tego utworu. Podmiot uprawniony traci kontrolę nad odsprzedażą egzemplarzy utworów, jeżeli wcześniej wyraził zgodę na wprowadzenie do obrotu egzemplarzy tego utworu.Omawiana zasada została wprowadzona w celu zapewnienia poszanowania prawa własności nabytych egzemplarzy utworów oraz pewności obrotu tymi egzemplarzami.

Czytaj również:

Wyczerpanie prawa autorskiego

Wyczerpania prawa – definicja tego pojęcia prawniczego opisuje konkretnie. Ale mówiąc bardziej konkretnie, wyczerpanie prawa – definicja tego terminu wskazuje nam jasno, że prawo do wprowadzania do obrotu wygasło i nie mamy już możliwości z niego dalej korzystać.

A czym dokładniej jeszcze jest wyczerpanie prawa autorskiego?

Otóż według prawa wyczerpanie prawa autorskiego następuje po spełnieniu następujących przesłanek:

  • musi nastąpić wprowadzenie do obrotu egzemplarza utworu,
  • przeniesienie własności egzemplarza utworu,
  • rozstrzygnięcie przez uprawnionego (twórcę lub inny podmiot skupiający w swym ręku odpowiednie prawo) o miejscu wprowadzenia do obrotu.

Nielegalne wprowadzenie do obrotu ma miejsce, kiedy podmiot nie posiadający licencji na korzystanie z dane utworu na polu eksploatacji wprowadzenie do obrotu, po prostu wprowadza do obrotu egzemplarze utworu.

Co zrobić w temacie nielegalne wprowadzenie do obrotu (prawo autorskie), gdy mamy z tym do czynienia? Osobą, która uprawniona jest do dochodzenia roszczeń z tytułu wprowadzenie do obrotu prawo autorskie jest posiadacz praw autorskich do określonych pól eksploatacji.

Ponadto prawo na temat wprowadzenie do obrotu – prawo autorskie mówi, że takim podmiotem jest też ten, kto posiada licencję wyłączną w zakresie wprowadzania egzemplarzy utworu do obrotu.

Wprowadzenie do obrotu – prawo autorskie

A co w temacie wprowadzenie do obrotu – prawo autorskie?

Reguła wyczerpania prawa nie obejmuje najmu i użyczenia. Oznacza to, że w tym zakresie kontrola sposobu korzystania została pozostawiona twórcy. Warto zaznajomić się także z pojęciem dozwolonego użytku.

Dozwolony użytek (ang. fair use) to ograniczenie monopolu właściciela praw autorskich, które polega na zezwoleniu korzystania bez konieczności uzyskiwania zgody już rozpowszechnionego utworu pod ściśle określonymi warunkami i w ściśle określonych sytuacjach. W polskim prawie mamy do czynienia z jasnym rozgraniczeniem dozwolonego użytku w zakresie prywatnym i innych przypadków dozwolonego użytku. Przede wszystkim można rozpowszechniać utwór w celach informacyjnych w środkach masowego przekazu. Dozwolony użytek w celach informacyjnych wiąże się także z prawem przedruku. Przedruk ma za zadanie informować społeczeństwo o określonych wydarzeniach.
Dozwolony użytek w celach naukowych i oświatowych – art. 27

  • Instytucje naukowe i oświatowe mogą korzystać z utworów oraz utrwalać ich fragmenty w celach naukowych lub do prowadzenia własnych badań.
  • Biblioteki, archiwa oraz szkoły mogą udostępniać nieodpłatnie egzemplarze utworów

Udostępniają swoje zbiory dla celów badawczych lub poznawczych. Mogą zlecać sporządzenie egzemplarzy w celu uzupełnienia zbioru.

W Polsce zasady dozwolonego użytku utworów objętych prawem autorskim są przedstawione w ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych w artykułach od 23 do 35.

[Ocen: 0 Średnia: 0]

Podobne artykuły

Wyczerpanie prawa do wprowadzenia utworu do obrotu - wszystko, co należy wiedzieć! 2Prawo dla tłumaczy

Tłumaczenia a prawo autorskie

16 czerwca 2020

Problematyka ujęcia tłumaczenia w ramach prawnych to jeden z najgorętszych tematów w branży tłumaczeniowej.

Prawo autorskie w tłumaczeniach w ujęciu prawa cywilnego i podatkowegoPrawo dla tłumaczy

Prawo autorskie w tłumaczeniach w ujęciu prawa cywilnego i podatkowego

8 kwietnia 2020

Z pewnością zdarzyło Ci się w Twojej karierze zawodowej tłumaczyć literaturę obcą, wiersze czy

praktyka w biurze tlumaczenPrawo dla tłumaczy

Praktykant do biura tłumaczeń potrzebny „od zaraz”!

31 marca 2020

Być może prowadzisz swoje biuro tłumaczeń od wielu lat, a może dopiero od niedawna.

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x