Tłumacz a interpretator

Profesjonalny lingwista może tłumaczyć, interpretować lub robić obie rzeczy naraz. Jaka jest różnica pomiędzy tłumaczeniem a interpretacją?

Zarówno tłumaczenie, jak i interpretacja służą do komunikacji w różnych językach. To, że ktoś radzi sobie dobrze w jednej z tych dziedzin, nie oznacza, że jest równie dobry w drugiej.

Tłumaczymy słowa pisane

Tłumaczenie to nic innego, jak przekład danego tekstu z jednego języka na drugi. Słowem kluczem jest tu „tekst” – tłumaczenie opiera się na słowie pisanym.

Wyróżniamy różne typy tłumaczeń np. literackie (tłumaczenie powieści) czy techniczne (instrukcja obsługi pralki).

Interpretujemy mowę

Interpretacja, podobnie jak tłumaczenie, ma na celu przekład z jednego języka na inny. Interpretacja dotyczy jednak wypowiedzi, zaś tłumaczenie tekstu pisanego.

Interpretator może uczestniczyć w rozmowie medycznej pomiędzy hiszpańskojęzycznym pacjentem a anglojęzycznym lekarzem.

Interpretator działa jako pośrednik w komunikacji ustnej, pomiędzy ludźmi posługującymi się na co dzień innymi językami.

Tłumacz i interpretator – podobny zawód, różne umiejętności

Dosyć rzadko zdarza się, że lingwista pracuje jako tłumacz oraz interpretator. Tłumacz nie musi posiadać rozbudowanych umiejętności interpersonalnych, zaś interpretator nie ma obowiązku znać się na konkretnych stylach literackich i sposobach ich tłumaczenia.

Ponieważ miejsce, styl i warunki pracy tłumacza oraz interpretatora są różne, nie należy wrzucać tych dwóch zawodów do jednego worka. Łączy ich jedynie określenie „lingwista”.

Termin ten opisuje ludzi zajmujących się translacją z jednego języka na drugi. Jeśli nie jesteś pewien czy ktoś wykonuje zawód tłumacza, czy interpretatora, to śmiało możesz nazwać tę osobę lingwistą.

Pomimo tego że tłumacze i interpretatorzy wykonują podobny zawód, to muszą posiadać zupełnie różne umiejętności. Ich praca ułatwia komunikację międzyludzką i jest niezbędna w czasach globalizacji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *