Słownik Języka Polskiego PWN krótko wyjaśnia, że wynagrodzenie tłumacza to „zapłata za pracę”[i].

Jego wysokość w zawodzie tłumacza zależy od wielu czynników, np.: miejsca, doświadczenia, wiedzy, umiejętności.

[i] Słownik Języka Polskiego PWN, hasło „wynagrodzenie”, https://sjp.pwn.pl/sjp/wynagrodzenie;2539928.html, aktualizacja z dnia 21.01.2020.