Czym różni się język prawny od prawniczego?

19 maja 2021

W branży tłumaczeniowej można napotkać treści nawiązujące do dziedziny prawa. Tłumaczenia takich tekstów wymagają dużego doświadczenia oraz rozumienia terminologii zawartej w źródle. Język docelowy również musi być spójny i uwzględniający charakterystyczne treści związane z prawem. Tłumacz językowy musi wiedzieć czego dotyczy tekst. Dowolna interpretacja nie jest prawidłowym podejściem do przekładów z branży prawnej. Dodatkowo, bardzo często pojawiają się zwroty: prawny i prawniczy. Czy język prawny i prawniczy to to samo? A może istnieje różnica pomiędzy nimi? Czytaj dalej i sprawdź jakie są różnice pomiędzy językiem prawnym a prawniczym.

Charakterystyka języka prawnego

Język prawny jest językiem wykorzystywanym do pisania norm i przepisów prawnych. To właśnie za jego pomocą formułowane jest prawo. Język prawny jest uważany za odmianę języka naturalnego/ standardowego. Choć składnia jest taka sama, semantyka może być odmienna. Terminologia prawna może posiadać własne definicje na słowa i zwroty, które powszechnie funkcjonują w społeczeństwie.

Sam język prawny również można podzielić na dwie odmiany: język przepisów prawnych oraz język norm prawnych. Wynika to z różnic, jakie występują w treściach norm i przepisów.

Charakterystyka języka prawniczego

Najprościej mówiąc, język prawniczy to język, którego używają prawnicy i osoby związane z prawem lub sądownictwem. Czasem nazywany jest żargonem adwokatów. Tak jak język prawny, prawniczy jest odmiana języka naturalnego.

Język prawniczy służy do interpretowania, wyjaśniania czy oceniania przepisów i norm prawnych. Język prawniczy dzieli się na trzy kategorie:

  • język prawniczy praktyki,
  • język prawniczy nauki,
  • język prawniczy potoczny.

Ze względu na charakterystykę oraz cel używania języka prawniczego, może on być niezrozumiały lub błędnie interpretowany przez osoby nie posługujące się nim na co dzień. Krótko mówiąc, przeciętny Kowalski nie zrozumie języka prawniczego. A właściwie, nie dostrzeże różnic pomiędzy językiem prawnym a prawniczym.

Relacja pomiędzy językiem prawnym a prawniczym

Jak nietrudno się domyślić, język prawny i prawniczy oddziaływają na siebie. Wypowiedzi czy opinie wyrażone w języku prawnym, mogą być komentowane. Dlatego wyróżnia się trzy stopnie wyrażeń:

  • pierwszego stopnia – opisujące pewien stan rzeczy,
  • drugiego stopnia – wyrażenia metajęzykowe – opisujące wyrażenia pierwszego stopnia,
  • trzeciego stopnia – opisujące wyrażenia drugiego stopnia.

Co to oznacza? Język prawny, którym spisane są normy i przepisy prawne to język pierwszego stopnia. Język prawniczy, którym o prawie wypowiadają się prawnicy, to język drugiego stopnia. A wszelkie komentarze, opinie czy oceny dotyczące w tej sytuacji to język trzeciego stopnia.

Języka prawniczego używa się w oparciu o język prawny. Ma on jednak funkcje bardziej opisową. Język prawny jest niepodatny na modyfikacje i przekształcenia – nie można inaczej zapisać prawa niż zostało to dokonane. Język prawniczy pomaga rozumieć prawo, wyjaśnia i opiniuje.

 

Podobne artykuły

tłumaczenie dokumentów samochodowych Artykuły na temat tłumaczeń

Ile kosztuje tłumaczenie dokumentów samochodowych?

19 maja 2021

Sprowadzając samochód z zagranicy, trzeba się liczyć, iż należy przetłumaczyć dołączoną do niego dokumentacje.

Ile kosztuje tłumaczenie na angielski Artykuły na temat tłumaczeń

Ile kosztuje tłumaczenie na angielski i co wpływa na jego cenę?

19 maja 2021

Tłumaczenia w języku angielskim to bez wątpienia jedne z najpopularniejszych tłumaczeń językowych. Zapotrzebowanie na

Tłumaczenia symultaniczne w praktyce Artykuły na temat tłumaczeń

Tłumaczenia symultaniczne w praktyce – na czym polegają?

19 maja 2021

Tłumaczenia ustne odnoszą ogromne znaczenie w wielu sytuacjach, gdzie potrzebny jest przekład mowy. Branża

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x