Czy biura tłumaczeń różnicują stawki za tłumaczenia z poszczególnych języków?

Zróżnicowanie stawek za tłumaczenia może mieć dwie zasadnicze przyczyny.  Pierwszą przyczyną zróżnicowania stawek jest sama specyfika rynku, nastawionego na wysoką konkurencyjność. Natomiast drugi rodzaj zróżnicowania stawek jest podyktowany przez czynniki, które w znaczący sposób wpływają na pracę tłumacza.
Konkurencyjność
Na rynku tłumaczeń wciąż decydującą rolę odgrywa cena, która często pozostaje w opozycji do jakości. Największą popularnością cieszą się te biura, które tłumaczą najtaniej. Oczywiście i w tym miejscu nie należy uogólniać.  Zdarzają się naturalnie sprawdzone przez klientów biura, które przy zachowaniu atrakcyjnych stawek, są w stanie zapewnić klientom wysoką jakość tłumaczeń.
Każde biuro tłumaczeń posiada indywidualny profil swojej działalności. Jedne  skupiają się tylko i wyłącznie na tłumaczeniach, inne prowadzą szeroko zakrojoną działalność reklamową, a jeszcze inne inwestują w szkoły językowe, które umożliwiają wykształcenie wykwalifikowanych tłumaczy.
Dzisiejsze biura tłumaczeń, zwłaszcza mieszczące się  w dużych miastach często muszą realizować także inne profile działalności, aby móc utrzymać się na rynku. Tym samym inwestują w języki egzotyczne, mniej popularne, zarabiając na cenach za tego typu tłumaczenia. Tego rodzaju strategia sprawia, że możemy zaobserwować tendencję do różnicowania stawek za tłumaczenia różnych języków. Translacje z języków popularnych będą tańsze, od tłumaczeń z języków egzotycznych.
Cena nie zawsze oczywista
Dobrze wiedzieć, że większość biur tłumaczeń nie posiada w zwyczaju podawania na stronie internetowej konkretnej ceny za świadczone usługi. Zamiast tego możemy otrzymać darmową wycenę tekstu.  Na cenę jaką zapłaci klient za przetłumaczenie tekstu może wpłynąć wiele czynników. Zróżnicowanie stawek wynika głównie ze stopnia skomplikowania tematu, czasu jaki tłumacz spędzi na jego realizacji zlecenia, a także specyficznej terminologii występującej w tekście i terminu wykonania zlecenia. Nie dziwi zatem fakt, że większość biur prosi klientów o przesłanie materiału do oceny, aby po przejrzeniu materiału móc udzielić odpowiedzi dotyczącej ceny tłumaczenia.
Biura tłumaczeniowe zazwyczaj  podają cenę, rozumianą jako stawkę za 1 stronę rozliczeniową. Zróżnicowanie stawek może wynikać z faktu, że na rynku funkcjonuje obecnie bardzo  wiele różnych stron rozliczeniowych. Niezmienną pozostaje natomiast liczba znaków razem ze spacjami. Typową stroną rozliczeniową w Polsce jest strona licząca 1800 znaków ze spacjami. Natomiast strona zalecana przez Stowarzyszenie Tłumaczy Polskich liczy 1600 znaków ze spacjami. Pozostałe przyjęte normy rozliczeniowe to 1500 znaków, będące normą europejską, którą także możemy spotkać w niektórych biurach, a także 1125 znaków, obowiązujące w przypadku tłumaczeń przysięgłych. Tą ostatnią normę rozliczeniową narzuciło rozporządzenie ministra sprawiedliwości.
Aby mieć świadomość różnic w stawkach, zaleca się wcześniejsze sprawdzenie, jakiej strony dotyczy cena podana przez dane biuro tłumaczeń.
Jak kształtują się różnice cenowe, w przypadku strony liczącej 1600 znaków, a jak w przypadku 1800 znaków? W celu przeliczenia ceny z jednej strony rozliczeniowej na inną, możemy się posłużyć następującym wzorem:  cena strony B = (cena strony A : liczbę znaków strony A)  x  liczba znaków strony B.
Podajmy, więc przykład. Biuro tłumaczeń Y  pobiera opłatę za przetłumaczenie strony 1600 znaków w wysokości 40 zł. Ile klient zapłaci za stronę 1800?
Cena strony = (40 / 1600) x 1800 = 45 zł.
Należy jeszcze dodać, że  objętość, zawarta w stronach obliczeniowych z reguły odnosi się do  tekstu docelowego, czyli tekstu przetłumaczonego. Przeważnie płaci się więc, za to ile tłumacz napisał, a nie ile musiał przeczytać, choć oczywiście możemy się też spotkać z sytuacją odwrotną.
Liczba znaków jest weryfikowana w komputerze w sposób automatyczny, najczęściej przy użyciu edytora tekstu. W programie Microsoft Word pomocnym narzędziem jest Statystyka wyrazów. Jednak i w tym przypadku istnieją pewne rozbieżności, na które warto zwrócić uwagę. Nowsze wersje pozwalają na podanie liczby znaków zarówno ze spacjami, jak i bez, czego nie znajdziemy w starszych wersjach, które mogą podawać tylko liczbę znaków bez spacji,  lub ze spacjami. Jeśli, więc klient posiada starszą wersję programu, przy użyciu, którego powstawał tekst, może być zaskoczony, gdy finalna objętość tekstu wyliczonego przez biuro tłumaczeniowe okaże się wyższa.
Inną metodą stosowaną przez biura tłumaczeniowe jest obliczanie objętości poprzez skonwertowanie tekstu do pliku ASCII, a następnie sprawdzenie ilości znaków.  Często tego rodzaju metodę uznaje się za wiarygodniejszą. W tej metodzie jednemu bajtowi przypisana jest wartość jednego znaku.
Niektóre biura tłumaczeniowe chcąc sprostać wymaganiom klienta umieszczają na swoich stronach internetowych specjalne formularze kontaktowe pozwalające na skorzystanie z szybkiej wyceny. Dzięki specjalnie zamieszczonym kalkulatorom klient ma możliwość obliczenia ceny jednostkowej a także całkowitego kosztu tłumaczenia.
Czynniki wpływające na zróżnicowanie stawek
Choć na stronie Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich nie znajdziemy jednoznacznej informacji ile powinna wynosić  stawka za tłumaczenie, to możemy się dzięki niej dowiedzieć jak różne czynniki wpływają na  zmianę stawki podstawowej.
Cena jaką biuro tłumaczeń  przedstawia klientowi jest uzależniona od wielu czynników. Przede wszystkim stawki różnicują się w zależności od kierunku tłumaczenia. Jeśli chcemy otrzymać tekst przetłumaczony na język polski to cena jaką zapłacimy będzie niższa, niż w przypadku tłumaczenia na  język obcy.
Kolejną determinantą stawki jest oczywiście język oryginału i  zamówionego tłumaczenia. Do najtańszych tłumaczeń należy język angielski, francuski, niemiecki i rosyjski. Drożej zapłacimy za pozostałe języki europejskie, jak np. węgierski. Najdroższe będą z kolei tłumaczenia na języki pozaeuropejskie, jak np. język japoński, czy język chiński.
Kolejną różnicę w stawce za tłumaczenie zaobserwujemy w przypadku rodzaju tłumaczenia. Tłumaczenie ogólne, nie wymagające specjalistycznej wiedzy, w naturalny sposób pozostaje tańsze, od tłumaczenia specjalistycznego, które wymaga od tłumacza znajomości tematu i specjalistycznej terminologii. Biura tłumaczeń różnicują stawki także w przypadku narzucenia określonego trybu  pracy tłumaczowi. Jeśli tłumaczenie musi zostać zrealizowane szczególnie szybko to przypisana jest mu oczywiście wyższa stawka. Stawka za tłumaczenie zwiększa się także o 100 procent, tłumacz musi pracować w nocy (pomiędzy 22.00 a 6.00), a także o 50 procent, gdy praca wykonywana jest w dni ustawowo wolne od pracy i w niedzielę.
Biuro tłumaczeniowe może również zażądać wyższej ceny w przypadku gdy dostarczony przez klienta tekst źródłowy będzie charakteryzować się bardzo niską jakością. W przypadku utrudnionej czytelności tekstu biuro tłumaczeniowe może podnieść stawkę aż o 25 procent. Za uzasadnione przypadki uważa się teksty sporządzone odręcznie, teksty kłopotliwe w odczytaniu z powodu uszkodzeń, rodzaju papieru, bądź wielkości czcionki. Stawka może również wzrosnąć, gdy tekst został napisany z zastosowaniem archaicznych bądź utrudniających odczytywanie stylizowanych form alfabetu.

4 comments

 1. margolettka

  Dla mnie raczej oczywiste jest to i jak najbardziej naturalne, że inną cenę zapłacimy za tłumaczenie z języka angielskiego a inną za powiedzmy suahili. Dobrze, że zostało w artykule wspomniane to, że biuro ma prawo podwyższyć stawkę za nieczytelne źródła, itp. Klient nie może być aż taki pazerny i wymagać, że za zróżnicowane usługi zapłaci tak samo.

 2. jagooda

  Dobry pomysł z tą wstępną wyceną, widzę tu nawet na stronie, że istnieje taka opcja. To bardzo dobry pomysł, bo czasem ludzie boją się zapytać o cenę tłumaczenia, bo myślą, że jak od razu prześlą tekst to będzie musiało dojść do transakcji. To bezpieczna ale też i profesjonalna usługa

 3. anna_34

  I do tego też wygodna. To ważne, aby mieć w ten sposób możliwość zobaczenia ile nas coś będzie kosztować i jak to potem ewentualnie wrzucić w sobie w koszty. Przedsiębiorcy cenią sobie przede wszystkim wygodę.

 4. AlicjaSzczepan

  To jest właśnie ważne, aby wyjść naprzeciw klientowi, móc się wczuć w jego potrzeby i oczekiwania. Są różni ludzie i z tymi ludźmi właśnie pracujemy, także musimy umieć się do nich dostosować.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *