Czy tłumacz może poprawiać błędy autora?

Tłumacz, niejednokrotnie w toku pracy nad tekstem spotyka się z problemami, którym musi stawić czoło. Jednym z nich jest dylemat, czy spotykając w tekście błędy autora poprawiać je czy zostawiać bez poprawki?

Błędy możemy podzielić na:

  • – błędy stylistyczne,
  • – błędy gramatyczne,
  • – błędy frazeologiczne,
  • – błędy redaktorskie.

Tłumacz najczęściej spotyka się z wyżej wymienionymi błędami. Błędy stylistyczne przede wszystkim dotyczą kontekstów i znaczenia poszczególnych słów. Stylistyka to sposób językowego ukształtowania wypowiedzi, tak samo ważny w każdej kategorii tłumaczeń. Błędy gramatyczne dotyczą wyrazów i zdań – ich generacji. Błędy frazeologiczne to, np. złe zapisy związków frazeologicznych, które mogą zmienić ich znaczenie. Zdarzają się pominięcia wyrazów lub uzupełnienia składu związku. Można się również spotkać z użyciem frazeologizmu w niewłaściwym kontekście. Błędy redaktorskie dotyczą najczęściej, tzw. literówek, nieświadomego użycia określonych znaków i oczywistych błędów graficznych.

Czy powinniśmy tłumaczyć błędy?

Przede wszystkim problem należy odnieść do frekwencji podobnych błędów w tekście – jeżeli pojawiają się nagminnie, warto, w miarę możliwości, skontaktować się z autorem tekstu oryginalnego. Każdy tłumacz, przed przystąpieniem do pracy, powinien dokonać specyfikacji tekstu, poznać oczekiwania zleceniodawcy oraz zamierzenia autora tekstu oryginalnego.

Często pobieżna lektura pozwala na zapoznanie się z błędami w tekście. Warto zapytać zleceniodawcy, czy w sytuacji wystąpienia błędów redaktorskich, stylistycznych, gramatycznych lub frazeologicznych, mamy pozwolenie na ich poprawienie. Błędy występują w rozmaitym natężeniu, w kontekście konkretnej dziedziny tłumaczeń. W pismach prawnych, treściach aktów normatywnych, tego typu błędy są rzadkością – jeżeli występują, w większości przypadków są błędami, które należy poprawić. W tłumaczeniach literackich specyficznemu traktowaniu poddawane są błędy stylistyczne. Stylistyka bywa bardzo często grą słowną, która ma ukryty sens. Dobry tłumacz wyczuje tajemnicze intencje autora. W razie wątpliwości, powinniśmy zaznaczyć sobie błędne według nas miejsca w tekście oryginalnym i skonsultować je z autorem. On wytłumaczy nam, jakie miał intencje i zweryfikuje nasze myślenie.

NIEPOPRAWNOŚĆ ZAMIERZONA

Tym nieoficjalnym terminem często określamy zamierzone błędy, warunkujące specyfikę tłumaczonego tekstu. Pojawiają się w tłumaczeniach literackich oraz w przekładach tekstu reklam.

Tłumaczenia ustne

Poprawianie błędów rozmówców w tłumaczeniach ustnych staje się normą. Większość translatorów twierdzi, że podczas tłumaczeń ustnych poprawianie błędów to konieczność, która wpływa na budowanie pozytywnego wizerunku swojego klienta. Warto zatem zawsze indywidualnie podchodzić do błędów, w miarę możliwości konfrontować je z tłumaczeniem oryginalnym, trzeba mieć na uwadze także specyfikę tłumaczonego tekstu.

PAMIĘTAJ! Zawsze uprzedzaj klienta o poprawionych błędach!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *