Nie popełnij gafy, czyli tajemnice branżowej terminologii

W branży pełno jest pojęć, które w kontekście tłumaczeń mogą wydawać się podobne, ale oznaczać to samo, to jednak tylko pozór. O ile przeciętny zjadacz chleba ma świadomość, czym różni się tłumaczenie pisemne od ustnego, o tyle zapewne trudno by szukać laika mającego pojęcie czym jest proces lokalizacji, internacjonalizacji czy globalizacji w ujęciu sektora usług językowych i tłumaczeniowych. Wszystko to jednak nie mające dla nas znaczenia, odległe lub trudne pojęcia, które po bliższym im się przyjrzeniu, można oswoić. Nie chcecie popełnić gafy? To proste, wystarczy „oswoić” wszystkie te pojęcia.

Zdajesz sobie sprawę, że najwyższa jakość tłumaczeń to jeden z podstawowych elementów składających się na sukces firmy, marki, produktu czy usługi wchodzącej na nowy rynek? Masz świadomość, iż bez zaufanego specjalisty posiadającego niezbędne doświadczenie i kompetencje nie zdobędziesz założonych przez siebie celów? Jedną z najprostszych dróg dotarcia do odpowiedniego eksperta jest skonsultowanie się z profesjonalistami z renomowanego biura tłumaczeń – np. Biura SuperTłumacz!

Tajemnice branżowej terminologii, czyli mówimy o tym, co jest czym…

Zaczynamy od podstaw – tłumaczenie

Przekład jest najintymniejszym aktem czytania.

 (Gayatri Chakravorty Spivak)

Tłumaczenie to przekazywanie znaczenia z jednego języka (źródła) na inny język (cel). Odnosi się do informacji pisemnej, podczas gdy tłumaczenie ustne do tych mówionych. Jego celem jest przekazanie pierwotnego brzmienia i zamiaru przesłania, z uwzględnieniem kulturowych i regionalnych różnic między językami źródłowymi i docelowymi.

Nie takie młode

Tłumaczenia istnieją od bardzo dawna. Współcześni tłumacze korzystają z zaawansowanych narzędzi i technologii, aby wykonać swoją pracę i polegają w dużej mierze na aplikacjach, które upraszczają i usprawniają ich zadania.

Na świecie istnieje wiele państw (ich dokładną ilość trudno zdefiniować, najczęściej pada liczba 193 czy 204), z których każde ma własną kulturę, swoje reguły czy typową dla danego miejsca mentalność. Odmienność jest piękna i fascynująca, ale i sprawia, że tłumaczenie odgrywa tak ogromną rolę w tym, aby mogła zaistnieć poprawna komunikacja pomiędzy ludźmi z różnych miejsc na mapie świata. A patrząc na to, co dzieje się wokół nas nie ma najmniejszych wątpliwości, że nasza rzeczywistość jest zdominowana przez wszelkiego rodzaju komunikację werbalną i niewerbalną. Popatrzmy, nigdy przedtem ludzkość nie wytwarzała tak ogromnych ilości tekstów i różnego rodzaju komunikatów, nigdy wcześniej nie mieliśmy do nich tak prostego i szybkiego dostępu, i to niezależnie od miejsca, w którym się znajdujemy. Doszła do tego globalizacja i Internet – przepływ informacji został podkręcony do granic możliwości. Tylko, aby jedno mogli przeczytać, posłuchać, dowiedzieć się, inni muszą nam tłumaczyć. Stąd są tacy, którzy wręcz uważają, że tłumacz to jeden z najważniejszych zawodów.

Lokalizacja, ale nie ta z GPS-u

Globalization & Localization Association (GALA) bardzo obrazowo i jasno wyjaśnia na czym polega lokalizacja? Jesteście ciekawi? Otóż organizacja ta pokazuje, że Baidu pokonuje Google w Chinach, a dzieje się tak, ponieważ stara się być „swojski” dla rodzimych odbiorców. Gracze, którzy mówią w języku urdu preferują gry wyścigowe w grach strategicznych, nie trudno się temu dziwić, te są łatwe do zrozumienia, a mało firm z tego sektora zawraca sobie głowę przekładaniem na urdu… Albo CNN. Być może ktoś z was zwrócił na to uwagę, że stacja ma odrębne programy dla Latynosów w USA. Jeśli podliczymy, że w Stanach Zjednoczonych żyje ich ponad 55 mln, nie trudno pojąć, że dostrzeżono w tych ludziach swoich potencjalnych odbiorców, z tym, że takich, którzy chcą, aby programy były przygotowywane w języku hiszpańskim.

Każdy z tych powyższych przykładów, choć inny, ma ze sobą powiązanie poprzez język, który nawet będąc ten sam może być inny.

Proces lokalizacji jest najczęściej związany z kulturową adaptacją i tłumaczeniem oprogramowania, gier wideo i stron internetowych, a także treści audio / wideo, wideo lub innych treści multimedialnych, a rzadziej z tłumaczeniem pisemnym (które może również obejmować kulturowe procesy adaptacyjne) . Lokalizacja może być wykonana dla regionów lub krajów, w których ludzie mówią różnymi językami lub gdzie mówi się tym samym językiem: na przykład różne dialekty hiszpańskiego, z różnymi idiomami, są używane w Hiszpanii i krajach Ameryki Łacińskiej.

Lokalizacja – określana także jako „l10n” – to proces dostosowywania produktu lub treści do określonych lokalizacji lub rynku. Trzeba jednak zaznaczyć wyraźnie, że tłumaczenie jest tylko zaledwie jednym z wielu elementów tego procesu. Obejmuje on ponadto m.in.: dostosowanie grafiki do konkretnego rynku, takie przekształcenie treści, aby odpowiadało gustom i zwyczajom zakupowym danej grupie osób, dopracowanie przekładu i całego jego układu do poprawnego wyświetlania się, zwrócenie uwagi na lokalne jednostki miary czy walutę, zastosowanie właściwych lokalnych formatów dat czy adresów, przykładanie uwagi na miejscowe przepisy i wymogi prawne.

Jest to druga faza większego procesu tłumaczenia produktów i adaptacji kulturowej (dla konkretnych krajów, regionów lub grup), w celu uwzględnienia różnic w odrębnych rynkach, proces ten znany jest jako internacjonalizacja i lokalizacja.

Marka, produkt lub usługa ma wyglądać jak „coś” stworzone specjalnie z myślą o danym miejscu i lokalnych mieszkańcach

Celem jest tutaj nadanie produktowi takiego wyglądu i stylu, aby przypominał coś lokalnego, rodzimego. Stąd specjaliści zajmujący się lokalizacją skupiają się na konkretnym języku danego regionu (dialekcie czy słownictwie typowym dla danego miejsca), respektują miejscową kulturę, tradycję, zwyczaje czy sposób, w jaki myślą i podejmują decyzję mieszkańcy rynku docelowego.

Lokalizacja językowa różni się od działalności tłumaczeniowej, ponieważ obejmuje kompleksowe badanie kultury docelowej w celu prawidłowego dostosowania produktu do lokalnych potrzeb.

Zależy ci na dotarciu do tłumacza, który jest świetnym specjalistą w konkretnym języku? Pragniesz nawiązać kontakt z prawdziwym ekspertem, a nie amatorem, na którym nie można polegać? Zwróć się o pomoc do profesjonalistów z renomowanego biura tłumaczeń. to naprawdę prosty i szybki sposób na nawiązanie współpracy z właściwym człowiekiem.

Świat coraz ciaśniejszy – globalizacja

Globalizacja jest terminem wieloznacznym, opisującym proces, dzięki któremu współczesny świat można postrzegać w kategoriach swoistego układu naczyń połączonych, dzięki czemu świat staje się w coraz większym stopniu jednym miejscem.

 (Tomasz R. Aleksandrowicz)

Globalizm – jako szansa, ale i zagrożenie. Potężna technika połączona z zadufaną ignorancją, zażartym fanatyzmem i chciwym egoizmem. A do tego jeszcze niechęć uczenia się, obojętność na dolę Innego, brak życzliwości i dobroci. 

(Ryszard Kapuściński)

Globalizacja – w kontekście naszej branży językowej i tłumaczeniowej – odnosi się do szerokiego zakresu procesów niezbędnych do przygotowania i uruchomienia produktów i działań na arenie międzynarodowej.

Można spotkać się z określeniem jej jako G11n. Pod tym terminem można znaleźć praktycznie wszystko, co wiąże się z takimi działaniami, jak komunikacja wielojęzyczna, globalna gotowość produktów i usług oraz procesy i polityki związane z międzynarodowym handlem, handlem, edukacją, a także wieloma innymi sprawami.

Jak mało która branża, sektor tłumaczeń, naprawdę ma za co dziękować i lubić globalizację. To za jej sprawą wywindowało na niewyobrażalny nigdy przedtem poziom zapotrzebowanie na przekłady. A wszystko przez to, że ludzie w „globalnej wiosce” chcą się ze sobą komunikować.

Internacjonalizacja

Internacjonalizacja i globalizacja stają się signum temporis współczesnego świata, świata coraz bardziej otwartego, ale i bardziej złożonego, świata opisywanego na płaszczyźnie ekonomii otwartej, zarządzania i marketingu międzynarodowego. 

(Ewa Kosińska)

Na płaszczyźnie przedsiębiorstwa Internacjonalizacja jest przesłanką genezy i rozwoju marketingu międzynarodowego, a więc sztuki i umiejętności – filozofii aktywnego działania firmy w coraz bardziej złożonym, wielowymiarowym otoczeniu rynku międzynarodowego i globalnego. Konsekwencją procesów internacjonalizacji i decyzji przedsiębiorstw o umiędzynarodowieniu swojej działalności są bowiem określone rozstrzygnięcia dotyczące strategii wejścia i form obecności na rynkach zagranicznych. Decyzje w tym zakresie stanowią podstawowe wyróżniki marketingu przedsiębiorstwa, którego orientacja jest skierowana na zagranicę, różnorodne formy współpracy i rywalizacji w wymiarach międzynarodowym i globalnym. 

(Ewa Kosińska)

Internacjonalizacja to po prostu proces projektowania, który zapewnia, że ​​produkt może być dostosowany do różnych języków i regionów bez konieczności wprowadzania zmian inżynierskich w kodzie źródłowym. W branży tłumaczeń pomaga zaoszczędzić nie tylko pieniądze, ale i czas. Określana również jako „i18n”.

W jej kontekście specjaliści zazwyczaj wymieniają szereg korzyści. O czym mowa? M.in. o: łatwiejszej adaptacja określonych treści do wielu lokalizacji, zmniejszeniu czasu i kosztu lokalizacji, umiędzynarodowionym kodzie źródłowym dla wszystkich wersji produktu, ułatwiona konserwacja, zmniejszony całkowity koszt posiadania wielu wersji produktu

Internacjonalizacja jest kluczowym procesem biznesowym dla każdej firmy, która posiada w swojej ofercie produkty wielojęzyczne. Jak podkreślają eksperci, najważniejsze to już na fazie projektowania strategii czy budowania wizerunku danego produktu lub usługi wziąć pod uwagę potrzeby tego procesu.

Tłumaczenie ustne

Tłumaczenia ustne ułatwiają komunikację w języku mówionym lub w języku migowym między użytkownikami różnych języków.

W branży językowej istnieją trzy główne rodzaje tłumaczeń:

  • tłumaczenie konsekutywne – tłumacz mówi po tym, jak mówiący w języku źródłowym przestał mówić,

  • symultaniczne – tłumacz słucha i przekazuje treść w języku docelowym w tym samym czasie, w który mówi dany mówca,

  • wzrokowe – to ustne wykonanie pisemnego tekstu.

We wszystkich przypadkach tłumacz musi szybko i dokładnie przekazać znaczenie, ton i intencję oryginalnej wiadomości w języku docelowym.

Czego od osoby tłumaczącej wymaga ten rodzaj tłumaczeń? Przede wszystkim doskonałej znajomości języka, umiejętności szybkiego analizowania i przesyłania wiadomości między językami oraz przestrzegania zasad etyki zawodowej i standardów praktyki.

Tłumaczenia ustne mogą odbywać się na żywo – twarzą w twarz – lub zdalnie. Nowe technologie ułatwiają coraz więcej wirtualnych możliwości pracy.

Kilka słów o tych, którzy tworzą branżę

Dostawcy usług językowych (LSP)

  • dostosowują produkty i usługi do konsumpcji na rynkach wielojęzycznych,

  • zapewniają ekspertyzę w zakresie języka, kultury, zwyczajów i innych cech docelowych lokalizacji i obejmują firmy tłumaczące i tłumaczące.

Firmy tłumaczeniowe koncentrują się przede wszystkim na:

  • dostarczaniu tekstu pisanego, tj. etykiety produktów, strony internetowe, dokumentacja i komunikacja marketingowa,

  • przekazują informacje mówione na spotkania i konferencje, rozmowy telefoniczne, sytuacje medyczne i prawne oraz wiele innych.

MLV to dostawcy wielu języków. Z kolei SLV dostarczają przede wszystkim usługi językowe w parze z jednym językiem.

Twórcy technologii i oprogramowania

Pędzący z zawrotnością światła świat w ostatnim czasie sprawił, że branża tłumaczeń przeszła wiele metamorfoz. Wkroczyły nowe technologie, sztuczna inteligencja i rozwiązania, które dosłownie przyniosły ze sobą prawdziwą rewolucję. Pojawiło się gdzieś wokół branży wielu specjalistów tworzących narzędzia do tłumaczenia maszynowego (MT), pamięci tłumaczeniowych (TM), zarządzania terminologią, wyszukiwania treści, zarządzania przepływem pracy, analityki, rozpoznawania mowy i innych.

Zespoły lokalizacyjne i tłumaczeniowe

Odkąd firmy na całym świecie dostrzegły możliwości dla siebie w zupełnie innych i często odległych miejscach na globie, zrodziła się potrzeba wsparcia ich w procesie dotarcia do klientów na lokalnych rynkach.

Lingwiści

Serce całe branży. Bez tych specjalistów nie byłoby mowy w ogóle o niczym. Każdego dnia tysiące z nich pomagają ludziom, firmom i przedsiębiorcom na całym świecie w komunikowaniu się.

Pracują w międzynarodowych firmach, małych biurach tłumaczeń czy jako tzw. freelancerzy, ale nie tylko.

Jest także wiele innych ludzi, którzy pomagają budować i rozwijać branżę tłumaczeń, ale nie jesteśmy ich w stanie tutaj dziś wszystkich zmieścić. Zawsze jednak wychodzimy od tego, że najważniejsze jest to, aby w każdej dziedzinie byli to prawdziwi profesjonaliści.

Zależy ci na tłumaczu posiadającym doświadczenie z projektami międzynarodowymi? Chcesz nawiązać współpracę z osobą obytą, posiadającą bogate portfolio i konkretne umiejętności? Jeśli nie chcesz trafić na amatorów warto skonsultować się z profesjonalistami z renomowanego biura tłumaczeń. Wybór tej drogi to gwarancja ceny, przyjemnej współpracy i dotrzymania ściśle określonego terminu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *