Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Jakości w Nauczaniu Języków Obcych

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Jakości w Nauczaniu Języków Obcych, zwane w skrócie PASE,powstało w 1992 roku. Jako cel postawiło sobie propagowanie wysokiej jakości nauczania języka angielskiego. Głównym celem stowarzyszenia jest przede wszystkim stworzenie systemu oceny polskich szkół językowych, co pozwala na certyfikowanie i akredytację usług edukacyjnych w tym zakresie.

Pojawienie się stowarzyszenia otworzyło nową erę w nauczaniu języków obcych w Polsce. Zanim powstało PASE, nie istniał u nas żaden sformalizowany system oceny jakości kształcenia w szkołach językowych. Od 1993 roku Stowarzyszenie nie tylko kontroluje standardy nauczania, ale też udziela im wsparcia w dążeniu do podnoszenia kwalifikacji i efektów szkolenia.

Działalność PASE koncentruje się na następujących aspektach:

 • ocena jakość i metody nauczania w szkołach językowych;
 • podnoszenie wymogów dotyczących poziomu kształcenia języka angielskiego;
 • dokształcanie kadr nauczycielskich poprzez organizację szkoleń i warsztatów;
 • współpraca z organizacjami mającymi wpływ na metody edukacji w zakresie tego języka.

To właśnie rekomendacja PASE bardzo często pozwala odróżnić rzetelną szkołę językową od zwykłego kursu, prowadzonego przez osoby o bliżej nieustalonych kompetencjach.

Kto może zostać członkiem PASE?

Właściwie każdy, kto prowadzi szkołę językową, może przynależeć do PASE. W statucie zostały jednak podane pewne warunki, które spełnić musi szkoła językowa, aby zostać członkiem Stowarzyszenia. Właściciel może wyrazić po prostu chęć przynależności, oświadczają tym samym, że placówka jest gotowa na poddanie się inspekcji.

Zweryfikowanie przez Stowarzyszenie i pozytywne przejście inspekcji daje prawo posługiwania się znakiem graficznym PASE. Akredytacja jest jednak ograniczona czasowo i wynosi 3 lata – ten właśnie czynnik skłania placówki edukacyjne do ciągłego doskonalenia jakości kształcenia, jeśli chcą utrzymać swoje członkostwo.

Jakie warunki musi spełnić szkoła językowa, by mogła być członkiem PASE?

  W statucie stowarzyszenia wymienia się między innymi:

 • zatrudnianie wysoko wykwalifikowanych nauczycieli języka angielskiego;
 • stosowanie ustalonych programów w procesie nauczania;
 • ograniczoną liczebność grup językowych;
 • dbanie o standardy prawa własności intelektualnej;
 • prowadzenie rekrutacji słuchaczy wedle ściśle określonych procedur
 • posiadanie biblioteki metodycznej.

Szkoła językowa, która jest członkiem stowarzyszenia, zyskuje zdecydowanie na prestiżu. Dzięki temu rośnie też zainteresowanie jej usługami ze strony potencjalnych słuchaczy. Dlatego też warto spełnić stawiane przez PASE wymagania, bo przekładają się one zazwyczaj na większą liczbę chętnych do uczenia się właśnie w tej szkole.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *