Podstawowe informacje, które powinien znać przyszły tłumacz przysięgły

22 stycznia 2012

Każdy, kto planuje pracować jako tłumacz przysięgły, powinien – poza dogłębnym zapoznaniem się z aktami prawnymi regulującymi ten zawód – opanować także przedmiot oraz narzędzia swojej przyszłej pracy. Dotyczy to nie tylko kwestii odpowiedzialności za przekład przysięgły, ale również charakterystyki dokumentów prawnych czy postępowania z nimi. Poniżej zestaw pytań najczęściej zadawanych przez przyszłych adeptów tego zawodu.

Czym jest odpis?

Jest to dokument o charakterze prawnym, jednak w pewnym sensie „niesamodzielny”. Zawiera on bowiem informacje zawarte w innych aktach, na przykład księgach USC. Odpis zostaje wydany, jeśli niemożliwe jest otrzymanie dokumentu oryginalnego – choćby właśnie aktu małżeństwa czy urodzenia.

Odpis może być:

 • skrócony – zawiera tylko niektóre dane z dokumentu źródłowego;
 • pełny – stanowi dokładną kopię informacji zawartych w aktach.

Najbardziej popularną formą odpisu dokumentów jest doświadczenie ich kserokopii potwierdzonych odpowiednią pieczątką uprawnionego urzędu.

Czytaj również:

Czy tłumacz ma obowiązek archiwizowania poświadczonych dokumentów?

Przepisy prawne nie nakazują archiwizowania i przechowywania przez określony czas przeprowadzonych tłumaczeń przysięgłych. Zdrowy rozsądek mówi jednak, że profilaktycznie warto jest zachować ich kopie we własnej dokumentacji. Jest to nie tylko w razie potrzeby skuteczna obrona przed nieuczciwym klientem, ale też przydaje się bardzo w przypadku na przykład kontroli skarbowej.

Dobrze jest przechowywać je tak, aby dało się odszukać właściwy dokument na podstawie różnych danych: teleadresowych klienta, daty sporządzenia, czy kategorii tłumaczenia.

Jaki jest zakres odpowiedzialności tłumacza przysięgłego?

Tłumacz przysięgły jest urzędnikiem państwowym i pełni funkcje quasi-notariusza. Wykonując zawód zaufania publicznego, ponosi automatycznie za wykonane zadania wysoką odpowiedzialność – jednocześnie:

  • karną;
  • cywilną;
  • karnoskarbową;
  • dyscyplinarną

Za złamanie zasad dotyczących rzetelnego wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego przewidziane są również kary porządkowe.

Na czym polega dyscyplinarna odpowiedzialność tłumacza?

Pytanie nawiązuje do poprzedniego, w którym ten rodzaj odpowiedzialności został już wymieniony. Na czym on jednak w zasadzie polega?

Odpowiedzialność dyscyplinarną ponieść może tłumacz, który nie wypełnił spoczywającego na nim obowiązku, lub też zrobił to nierzetelnie. Dotyczy to również sytuacji, kiedy powierzone mu zadanie wykonuje bez szczególnej staranności, nie jest bezstronny, bądź nie dochowa tajemnicy zawodowej. Podlega tej odpowiedzialności także tłumacz, który nie złoży wzoru podpisu oraz odcisku pieczęci.

Szczególną sytuacją jest odmowa przeprowadzenia tłumaczenia przysięgłego na żądanie sądu, prokuratury, policji, organów administracji publicznej. Jest to zachowanie niedopuszczalne.

Czy chcąc być tłumaczem, trzeba posiadać zaświadczenie o niekaralności?

Zapewne większość osób odpowiedziałaby, że oczywiście – trzeba. Nie jest to jednak do końca zgodne ze stanem faktycznym. Rzeczywiście, „Ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego” stwierdza, iż nie może uzyskać takich uprawnień osoba, która była karana za:

 • przestępstwo umyślne;
 • przestępstwo skarbowe;
 • przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu obrotu gospodarczego.

Ponieważ zaś „co nie jest zabronione, jest dozwolone” – ktoś karany za inne niż wskazane powyżej przestępstwa, może tłumaczem przysięgłym zostać.

Zawód tłumacza przysięgłego to przywilej i odpowiedzialność

Wiele osób niezwiązanych z branżą patrzy na tłumaczy przysięgłych jedynie przez pryzmat stawek, jakie trzeba zapłacić za ich pracę. Trzeba jednak brać zawsze pod uwagę to, że jest to zawód nie tylko elitarny i wymagający posiadania olbrzymiej wiedzy, ale również obłożony bardzo dużą odpowiedzialnością.

Podobne artykuły

Jak tłumaczyć ustawy?Tłumacze przysięgli

Jak tłumaczyć ustawy?

28 lipca 2022

Każdy doświadczony tłumacz wie, że jego praca to nie taka prosta sprawa. Niezależnie od

Egzamin na tłumacza przysięgłego - materiały Dla początkujących tłumaczy

Egzamin na tłumacza przysięgłego – materiały

5 czerwca 2020

Egzamin na tłumacza przysięgłego od dawna stanowi ogromne wyzwanie dla młodych tłumaczy. Trudno się

Czy tlumacz przysiegly moze odmowic tlumaczenia Tłumacze przysięgli

Czy tłumacz przysięgły może odmówić tłumaczenia?

20 kwietnia 2020

Czy tłumacz przysięgły może odmówić tłumaczenia? Jeśli tak, to kiedy i w jakich konkretnych

0
Would love your thoughts, please comment.x