Czy tłumacz przysięgły może odmówić tłumaczenia?

20 kwietnia 2020

Czy tłumacz przysięgły może odmówić tłumaczenia? Jeśli tak, to kiedy i w jakich konkretnych sytuacjach? Ścieżka kariery osoby marzącej o pracy w tym zawodzie jest długa, ale każdy, kto udźwignie ciężar nauki, przyswoi niezbędną terminologię specjalistyczną i oczywiście zda egzamin państwowy przeprowadzany przez Ministerstwo Sprawiedliwości; wchodzi do elitarnej grupy osób, które mogą pochwalić się uprawnieniami do wykonywania tłumaczeń przysięgłych. A jest to zawód o statusie zaufania publicznego, do tego przynosi szacunek społeczny, ale i statystycznie wyższe wynagrodzenie. Zlecenia otrzymuje się między innymi od organów administracji publicznej, ale i od firm czy osób prywatnych. Ze względu na fakt, że prawa wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wiążą się z odpowiedzialnością, odmowa może być tylko w kilku i ściśle określonych sytuacjach. Jakich? Sprawdź!

Czy tłumacz może odmówić tłumaczenia?

Czy tłumacz może odmówić tłumaczenia? Jest to w ogóle możliwe? A jeśli tak, w jakich okolicznościach? I czy można odmówić wykonania tłumaczenia na żądanie kogoś? Radzimy zajrzeć do „Kodeksu zawodowego tłumacza przysięgłego” Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS (Warszawa 2019). W dziale I zatytułowanym „Etyka zawodowa tłumacza przysięgłego”, w podpunkcie 6 „Uzasadniona odmowa tłumaczenia” możemy dowiedzieć się prawdy. Gotowy odkryć karty i przekonać się, jak jest to naprawdę? Spójrzmy!

Kiedy ma miejsce uzasadniona odmowa tłumaczenia przysięgłego? Oto sytuacje za kodeksem, kiedy tłumacz może odmówić sprawdzania i poświadczania tłumaczenia.

 • Po pierwsze: tłumacz przysięgły „nie dysponuje wystarczającą wiedzą z danej dziedziny i nie zna związanej z nią terminologii specjalistycznej, nie ma możliwości przygotowania się do specjalistycznego tłumaczenia w zbyt krótkim – w jego ocenie – czasie lub jeżeli wcześniej podjął zobowiązanie wykonania innego tłumaczenia, co stanowi szczególnie ważne przyczyny uzasadniające odmowę”.
 • Po drugie: „choroba lub niedyspozycja zdrowotna tłumacza przysięgłego, zgon bądź poważna choroba bliskiego członka rodziny, opieka nad dzieckiem wymagającym opieki, wypadek i inne zdarzenia losowe stanowią również szczególnie ważne przyczyny uzasadniające odmowę wykonania tłumaczenia”.
 • Po trzecie: tłumacz przysięgły może odmówić wykonania tłumaczenia w takim przypadku: „nieuzasadniona odmowa udzielenia przez sąd dostępu do akt sprawy lub odmowa organów wymiaru sprawiedliwości, organów ścigania i innych organów udzielenia podstawowych informacji o postępowaniu stanowią również szczególnie ważną przyczynę uzasadniającą odmowę wykonania tłumaczenia”.
 • Po czwarte: tłumacz przysięgły powinien powołującemu go organowi podać na piśmie szczególnie ważne przyczyny uzasadniające odmowę wykonania tłumaczenia, jeżeli wezwanie do wykonania tłumaczenia zostało utrwalone na dowolnym nośniku, takim jak: wiadomość poczty elektronicznej, faks lub list polecony.

Wreszcie wiesz jak to wygląda naprawdę? Jeśli zlecenie na tłumaczenie pisemne lub ustne dotyczy którejś z tych sytuacji, tłumacz przysięgły może odmówić tłumaczenia przysięgłego.W każdej innej sytuacji, tłumacz przysięgły nie może odmówić wykonania tłumaczenia, ponieważ będzie mu grozić postępowanie w sprawie odpowiedzialności zawodowej.

Czytaj również:

Czy tłumacz przysięgły może odmówić tłumaczenia?: Jak zostać tłumaczem przysięgłym?

A jak zostać tłumaczem przysięgłym? Czy są jakieś konkretne wymagania? Czy każda osoba może planować karierę jako taki specjalista? „Ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego” z dnia 25 listopada 2004 roku dokładnie opisuje drogę, jaką każdy kandydat musi przejść, aby po jej przejściu Minister Sprawiedliwości wysłuchał składanej przez niego przysięgi i aby później został wpisany na listę tłumaczy przysięgłych. Mówi ona również o zasadach wykonywania tego zawodu. Zadajesz sobie jednak pytanie „czy i ty możesz wykonywać go wykonywać?”. Rozdział drugi ustawy „Nabywanie i utrata prawa do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego” mówi o tym, jakie wymagania należy spełnić, aby w ogóle móc być tłumaczem przysięgłym i zdobyć uprawnienia tłumacza przysięgłego. A są to:

 •  osoba fizyczna, która spełnia kryterium obywatelstwa (więcej przeczytaj w ustawie),
 • osoba, która zna język polski,
 • osoba, która ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 • osoba wcześniej nie karana za przestępstwo umyślne, przestępstwo skarbowe lub za nieumyślne przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu obrotu gospodarczego,
 • osoba, która ma formalnie ukończone studia wyższe,
 • kandydat, który zdał egzamin na tłumacza przysięgłego.

Co poza tym? Jakie jeszcze warunki należy spełnić, aby móc wykonywać poświadczenia tłumaczeń i odpisy / odpis? Zanim ktokolwiek będzie mógł przystąpić do tłumaczenia pisemnego lub tłumaczenia ustnego wedle ustalonych stawek, musi jeszcze mieć pieczęć (jest tu wpis który określa pozycję na liście tłumaczy przysięgłych), złożyć ślubowanie (jest obecny na nim Minister Sprawiedliwości, de facto przed nim składane), a także posiadać wpis na listę tłumaczy przysięgłych. Trzeba pamiętać też o tym, że ustawa z dnia 25 listopada 2004 roku informuje również o odpowiedzialności zawodowej, na której straży stoi Komisja Odpowiedzialności Zawodowej. Tłumacz przysięgły języka polskiego, angielskiego, chińskiego czy jakiegokolwiek innego musi więc baczyć na to, że ma nie tylko uprawnienia do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego, ale i spoczywa na nim odpowiedzialność.

Czy tłumacz przysięgły może odmówić tłumaczenia?: Czy warto zostać tłumaczem przysięgłym?

Czy warto zostać tłumaczem przysięgłym? Jest to dobra ścieżka kariery? A może nie warto iść w tym kierunku? Nie możemy powiedzieć Ci czy pójście ścieżką w stronę tłumaczenia przysięgłego, to coś dla Ciebie. Dlaczego? Co ma na to wpływ? Tu decyzję musisz podjąć samodzielnie.

 • Na pewno po zdaniu egzaminu na tłumacza przysięgłego możesz liczyć na atrakcyjne wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego.
 • Zyskujesz szacunek.
 • Masz świadomość, że pomagasz państwu, organom administracji publicznej czy prywatnym osobom w sprawach sądowych, prawnych, urzędowych, które wymagają tłumaczenia ustnego lub tłumaczenia pisemnego z języka polskiego na język obcy lub z języka obcego na język polski.
 • Wykonujesz pracę, która naprawdę jest ważna.

Tłumacz przysięgły wykonuje poważne tłumaczenia; tłumaczenia dokumentów prawniczych, urzędowych sądowych i tych wszystkich najwyższej wagi na rzecz prokuratora, sądów, dużych i małych firm, a także na potrzeby prywatnych osób. Poświadczenie przekładu z podpisem takiego specjalisty / tłumaczenia na rzecz organu administracji czy osoby prywatnej to gwarancja najwyższej jakości – tłumacz przysięgły używa w tym celu pieczęci, która zostawia odcisk na dokumencie. Jakby nie patrzeć to zawód, który wymaga dużo dyscypliny, wiedzy i doświadczenia; ale potrafi też dać satysfakcję i poczucie, że jest to praca z sensem przez wielkie „S”.

Zainteresować Cię mogą także takie tematy jak:

Podobne artykuły

Jak tłumaczyć ustawy?Tłumacze przysięgli

Jak tłumaczyć ustawy?

28 lipca 2022

Każdy doświadczony tłumacz wie, że jego praca to nie taka prosta sprawa. Niezależnie od

Egzamin na tłumacza przysięgłego - materiały Dla początkujących tłumaczy

Egzamin na tłumacza przysięgłego – materiały

5 czerwca 2020

Egzamin na tłumacza przysięgłego od dawna stanowi ogromne wyzwanie dla młodych tłumaczy. Trudno się

Koronawirus w tłumaczeniachTłumacze przysięgli

Koronawirus w tłumaczeniach

11 marca 2020

Kiedy w połowie grudnia 2019 do Polski dotarła wiadomość z Chin o koronawirusie COVID-19

0
Would love your thoughts, please comment.x