Tłumaczenie umów z niemieckiego na polski

24 kwietnia 2020

Jak tłumaczy się umowy z języka niemieckiego na polski? Czy umowę powinien tłumaczyć tłumacz przysięgły języka niemieckiego? Czy biura tłumaczeń zajmują się tłumaczeniem umów?

Dlaczego tłumaczenie umowy z niemieckiego na polski miałoby się różnic od tłumaczenia „zwykłego tekstu”?

Odkąd, w 2004 roku Polska przystąpiła do Unii Europejskiej, a nasi przedsiębiorcy zaczęli prowadzić interesy z krajami członkowskimi i zwiększyła się wymiana handlowa, nastąpił wzrost zapotrzebowania na tłumaczenia umów z niemieckiego na polski.

Obecnie, tłumaczenie umów należy do jednych z bardziej popularnych usług translatorskich na rynku tłumaczeń. Przekłady tego typu dokumentów na język polski czy z języka polskiego na różne języki obce, dotyczą najczęściej umów o pracę, zlecenie, umów sprzedaży czy przeróżnych typów umów handlowych.

Głównym powodem dlaczego tłumaczenie z niemieckiego na polski to taki „big deal”, jest fakt, że wszelkie tłumaczenia umów i innych dokumentów wymagają tłumaczenia specjalistycznego.

Wynika z tego mianowicie również to, że umowa jest dokumentem, który prawdopodobnie posłuży nam do okazania w urzędzie lub innej instytucji.

Umowa to dokument, który najczęściej zawiera oświadczenia woli stron lub konkretne ustalenia dotyczące jakiejś kwestii, postanowienia np. negocjacji. Umowa jest pismem zawierającym język prawniczy i biznesowy.

Umowa może być również zawierana ustnie w obecności notariusza i tłumacza, zazwyczaj tłumacza przysięgłego, który w trakcie trwania takich ustaleń wykonuje tłumaczenie ustne poświadczone.

Zanim zlecimy tłumaczenie umowy z języka niemieckiego na polski, warto poszukać

sprawdzonego i doświadczonego tłumacza aby zagwarantować sobie najwyższą jakość gotowego tłumaczenia.

Tłumacz, który podejmie się tłumaczenia umowy z języka niemieckiego na język polski, musi mieć świadomość, że najdrobniejszy szczegół pisma jeśli zostanie błędnie przetłumaczony może mieć kolosalne skutki dla zlecającego takie tłumaczenia. Powinien on także gwarantować poufność w zakresie powierzonych mu informacji oraz szczególną staranność i wysoką jakość tłumaczeń.

Czytaj również:

Czym jest tłumaczenie specjalistyczne?

Najkrócej i najprościej mówiąc, jest to tłumaczenie poświęcone konkretnej branży lub dziedzinie. Tekst do takiego typu tłumaczenia zawiera zawsze specyficzne i fachowe słownictwo właściwe dla tej konkretnej branży.

Do tłumaczeń specjalistycznych zaliczamy, między innymi, tłumaczenia z zakresu:

 • prawa,
 • matematyki,
 • fizyki,
 • medycyny,
 • inżynierii.

Tłumaczenia specjalistyczne zazwyczaj wykonywane są przez tłumaczy – specjalistów, którzy posiadają wiedzę merytoryczną z zakresu danej dziedziny. Dodatkowo także, teksty te sprawdzane są również przez innego, drugiego tłumacza – specjalistę w celu eliminacji ewentualnych błędów lub specjalistę z danej branży ze znajomością języka obcego, np. lekarza.

Można zatem z pewnością powiedzieć, że tłumaczenie umów z niemieckiego na polski różni się od tłumaczenia tekstów innego rodzaju, i że takie tłumaczenia należy kategoryzować jako tłumaczenia specjalistyczne.

Czy tłumaczenie umowy może być wyzwaniem dla tłumacza języka niemieckiego?

W opinii tłumaczy, którzy mieli okazję już tłumaczyć tego typu dokumenty jak umowy, największym wyzwaniem takiego tłumaczenia jest terminologia prawnicza.

Tłumacze, którzy decydują się zostać specjalistycznym tłumaczem w dziedzinie prawa i traktują swoją pracę poważnie, często decydują się na dodatkową naukę.

Niektórzy tłumacze, spędzają dodatkowy czas nad czytaniu podręczników dla studentów prawa w celu zapoznania się z podstawową terminologią, a część decyduje się nawet na pięcioletnie studia prawnicze lub studia podyplomowe ze specjalizacją prawa niemieckiego.

Jak zdobyć doświadczenie jako tłumacz – specjalista od tłumaczenia umów z języka niemieckiego?

Jeśli tłumacz języka niemieckiego nie jest prawnikiem po studiach prawniczych, najlepszym rozwiązaniem będzie aby zacząć od pracy na dokumentach. Tutaj punktem wyjścia w nauce przekładu prawniczego jest pogłębiona analiza tekstu źródłowego. W trakcie takiej pracy warto stworzyć swój własny glosariusz terminologii, czy to alfabetyczny czy tematyczny.

Nie należy za bardzo skupiać się na „słówkach”, ponieważ w takim tłumaczeniu specjalistycznym najważniejszy będzie kontekst. To właśnie kontekst decyduje o takiej a nie innej interpretacji tekstu źródłowego.

Drugą ważną czynnością, której warto poświęcić się na samym początku pracy, jest gromadzenie różnych dokumentów i ich tekstów paralelnych dostępnych zarówno w języku niemieckim jak i polskim. Mogą to być dokumenty samochodowe, pisma urzędowe, akta notarialne, pełnomocnictwa i inne rodzaje umów.

Kiedy już zgromadzimy takie dokumenty i umowy, powinniśmy rozpocząć bardzo dokładne analizowanie, czytanie i rozkładanie tych tekstów na „części pierwsze”, aby rozbudować swoje glosariusze i słownictwo specjalistyczne.

Nauka w ten sposób wydaje się być żmudna, ale zapoznanie się z fachową terminologią z zupełnie obcej dla nas dziedziny wymaga czasu i dokładności.

Co daje praca na dokumentach? Czy pomaga?

Oprócz poznania stylistyki i specjalistycznej terminologii praca na dokumentach daje:

 • umiejętność wyszukiwaniu niezbędnych informacji
 • umiejętność selekcji informacji.

Szukając informacji na własną rękę, zdobywamy podstawowe umiejętności tłumacza i poznajemy specyfikę konkretnych wzorów dokumentów. Pozwoli nam to zrealizować dobrej jakości przekład.

Jakie umowy są najczęściej tłumaczone przez tłumaczy języka niemieckiego?

 • umowy spółek – czyli wszystko to, co dotyczy ustanowienia spółki, jej założenia, działalności. Zawiera informację o nazwie spółki, siedzibie, wysokość kapitału zakładowego, czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony oraz przedmiot działalności spółki. Tłumaczy się wszystkie rodzaje umów spółek czyli spółki z ograniczoną odpowiedzialności, cywilne i inne,
 •  umowy handlowe – szczególnie istotny dokument przygotowywany przez małe i średnie przedsiębiorstwa. Są to między innymi: warunki współpracy z klientami, warunki dostaw, wyciągi KRS, warunki sprzedaży, dostawy i cenowe,
 • umowy transportowe – najczęściej dokumenty związane z przewozem i spedycją,
 • umowy o pracę – na okres próbny, o dzieło, na czas określony i nieokreślony, umowy zlecenie oraz tłumaczenie aneksów do umów czy kontraktów,
 •  umowy inne – na przykład: umowa o przetwarzanie danych osobowych, o dystrybucję o współpracy, dostawy, o dystrybucję, dzierżawy, leasingu, najmu, darowizny, zachowaniu poufności, reprezentację spółki, o zbycie i przeniesienie udziałów w spółce, sprzedaż praw autorskich i wydanie dzieła, wykonywanie nadzoru właścicielskiego, ochronę stron i źródeł informacji, usługi marketingowe, reklamowe, o współfinansowanie kampanii promocyjnej, zakazie konkurencji.

Czy konieczne jest przetłumaczenie umowy przez tłumacza przysięgłego?

Wszystko zależy od tego jakiego rodzaju jest to dokument i gdzie musi zostać przedłożony czyli do czego będzie nam potrzebny.

Przykładowe rodzaje dokumentów, które zazwyczaj przekłada tłumacz przysięgły to:

 • akt urodzenia,
 • akt małżeństwa,
 • akt zgonu,
 • wyrok rozwodowy i inne wyroki sądowe,
 • świadectwo pracy,
 • inne zaświadczenia wydawane przez urzędy stanu cywilnego,
 • dokumenty samochodowe,
 • faktury zakupu urządzeń i maszyn,
 • dowód osobisty,
 • certyfikat rezydencji,
 • pełnomocnictwa,
 • akty notarialne,
 • inne dokumenty finansowe i biznesowe np. wyciąg z KRS, audyt, umowy wewnętrzne i zewnętrzne firm,
 • dokumentacja medyczna.

Tłumaczenie umowy z niemieckiego na polski, nawet najbardziej profesjonalne, będzie potrzebowało poświadczenia tłumacza przysięgłego jeśli potrzebne jest do okazania w urzędzie czy innej jednostce administracyjnej.

Odpowiedzi na powyższe pytanie może udzielić nam sam tłumacz, do którego zgłosimy się z prośbą o tłumaczenie lub jednostka administracyjna/osoba, której tłumaczenie będzie przedłożone. Jeśli zdarzy się, że mamy już przetłumaczony dokument ale nie jest on poświadczony przez tłumacza przysięgłego, to taki dokument będziemy musieli uwierzytelnić.

Czym jest uwierzytelnienie? Kto może uwierzytelnić dokument?

Uwierzytelnienie to nic innego jak poświadczenie zgodności tłumaczenia z oryginalnym tekstem, które uzyskuje się u tłumacza przysięgłego.

Dokument poświadczany zostaje opatrzony pieczęcią tłumacza, który wykonuje to tłumaczenie oraz jego podpisem i specjalną formułą. W tej formule zawarta jest informacja, że jest to tłumaczenie pisemne uwierzytelnione np. z języka niemieckiego na polski oraz czy jest to tłumaczenie z oryginału czy kopii. Na tłumaczonym dokumencie, tłumacz dodaje również numer swojego repertorium czyli wpisu rejestrującego wykonanie takiego przekładu.

Dlatego ważne jest abyśmy na początku wiedzieli jakiego konkretnie tłumaczenia będziemy potrzebować. Oszczędzi nam to czasu oraz nieprzyjemności związanych z tym, kiedy okaże się, że nasze tłumaczenie, nawet najbardziej profesjonalne jest nic niewarte.

Usługi w zakresie tłumaczeń przysięgłych języka niemieckiego różnią się również cennikiem. Warto wziąć pod uwagę również i ten aspekt, abyśmy nie wydali na tłumaczenie więcej niż jest to potrzebne. Koszt tłumaczenia może wzrosnąć nawet dwukrotnie, jeśli nie będziemy pewni jakiego tłumaczenia potrzebujemy.

Komu warto zlecić tłumaczenie umowy z niemieckiego na polski?

Jeśli nie bardzo wiemy jak znaleźć doświadczonego tłumacza, to po prostu poszukajmy biura tłumaczeń.

Biura tłumaczeń w swojej ofercie posiadają usługi tłumaczeń bardzo specjalistycznych dokumentów, w tym tłumaczenia prawnicze. Usługi te obejmują tłumaczenia przysięgłe i zwykłe. Niektóre biura tłumaczeń oferują również samo poświadczenie (uwierzytelnienie) wcześniej wykonanego tłumaczenia, jeśli pierwotnie nie zostało przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.

Podsumowując, tłumaczenie umowy z niemieckiego na polski, zawsze warto zlecić tłumaczowi – specjaliście, który ma doświadczenie w tłumaczeniu tego typu dokumentów.

Tłumaczenia dokumentów wymagają niezwykłej staranności i jest to praca czasochłonna, żmudna. Jeśli zależy nam na profesjonalnym i dokładnym tłumaczeniu, to musimy sobie zdawać sprawę z tego, że zajmie nam to trochę czasu.

 

 

Podobne artykuły

Ile zarabia tłumacz rosyjskiego?Dla początkujących tłumaczy

Ile zarabia tłumacz rosyjskiego?

28 lipca 2022

Dla wielu osób zawód tłumacza to spełnienie marzeń. Nie tylko zawodowych, ale także i

Tłumaczenia dokumentacji maszynArtykuły na temat tłumaczeń

Tłumaczenia dokumentacji maszyn

27 lipca 2022

Czym są tłumaczenia dokumentacji maszyn? W dzisiejszych czasach, gdy postęp techniczny następuje niemal z

Tłumaczenie historii chorobyO tłumaczeniach

Tłumaczenie historii choroby

27 lipca 2022

Tłumaczenia medyczne to jedne z najtrudniejszych rodzajów przekładu. Wie o tym każdy, kto choć

0
Would love your thoughts, please comment.x