Czym różni się tłumaczenie zwykłe od przysięgłego?

1 kwietnia 2020

Czym różni się tłumaczenie zwykłe od przysięgłego? Czy zwykły tłumacz ma inne podejście do profesjonalizmu niż tłumacz przysięgły? Kiedy potrzebujemy wsparcia jednego specjalisty, a kiedy drugiego? Dziś bierzemy na warsztat ten temat i pokażemy Ci wszystko to, co najważniejsze. Oczywiście padną odpowiedzi na pytania, od których zaczęliśmy ten artykuł.

Czym różni się tłumaczenie zwykłe od tłumaczenia przysięgłego?

Wiele osób może zastanawiać to, czym różni się tłumaczenie zwykłe a przysięgłe? Jaka jest różnica między tymi dwoma rodzajami tłumaczeń? Czy tłumaczenie zwykłe można określić jako nieprzysięgłe? Wszelkie rozważania na ten temat należy zacząć od kwestii podstawowej. Główna różnica pomiędzy tłumaczeniem zwykłym i przysięgłym jest taka, że do tego drugiego niezbędny jest tłumacz przysięgły. Jest to osoba zaufania publicznego, która wykonuje przekład dokumentów procesowych, urzędowych, uwierzytelnia odpisy dokumentów z języków obcych, a także poświadcza tłumaczenia i odpisy wykonane przez inne osoby. Do poświadczania tłumaczeń i odpisów wykonywanych na potrzeby osób prywatnych oraz organów państwowych tłumacz przysięgły używa pieczęci.

Innymi słowy mówiąc: większość tłumaczeń, to tłumaczenia zwykłe. Wykonać je może każdy tłumacz, o ile oczywiście ma doświadczenie, wiedzę i umiejętności, aby oddać w nasze ręce profesjonalny przekład. Z kolei do wykonania tak zwanego tłumaczenia uwierzytelnionego, znanego bardziej jako przysięgłe, potrzebujemy tłumacza przysięgłego, który po wykonaniu przekładu złoży na dokumencie pieczęć. Można więc powiedzieć, że tłumacz przysięgły jest niezbędny w wielu bardzo formalnych sytuacjach, gdzie dokumenty mają status bardzo formalny.

Czytaj również:

Czym różni się tłumaczenie zwykłe od przysięgłego?: Cechy dobrego tłumacza

Brian Tracy powiedział: „w ostatecznym rozrachunku i tak zawsze dostajesz zapłatę za swoje rezultaty”. Dlaczego przytaczamy Ci właśnie ten cytat? Pragniemy zwrócić uwagę, że tak naprawdę nie ma znaczenia czy ktoś jest zwykłym tłumaczem czy tłumaczem przysięgłym. Jeśli dana osoba wykonuje zawód tłumacza to niezależnie od specjalizacji, branży czy wielkości projektu zawsze musi przetłumaczyć dany materiał profesjonalnie. Czy więc będzie to akt urodzenia, dokument urzędowy, prawny lub sądowy; czy publikacja naukowa, content na stronę internetową lub instrukcja obsługi maszyny przeznaczonej na produkcję – klient chce otrzymać wartościowy przekład, taki, który spełnia wszystkie jego wymagania i pomoże uskutecznić jego działania czy realnie wesprzeć w problemie. Rodzaj tłumaczenia nie ma znaczenia. Cała opowieść o tłumaczach powinna więc zaczynać się i kończyć na profesjonalizmie.

Cechy dobrego tłumacza ustnego i pisemnego to:

 • profesjonalizm,
 • dokładność, drobiazgowość,
 • rzetelność,
 • umiejętność 100% skoncentrowaniu się na celu i ukończeniu tłumaczenia,
 • kreatywność,
 • umiejętność patrzenia na tekst z różnych perspektyw – języka, kultury czy mentalności odbiorcy docelowego,
 • sposób myślenia wyrażający się w tym, że praca na sukces klienta, to praca na praca na własny sukces,
 • nieustanny rozwój,
 • pasja.

Zobacz także:

Czym różni się tłumaczenie zwykłe od przysięgłego: Kiedy wystarczy tłumaczenie zwykłe?

Nie każdy dokument, tekst czy treść trzeba poświadczać. Osoby prywatne, klienci indywidualni i biznesowi mają różne potrzeby wiążące się z różnorodnością materiałów, które trzeba przetłumaczyć. Kiedy wystarcza tłumaczenie zwykłe? Najprościej można powiedzieć, że zawsze, kiedy nie zachodzi konieczność tłumaczenia przysięgłego. Wszędzie tam, gdzie liczą się umiejętności tłumaczenia z języka polskiego i z języka obcego na język polski; wiedza specjalistyczna i doświadczenie z danej branży, dziedziny czy sektora. Mówiąc konkretniej, tłumacz zwykły wykonuje przekład np. książek, badań naukowych, opisów produktów, ulotek reklamowych, materiałów marketingowych czy tekstów przeznaczonych dla IT. Tak naprawdę tłumaczenie zwykłe obejmuje większość tematów i branż: od budownictwa, przez sektor turystyki aż po poezję.

Czym różni się tłumaczenie zwykłe od przysięgłego: Kiedy wymagane jest tłumaczenie uwierzytelnione?

Czym różni się tłumaczenie zwykłe od przysięgłego? Tutaj warto zwrócić uwagę także na sytuacje, w których wymagane jest tłumaczenie uwierzytelnione. Poszukiwania odpowiedzi należy zacząć od źródła, które w jest tu podstawą. O czym mowa? Pierwszym i najpewniejszym źródłem informacji dla każdego powinna być „Ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego” z dnia 25 listopada 2004 roku. Rozdział 3 „Zasady wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego” w artykule 13 mówiącym o zakresie uprawnień informuje o tym, że tłumacz przysięgły jest uprawniony do:

 • sporządzania i poświadczania tłumaczeń z języka obcego na język polski, z języka polskiego na język obcy, a także do sprawdzania i poświadczania tłumaczeń w tym zakresie, sporządzonych przez inne osoby,
 • sporządzania poświadczonych odpisów pism w języku obcym, sprawdzania i poświadczania odpisów pism, sporządzonych w danym języku obcym przez inne osoby,
 • dokonywania tłumaczenia ustnego.

W jakich konkretnie sytuacjach np. praca tłumacza przysięgłego z języka angielskiego jest niezbędna? Uwierzytelnienia tłumaczeń są niezbędne w odniesieniu do pism urzędowych mających moc prawną, które składamy w bankach, urzędach czy u notariuszy lub prawników. W każdej z tych sytuacji należy skorzystać z usług tłumacza przysięgłego. Dokładniej mówiąc, tłumaczenia dokumentów takich jak np.: akty urodzenia, akty małżeństwa, akty zgonów, faktury, umowy, pełnomocnictwa czy certyfikaty może wykonać tylko tłumacz wpisany na listę tłumaczy przysięgłych.

Czym różni się tłumaczenie zwykłe od tłumaczenia przysięgłego: Kim jest tłumacz przysięgły?

I jeszcze jedna rzecz do pełnego naświetlenia tematu mówiącego o tym, czym różni się tłumaczenie zwykłe od tłumaczenia przysięgłego (?). Chcielibyśmy jeszcze powiedzieć kilka słów o tym, kim jest tłumacz przysięgły. Fakty są takie: w przeciwieństwie do innych tłumaczy, tłumacz przysięgły musi przejść długą i formalną drogę. Zanim imię i nazwisko tłumacza znajdzie się na liście tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości, każda osoba myśląca o takiej ścieżce kariery powinna nie tylko wykazywać się świetną znajomością języka polskiego i obcego, ale i mieć ukończone studia wyższe, pozytywnie zdać egzamin na tłumacza przysięgłego, być zaprzysiężona przez Ministra Sprawiedliwości. Dopiero po złożeniu ślubowaniu i wpisie na listę tłumaczy przysięgłych ma pełną zdolność do czynności prawnych, prawo do wykonywania zawodu, prawo do wykonywania tłumaczeń uwierzytelnionych i w pełni należy do grupy zawodów zaufania publicznego.

Ostatnia kwestia, w Polsce do egzaminu na tłumacza przysięgłego ma prawo przystąpić osoba fizyczna, która ma obywatelstwo polskie albo obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich EFTA – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, obywatelstwo Konfederacji Szwajcarskiej albo obywatelstwo innego państwa, o ile przysługuje jej prawo podjęcia zatrudnienia lub samozatrudnienia na terytorium Polski. Co więcej musi znać język polski i mieć pełną zdolność do czynności prawnych. Taki kandydat nie może być też wcześniej karany za przestępstwo umyślne, skarbowe lub za nieumyślne przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu obrotu gospodarczego. Należy ukończyć studia wyższe i oczywiście zdać z wynikiem pozytywnym egzaminem na tłumacza przysięgłego.

Te tematy mogą Cię także zainteresować:

Podobne artykuły

Szybkie tłumaczenie CVArtykuły na temat tłumaczeń

Szybkie tłumaczenie CV – jak to zrobić?

30 lipca 2022

Profesjonalne curriculum vitae to pierwszy krok w kierunku zdobycia wymarzonej pracy i jeden z

Czym się różnią tłumaczenia techniczne od naukowychArtykuły na temat tłumaczeń

Czym się różnią tłumaczenia techniczne od naukowych?

29 lipca 2022

Bez wątpienia nauka i technika to obecnie jedne z najważniejszych dziedzin w naszym życiu,

Jak tłumaczyć licencjeArtykuły na temat tłumaczeń

Jak tłumaczyć licencje?

29 lipca 2022

Każde tłumaczenie powinno być nieskazitelne i dobre. Jak mówił Nikołaj Gogol „tłumaczenie powinno przypominać