Przekład intersemiotyczny a sens tekstu oryginalnego – wszystko, co powinieneś wiedzieć!

5 lutego 2012

Tłumaczenie intersemiotyczne, czy też przekład intersemiotyczny, to tłumaczenie znaków, które należą do odmiennych systemów. Zwykle jest to artystyczne przełożenie treści utworu – na przykład literackiego na taki, który posługuje się innym systemem znaków, język filmu czy teatru.

Co to jest przekład intersemiotyczny?

Szukając odpowiedzi na pytanie, czym jest przekład intersemiotyczny i na czym polega przekład intersemiotyczny, zacznijmy od tego, że nie należy utożsamiać przekładu intersemiotycznego z filmową czy teatralna adaptacją książki.

Adaptacja jest dowolnym przekładem dzieła literackiego na język filmu. Nie dokonuje się tu ścisłego tłumaczenia tekstu, gdyż scenariusz – filmowy czy teatralny – nie przewiduje zwykle wiernego odtworzenia pierwotnego tekstu dzieła, lecz jest jego dowolnym dostosowaniem do potrzeb filmu czy przedstawienia teatralnego.

Przekład intersemiotyczny – cele, które są dla niego najbardziej istotne i te, które zarazem odróżniają go od adaptacji filmowej czy teatralnej, jasno mówią, że nie ma tu miejsca na dowolność interpretacyjną. Przekład intersemiotyczny polega przede wszystkim na tym, że tworzony jest z zachowaniem sensu tekstu pierwotnego.

Mówiąc o przekładzie intersemiotycznym i jego celach, należy powiedzieć, że podczas jego dokonywania tłumaczy się treść utworu na inną formę. Można powiedzieć, że tworzy się rekonstrukcję pierwotnego utworu w zmienionym kształcie, ale zachowując jego pierwotne przesłanie, które przyświecało twórcy przy tworzeniu danego utworu.

Co to jest przekład intersemiotyczny? W tym rozumieniu jest przekładem z języka pisanego na język obrazu. Aby móc właściwie dokonać takiego przekładu, trzeba znać podstawowe konwencje obrazu zakorzenione w danej kulturze. Do najbardziej znanych obrazów w naszej kulturze, należą:

  • konwencja realistyczna,
  • konwencja symboliczna,
  • konwencja artystyczna.

Konwencja realistyczna utożsamiana jest z komiksem, zaś konwencja symboliczna z plakatem. Jeśli chodzi o konwencje artystyczną to najczęściej przytacza się tu jako przykład muzykę.

Czytaj również:

Przekład intersemiotyczny przykłady

Jego istotą jest fakt, iż jedną informację można przekazywać na różne sposoby.

Przekład intersemiotyczny – przykłady?

Innymi słowy mówiąc: jeden i ten sam komunikat można przekazać w różnej formie – w języku pisanym, mówionym czy w formie obrazów. Co ważne, pomimo różnic, jakie zachodzą między tymi formami, przekazywana informacja zawsze ma ten sam sens. Znaczy to, że jej komunikat jest identyczny, niezależnie od formy jej przekazania. To wciąż ta sama informacja o jednakowej treści, choć w innej formie.

Ze względu na to, iż tak ważne jest zachowanie sensu tekstu pierwotnego, tłumaczenie intersemiotyczne jest trudne i cechuje się wieloma regułami. Niełatwo jest bowiem dokonać tłumaczenia z języka pisanego na obraz, tak, aby przekaz był jednakowo zrozumiały w obu formach. Trzeba mieć dużą wyobraźnię i wyczucie tekstu, by prawidłowo oddać go poprzez obraz. Być może stąd wynika fakt, że jedne adaptacje – filmowe czy teatralne – są mniej lub bardziej udane.

Przekład intersemiotyczny wiersza

Przekład intersemiotyczny wiersza pomaga odkrywać i doświadczać poezję. Na czym w ogóle polega przekład intersemiotyczny wiersza? Analizuje się dany utwór i zawarty w nim przekaz wyraża się za pomocą innych środków wyrazu – dźwięku, gestu, barwy. A wszystko ma na celu oddanie uczuć, emocji czy po prostu ogólnie mówiąc, emocji, które towarzyszą przy lekturze konkretnego utworu, aby finalnie wrócić do treści utworu.

Przekład intersemiotyczny – przykłady? Nauczyciele języka polskiego często stosują taką metodą do pracy z wierszami, aby ułatwić uczniom „obcowanie” z poezją.

Podobne artykuły

Co sprawia, że tłumaczenie literackie jest dobre? Przekładoznawstwo

Co sprawia, że tłumaczenie literackie jest dobre?

29 października 2020

Tłumaczenie dzieła literackiego to poważne wyzwanie. Tłumacz musi w taki sposób dostosować tekst do

Co to znaczy twardy orzech do zgryzienia w tłumaczeniu Dla biur tłumaczeń

Ciężki orzech do zgryzienia po angielsku, czyli jak radzić sobie z metaforami w języku obcym

26 lutego 2019

Tłumaczenie jest ryzykownym biznesem, ale tłumaczenie metafor jest jeszcze bardziej „niebezpieczne”. Trzeba tu stosować

Tłumaczenie farmaceutyczne Przekładoznawstwo

Tłumaczenie farmaceutyczne

6 maja 2017

Tłumaczenia medyczne wydają się proste tak długo, jak długo nie zaczniemy się nimi zajmować.

0
Would love your thoughts, please comment.x