Interferencja, czyli o wpływie jednego języka na drugi

Czym jest interferencja?

Interferencja to wpływ jednego języka na drugi. Niejednokrotnie ucząc się języka obcego, zauważamy jego negatywny wpływ na kondycję języka polskiego i odwrotnie – negatywny wpływ języka polskiego na język, którego się uczymy. Problemy te, dotyczą zarówno sfery wyrażania, jak i sfery tekstu. Najprostszym przykładem interferencji są trudności z poprawnym akcentowaniem wyrazów z języka obcego, którego się uczymy. Wniosek: interferencja jest niebezpieczna, ponieważ może działać destrukcyjnie na naukę języka obcego, jak i kondycję języka ojczystego.

Uczenie się zasad poprawnego akcentowania to zmora niemal każdego tłumacza ustnego. Szybciej przyswajamy te zasady będąc dzieckiem, znacznie trudniej jest nam je wdrażać na pole języka obcego, gdy uczymy się języka jako dorośli. Pewne nawyki językowe są od nas silniejsze, często kontakt z językiem obcym uświadamia nam nasz związek z językiem ojczystym. To reakcja sprzężona:

JĘZYK OBCY – JĘZYK OJCZYSTY

Jeżeli władamy dwoma językami, zawsze kondycja znajomości jednego z nich cierpi, kosztem znajomości języka drugiego. Języki wzajemnie się przenikają. Nie da się bowiem wyłączyć jednej świadomości językowej, a włączyć drugiej.

Interferencja wpływa także na warstwę tekstową poprzez zjawisko kolokacji. Tłumacz często nieświadomie przenosi kolokacje ojczyste do tłumaczeń języka obcego, bazując na strukturach gramatycznych obecnych wyłącznie w języku ojczystym.

Posiadanie świadomości istnienia zjawiska interferencji pozwala doskonalić swój warsztat i unikać podstawowych błędów stylistycznych, gramatycznych i ortograficznych w tłumaczeniach.

Sposób na interferencję

Sprawdzonym sposobem radzenia sobie ze zjawiskiem interferencji jest kontrastywna nauka języka obcego. Istnieje szereg kontrastywnych opracowań dla poszczególnych języków, np. w postaci interesujących schematów i tabelek, poznajemy systemowe różnice między językiem polskim a konkretnym językiem obcym. Dobre opracowania uczulają na konkretne błędy. Jeżeli uczymy się języka, warto poprosić naszego nauczyciela o zestawianie pewnych niezrozumiałych problemów z podobnymi trudnościami na gruncie języka polskiego.
Interferencji nie da się uniknąć. Języki zawsze będą na siebie wzajemnie oddziaływać, ścierać się ze sobą. Jest to dość problematyczne, trzeba uważać, aby język ojczysty nie zatracił swoich cech.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *