Znaczenie wysokiej jakości w tłumaczeniu tekstu umowy

Rzetelne przetłumaczenie tekstu prawniczego jest szczególnie złożonym i skomplikowanym
zadaniem. Egzegeza przepisów w rodzimym języku nastręcza wielu problemów nawet prawnikom
wyspecjalizowanym w określonej dziedzinie prawa. Wszelkiego rodzaju spekulacje na tle języka
rodzimego tekstu prawnego, to odwieczna batalia i zarzewie konfliktu wśród prawników.

Interpretacja musi być jednoznaczna

Nie bez przyczyny jakże często stosuje się w tej branży łacińską sentencję: „Da mihi factum,
dabo tibi ius”
„podaj mi fakty, a podam ci prawo”. Każdy tekst prawniczy, przy odpowiedniej
interpretacji, można dostosować do interesu strony. Dlatego przekład tego typu jest tak
specyficzny, a jednocześnie trudny do wykonania. Precyzja jest tutaj sprawą priorytetową,
ponieważ od jakości tłumaczenia zależą interesy osoby zlecającej.

Właśnie z powodu możliwości naruszenia interesów klienta poprzez popełnienie nawet banalnego
błędu w interpretacji tekstu
trzeba się upewnić, że przekład wykonuje nie tylko znakomity znawca
danego języka obcego, ale także specjalista z zakresu gałęzi prawa, której zlecenie dotyczy.

Tłumaczenie umów ma istotny wpływ na przebieg negocjacji warunków współpracy pomiędzy
stronami je zawierającymi. Najmniejszy błąd w sztuce może spowodować poważne komplikacje
natury językowej, a w rezultacie też interpretacyjnej. To zaś z kolei może prowadzić nawet
do późniejszych pozwów, opartych właśnie na tym, że tłumacz nierzetelnością przekładu dał
możliwość innej niż zamierzona przez strony interpretacji zapisów umowy.

Różne kraje, różne przepisy

Kolejnym argumentem, który wskazuje na trudności związane z tłumaczeniem tekstu z zakresu
prawa, są problemy związane z różnicami w przepisach obowiązujących w różnych krajach.

Dużym wyzwaniem jest przełożyć obcojęzyczny tekst powstały na bazie systemu prawa
anglosaskiego nie tylko na nasz rodzimy język, ale i zgodnie z obowiązującymi w Polsce
przepisami. Dlatego tak istotne jest, aby takich zadań nie podejmowali się wyłącznie filologowie
języków obcych. Tekst prawniczy to specyficzna sytuacja komunikacyjna, którą tłumacz musi mieć
na uwadze.

Bardzo ważna jest także obowiązująca w tego typu przedsięwzięciach poufność tłumaczeń. Każdy
tłumacz musi mieć świadomość statusu instytucjonalnego organu, który wydał dany akt prawny,
oraz mieć na uwadze intencje autora oryginalnego. Pożądana precyzja przekładu prawniczego
sprowadza się do uwzględnienia najdrobniejszych szczegółów, które wywierać mogą kolosalny
wpływ na ostateczny kształt dokumentu i możliwe interpretacje tłumaczenia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *