Znaj swoje prawa


PRZYKAZANIE V – ZNAJ SWOJE PRAWA

Wykonując jakikolwiek zawód, musimy zapoznać się z regulacjami prawnymi, dotyczącymi zawodu, który wykonujemy. Posiadanie świadomości prawnej, pozwala na skuteczne poruszanie się w gąszczu przepisów, stanowiących o prawach i obowiązkach tłumacza. Prawo dla translatorów, to przede wszystkim akty prawa wewnętrznego, obowiązujące wyłącznie w stosunku do tłumaczy. Akty tego typu nie mają charakteru powszechnie obowiązującego.

Tłumacz musi znać akty wewnętrzne dotyczące swojej działalności. Zaliczamy do nich przede wszystkim:

  • – Kodeks tłumacza przysięgłego,
  • – ustawę o wykonywaniu zawodu tłumacza przysięgłego,
  • – wszelkiego rodzaju kodeksy etyczne, dotyczące działalności tłumacza.

Każda osoba tłumacząca teksty, musi znać przepisy powszechnie obowiązującego prawa, przede wszystkim takie akty, jak:

  • kodeks cywilny,
  • ustawę o ochronie danych osobowych,
  • ustawę „Prawa autorskiego i praw pokrewnych”.

Oczywiście naszych praw nie musimy znać na pamięć. Nauczmy się jedynie tych podstawowych i najważniejszych. Wystarczy nam ogólny pogląd na nasze przywileje. Miejmy jednak zawsze na podorędziu kodeksy i ustawy, by w razie wątpliwości móc z nich skorzystać.

PRZYKAZANIE VI – STWÓRZ SWÓJ SYSTEM PRACY

Systemem pracy nazywamy procedury, jakie są nieodłącznie związane z wykonywaniem jakiegokolwiek tłumaczenia. W zależności od tego, czy wykonujesz tłumaczenie indywidualnie czy przy współpracy z biurem tłumaczeń, proces ten wygląda nieco inaczej.

W przypadku tłumacza indywidualnego, który wykonuje pracę „na własną rękę”, warsztatem są przede wszystkim narzędzia stosowane w pracy tłumacza: słowniki, oprogramowania, podręczniki akademickie. Warsztat działalności tłumacza wpływa na styl jego pracy. Styl ten polega na wyznaczeniu sobie priorytetów, tego, na co będziemy zwracać szczególną uwagę, podczas procesu tłumaczenia. Postaw sobie realne cele.
Na system pracy, składa się zarówno warsztat pracy, jak i jej styl. Systemem pracy nazywamy: tempo pracy, proporcję jakości do szybkości tłumaczenia, zadowolenie klientów i jakość tłumaczenia.

Stworzenie swojego trybu pracy, wpływa na profesjonalizm wykonania każdego zdania, jakiego podejmuje się tłumacz. Wszystkie elementy systemu działania tłumacza, m. in. wprowadzanie logistycznych zasad przy planowaniu i tłumaczeniu, warunkują lepsze wykonywanie zleceń. Im większą świadomość poszczególnych elementów posiadamy, tym jesteśmy w stanie lepiej i efektywniej pracować. Po wdrożeniu się we własny system pracy, możemy zwiększyć ilość wykonywanych tłumaczeń, proporcjonalnie do możliwości.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *