Pod skrótem CAT kryje się tłumaczenie wspomagane komputerowo. Sama nazwa wskazuje, że realizowane jest z użyciem komputera. Jego głównym celem jest usprawnienie procesu tłumaczenia.

GALA (Globalization nad Localization Association) w swojej definicji podkreśla, że CAT jest pojęciem, które w szerokim znaczeniu stosuje się do opisania oprogramowania wykorzystywanego przez ludzkiego tłumacza po to, aby podnieść wydajność i spójność pracyi.

Wśród funkcji oferowanych przez narzędzia CAT można wymienić: pamięć tłumaczeniową, glosariusze, sugestie dotyczące tłumaczenia maszynowego czy kontrole jakości.

i GALA, „What is a CAT tool?”, https://www.gala-global.org/what-cat-tool, aktualizacja z dnia 16.01.2020.