Słowo „dialekt” pochodzi od greckiego „diálektos”, które oznacza „dyskurs”, „rozmowę” czy „sposób mówienia”.

Władysław Kopaliński definiuje to pojęcie jako „narzecze, odmiana języka ogólnonarodowego właściwa ludności jakiegoś regionu”i. Słownik Języka Polskiego PWN zwięźle mówi, że to „regionalna odmiana języka”ii.

Warto jeszcze dodać, że kiedy w XVI wieku słowo to pojawiło się w europejskim piśmiennictwie oznaczało sposób mówienia, który był charakterystyczny dla danej osobyiii.

W kontekście projektu tłumaczeniowego związanego z językiem posiadającym dialekty, ważne jest, aby dokładnie zlokalizować grupę docelową.

i Władysław Kopaliński, Słownik Wyrazów Obcych i Zwrotów Obcojęzycznych z Almanachem”, wyd. Świat Książki, Warszawa 1999, hasło „dialekt”, str. 123.

ii Słownik Języka Polskiego PWN, hasło „dialekt”, https://sjp.pwn.pl/slowniki/dialekt.html, aktualizacja z dnia 18.01.2020.

iii Wikipedia, hasło „dialekt”, https://pl.wikipedia.org/wiki/Dialekt, aktualizacja z dnia 18.01.2020.