Czy język angielski wyprze hindi?

3 kwietnia 2020

W Indiach językiem angielskim posługuje się ok. 13% ogólnej populacji Indii. W niektórych stanach jest on pierwszym językiem ludności, jednak w większości przypadków Hindusi traktują ten język jako drugi, pomocniczy. Tak też – jako jedynie “pomocniczy” język – angielski jest określany w hinduskiej konstytucji. Jednak w rzeczywistości sytuacja wymyka się prostym ujęciom. Z przyczyn politycznych angielski jest obecny w codziennym życiu Hindusów w znacznie większym stopniu niż by oni sobie tego życzyli.

Potrzebujesz tłumaczenia angielskiego lub tłumaczenia języka hindi? Skorzystaj z naszych usług!

Struktura językowa w Indiach

Najpopularniejszym używanym językiem w Indiach jest de facto hindi, opierający się na alfabecie dewanagari. Ustanowionym w konstytucji indyjskiej drugim (obok angielskiego) językiem urzędowym hindi włada ok. 425 mln ludzi, co w obliczu faktu, że kraj ma ponad miliard mieszkańców, nie jest wcale wysoką liczbą. Indie charakteryzują się ogromną różnorodnością językową. Można tam usłyszeć ponad 400 języków z różnych rodzin językowych! Wśród nich najpopularniejsze są języki z grupy indoeuropejskiej, którymi włada ponad 70% mieszkańców kraju. Poza językiem hindi, w tej grupie znajdują się takie języki jak sanskryt, bengalski i urdu. Język urdu, zachowujący najwięcej podobieństw z językiem hindi, określany jest niekiedy “bliźniakiem” hindi. Wszystko za sprawą podobnej struktury gramatycznej oraz, częściowo przynajmniej, zbieżnej leksyki. Poza tym jednak oba języki używają różnych alfabetów – w przypadku urdu jest to alfabet arabski, z którego język ten posiada wiele zapożyczeń. Hindi z kolei bazuje na sanskrycie – języku literackim, w którym spisane zostały święte księgi hinduizmu – Ramajana, Mahabharata i inne. Język bengalski, w Indiach mający 60 mln użytkowników, jest poza tym językiem urzędowym sąsiedniego Bangladeszu.

Czytaj również:

Hindi vs Indian English

Język angielski obowiązujący w Indiach, określany mianem Indian English, to dosyć specyficzna odmiana tego języka. Według danych statystycznych operuje nim blisko 13% populacji indyjskiej. Dla rdzennych Hindusów jest to język kolonistów angielskich, który dobrze koegzystuje z językami lokalnymi. Przez ponad 100 lat obecności w codziennym życiu Hindusów, normą stało się używanie angielskiego w urzędach, prasie, telewizji, na uniwersytetach. Pomimo odzyskania przez Indie niepodległości w 1947 r., język angielski pozostał więc tam w użyciu – przede wszystkim jako język biznesu. Stało się tak pomimo prób jego wyrugowania jako obcego tworu w kulturze hinduskiej. Po odzyskaniu niepodległości władze chciały uchwalić język hindu jako jedyny język urzędowy w kraju. Jednak nie doszło do tego na skutek protestów ludności. Można przypuszczać, że wielu anglojęzycznych biznesmenów nie widziało sensu w przenoszeniu działalności z kraju, w którym już zdążyli się zaadaptować, w związku z czym kontynuowali interesy w niepodległych Indiach. Ich hinduscy pracownicy znali już język angielski, wobec czego kwestie językowe nie sprawiały dla nich problemu. Kwestia odzyskania niepodległości pozostała bez wpływu na przyzwyczajenie ludności – jesteśmy w stanie wyobrazić sobie przewrót polityczny dokonujący się z dnia na dzień, jednak nie sposób dokonać takiego przewrotu w warstwie tak delikatnej i ulegającej samoistnym przeobrażeniom jak warstwa językowa. Naturalną koleją rzeczy język angielski zachował się jako lingua franca Indii.

Indian English or English Indian?

W ciągu blisko dwóch wieków panowania angielskiego w Indiach, nieuniknione było wzajemne przenikanie się tych języków. Tak więc nie tylko język angielski odcisnął piętno na obecny kształt rzeczywistości w Indiach, stało się tak też w odwrotnym kierunku, chociaż na dużo mniejszą skalę. Mowa o angielskich słowach, w oczywisty sposób będących zapożyczeniami z języka hinduskiego i realiów życia w Indiach. Z języka hindi wywodzą się słowa takie jak:

  • jungle (hind. jangal),
  • pyjamas (hind. pajama),
  • shampoo (hind. śaimpu)
  • bungalow (hind. bangla)

Te przykłady dowodzą wzajemnego przenikania się kultur. Naturalnym więc wydaje się przejmowanie wyrazów takich jak internet, wi-fi, email itp. przez język zarówno hinduski, jak i inne, i pozostawianie ich nieprzetłumaczalnymi. Tak samo stało się w przypadku powyższych wyrazów pochodzenia hinduskiego – w związku z nieznajomością przez Anglików tych pojęć przed zetknięciem z kulturą Indii, pozostały one wchłonięte do angielskiego zasadniczo bez żadnych zmian. Tak samo jest w przypadku obecnej sytuacji języka angielskiego w Indiach – jako że współczesny świat zdominowany jest przez technologię, jego supremacja wydaje się być naturalna.

Angielski jako język technologii

Biorąc pod uwagę współczesny rozwój technologii i dominację angielskiego w tej dziedzinie, powyższy stan rzeczy może już nie ulec zmianie, a język angielski pozostanie językiem najbogatszych, zajmujących się rozwojem technologicznym. Giganci tacy jak Google, Microsoft czy Facebook, pomimo że według wewnętrznej polityki stawiają sobie za cel rozwój lokalnych języków (np. poprzez udostępnianie wersji językowych), kształtują ekonomię światową. W związku z tym wspomniani wcześniej biznesmeni, mimo iż stanowią mniejszość społeczeństwa, narzucają swój język ubogim masom. Oczywiście językowi hindi nie grozi więc wyginięcie – liczba jego użytkowników jest zdecydowanie zbyt wysoka by dopuszczać taki scenariusz. Jednak specyficzna historia Indii, długi okres supremacji angielskiej na terenie tego kraju i ciągła obecność inwestorów anglojęzycznych zdaje się przesądzać o przyszłości językowej Indii.

Kultura Indii

Co być może zaskakujące, również w kulturze hinduskiej da się dostrzec dominację języka angielskiego. Standardem stało się tłumaczenie popularnych motywów z języka hindi na język elit – tj. angielski. Każdy wykształcony Hindus zna język angielski – uniwersytety i inne instytucje kulturalne nie promują języków rdzennie hinduskich, a wszystkie zajęcia odbywają się tam właśnie po angielsku. Jednakże rząd hinduski próbuje przeciwdziałać temu stanowi rzeczy. Przykładowo wymagając od każdego sklepikarza umieszczenia szyldu z lokalną nazwą sklepu obok nazwy angielskiej. Czy takie działania, narzucane siłą społeczeństwu, mogą przynieść zamierzony skutek, wydaje się wątpliwe. Sami Hindusi przyznają, że towary z angielską nazwą sprzedają się lepiej. Sami znamy to zjawisko z naszego lokalnego podwórka – dowodem popularność marek takich jak McDonald’s czy KFC.

Sytuacja Hindusów

Starożytne Indie słynęły z systemu kastowego. Jak alarmują obserwatorzy, obecna sytuacja w kraju niepokojąco przypomina realia sprzed wieków. Przez supremację języka angielskiego Hindusi nie są niekiedy w stanie załatwić najprostszej sprawy w urzędzie czy odczytać specyfiki leku. Taka sytuacja nie powinna mieć miejsca. Pomimo tego, że Indie są gospodarką rozwijającą się i skupiają wiele biznesów, statystyczny Hindus jest biedny. Ich sytuacja jest nie do pozazdroszczenia. Kontrasty w społeczeństwie odzwierciedlają ten stan rzeczy. Slumsy, powstające tuż obok osiedli luksusowych wieżowców, to niestety nie tak rzadki widok. Zaskakująco wysoki jest w Indiach odsetek analfabetów – według niektórych statystyk sięga aż 30%. Ludzie pochodzący z nizin społecznych pracują często jako portierzy, pokojówki i w zawodach tym podobnych, w służbie najbogatszych.

Podobne artykuły

Dialekty języka niemieckiego 1 Dla początkujących tłumaczy

Dialekty języka niemieckiego

12 czerwca 2024

Republika Federalna Niemiec – jeden kraj, jeden język? Republika Federalna Niemiec, postrzegana często jako

Czym się różni język ukraiński od rosyjskiegoO językach obcych

Czym się różni język ukraiński od rosyjskiego?

29 lipca 2022

Wiele osób uważa, że język rosyjski i ukraiński niewiele się różnią. To nieprawda. Owszem,

Język międzysłowiański przykładyNauka języków obcych

Język międzysłowiański przykłady

28 lipca 2022

Zastanawialiście się kiedyś, czy jest jakiś uniwersalny język, którym możemy się porozumiewać? Okazuje się,

0
Would love your thoughts, please comment.x