Władysław Kopaliński wyjaśnia pojęcie Glosariusz jako „słownik /słowniczek wyrazów przestarzałych, trudnych, rzadkich, użytych w dawnym tekście”i.

Glosariusze przeznaczone dla tłumacza to coś w rodzaju bazy terminologicznej wraz z tłumaczenia na jeden lub więcej języków.

Z narzędziami CAT pomagają i ułatwiają zachować spójność terminologii.

i Władysław Kopaliński, „Słownik Wyrazów Obcych i wyrazów obcojęzycznych z almanachem”, wyd. Świat Książki, Warszawa 2000, hasło „glosariusz /glosarium”, str. 194.