Najprościej mówiąc, lokalizacja strony internetowej jest to takie dostosowanie zawartości strony internetowej, aby stworzyć jak najlepsze doświadczenie dla użytkownika docelowego. Bierze się tu pod uwagę takie elementy jak.: język docelowy, kraj /region /miejsce docelowe, kulturę docelową i oczywiście to, kim jest użytkownik docelowy.

Ważne jest, aby przy wprowadzaniu wszelkich zmian, które mają na celu możliwie najdoskonalsze dostosowanie strony internetowej do odbiorcy docelowego, nie zapomnieć o uwzględnieniu pierwotnego celu, jaki ma nieść ona sama i jej treść.

Dobra lokalizacja strony internetowej sprawia, że wywołuje w odbiorcy docelowym wrażenie naturalności.

Największe plusy, jakie niesie ze sobą ten proces to możliwość zwiększenia zasięgów i dotarcia do większej liczny potencjalnych odbiorców , ale i np. poprawa SEO.