W tłumaczeniu wolnym ważniejsze jest oddanie ogólnej treści materiału oryginalnego niż wierność tekstowi źródłowemu.