Wolne tłumaczenia – gdzie znajdują zastosowanie?

19 maja 2021

Tłumacz co krok musi podejmować decyzje i wybierać najlepszy z możliwych sposobów na przekład treści oryginalnej na język odbiorcy docelowego. Kiedy w jednej sytuacji najlepszym rozwiązaniem jest tłumaczenie słowo za słowem, w innym tego typu przypadku opcja ta jest niemożliwa. Zresztą w inny sposób przetłumaczymy poezję z angielskiego na język polski, a w inny dokonamy przekładu dokumentów urzędowych. Czasem specjalista decyduje się na tłumaczenie wolne. Sprawdźmy, na czym ono polega, a także, gdzie ma zastosowanie!

Czym są wolne tłumaczenia?

tłumaczeniu wolnym ważniejsze jest oddanie ogólnej treści materiału oryginalnego niż wierność tekstowi źródłowemu. Słownik Języka Polskiego PWN definiuje je jako: “przekład nietrzymający się wiernie tekstu oryginału”. Wiemy więc już, że tym, co jest charakterystycznego dla tego rodzaju tłumaczenia jest przekazanie odbiorcy docelowemu esencji tekstu źródłowego. Czasem wynika to z niemożliwości dokładnego przełożenia utworu pierwotnego, a czasem tłumaczenie słowo po słowie nie miałoby sensu.

Zastosowanie wolnych tłumaczeń – w jakich branżach się sprawdzają?

Gdzie spotkasz się z tak zwanym wolnym przekładem? Dobrym przykładem jest tu poezja. Tłumaczenie dosłowne stosowane jest zdecydowanie rzadko, ponieważ w większości przypadków tłumacz stara się, aby na pierwszym planie była estetyka i doznanie czytelnika. Zważywszy na to, że pary językowe mało kiedy są to dwa języki o podobnej składki i gramatyce, dosłowność wyrządziłaby większą krzywdę utworowi niż droga bardziej swobodnego tłumaczenia. Fachowiec stara się więc iść taką drogą, która w brzmieniu i przekazie, będzie najlepszym z możliwych rozwiązań.

Gdzie jeszcze stosuje się wolne tłumaczenie? Bardzo często wykorzystuje go reklama i marketing, gdzie najważniejszy jest przekaz i styl, które mają dać ściśle określone wrażenia odbiorcy. Nie trzeba być specjalistą w tej branży, aby zdawać sobie sprawę, że slogan reklamowy rzadko kiedy da się przełożyć jeden do jednego tak, aby miał to “coś” w drugim języku. Można powiedzieć, że także lokalizacja używa większej swobody w tłumaczeniu na angielski i każdy inny język. Dlaczego? Tu akurat najważniejszym zadaniem jest dostosowanie treści do lokalnego odbiorcy, aby ten nie tylko wszystko zrozumiał, ale i miał poczucie, że dany tekst jest skierowany właśnie do niego. Stosowane jest również wszędzie tam, gdzie tłumacz musi pójść na kompromis pomiędzy wiernością źródłu, a jakością i odbiorem przez osoby, do których dane słowa są dedykowane.

Wolne tłumaczenia w pracy tłumacza. Na co należy zwracać uwagę?

Wolne tłumaczenie to nie swoboda bez jakichkolwiek ograniczeń. Pamiętajmy, że tłumacz zawsze “służy” autorowi materiału źródłowego i jest stróżem treści oryginalnej. Nie oznacza więc to w żadnym przypadku, że na nic się nie zwraca uwagi. Przekład tak samo musi mieć wysoką jakość i oddawać sens tekstu. Nie zwalania to specjalisty z trzymania się wszystkich standardów i dbania o to, aby przekład pod każdym względem był dobry. Chodzi tu bardziej o to, aby przekazać główny przekaz i oddać jak najwięcej z tego, co charakterystyczne dla autora. Zwykle tłumacz wykorzystuje wszystkie możliwe środki. Dobrze też mieć na uwadze tego, kto zleca dany przekład i autora tekstu źródłowego. Dlaczego? Warto tu odbyć rozmowę i skonsultować wszystkie decyzje, aby efekt był zadowalający. Kluczowe jest tu zdanie klienta, jego wymogi i oczekiwania. Jeżeli ten zgadza się na zastosowanie takiej techniki, tłumaczowi nie pozostaje nic innego, jak wykonać profesjonalnie swoje zadanie.

Podobne artykuły

tłumaczenie dokumentów samochodowych Artykuły na temat tłumaczeń

Ile kosztuje tłumaczenie dokumentów samochodowych?

19 maja 2021

Sprowadzając samochód z zagranicy, trzeba się liczyć, iż należy przetłumaczyć dołączoną do niego dokumentacje.

Ile kosztuje tłumaczenie na angielski Artykuły na temat tłumaczeń

Ile kosztuje tłumaczenie na angielski i co wpływa na jego cenę?

19 maja 2021

Tłumaczenia w języku angielskim to bez wątpienia jedne z najpopularniejszych tłumaczeń językowych. Zapotrzebowanie na

język prawny a prawniczy Artykuły na temat tłumaczeń

Czym różni się język prawny od prawniczego?

19 maja 2021

W branży tłumaczeniowej można napotkać treści nawiązujące do dziedziny prawa. Tłumaczenia takich tekstów wymagają

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x