Czy powinniśmy tłumaczyć adresy?

26 stycznia 2012

Nazwy własne w tłumaczeniach stanowią poważny problem dla początkującego tłumacza przede wszystkim dlatego, że wielu klientów żąda tłumaczenia wszystkiego, co w danym tekście się znajduje.

Problem można analizować z dwóch perspektyw. Z punktu widzenia tłumacza zwykłego i przysięgłego. O ile w pierwszym przypadku takie praktyki z zasady nie mogą pociągać za sobą poważnych konsekwencji, o tyle w przypadku tłumaczeń uwierzytelnionych przekład nazw własnych może wpływać nawet na nieważność tłumaczenia.

Czy tłumaczenie adresu jest problemem?

Przetłumaczenie adresu dla translatora nie jest problemem. Przede wszystkim dlatego, że jest to fragment tekstu znormalizowany i doświadczony tłumacz, nie ma problemu z przekładem poszczególnych jego elementów.

Zgodnie z postanowieniami Kodeksu Tłumacza Przysięgłego, adres jest przede wszystkim elementem komunikacji, między poszczególnymi jednostkami pocztowymi, więc umieszczany chociażby na kopercie, nie musi być tłumaczony. Co więcej, jeżeli zależy nam na tym, by dokument dotarł w miejsce docelowe, nie powinniśmy tłumaczyć adresu, nawet jeżeli mamy na to ochotę. Język polski nie jest językiem powszechnie znanym ani językiem urzędowym innego kraju. Nikt w urzędzie pocztowym nie będzie się trudził nad ponownym przetłumaczeniem adresu. Taka koperta raczej wróci z powrotem do nadawcy.

Czytaj również:

Kiedy tłumaczy się adres?

Adres tłumaczy się jedynie wtedy, kiedy wchodzi w elementy całych zdań, czyli jest integralną częścią tłumaczenia.

Przed przystąpieniem do tłumaczenia adresu powinniśmy się zastanowić nad tym, jaką funkcję w danym dokumencie (i w jego konkretnym miejscu) pełni adres.
Warto także podkreślić, że wielu klientów nie rozumie tej praktyki, wręcz żądając przetłumaczenia wszystkich składowych elementów dokumentu, także tych, które bezpośrednio nie łączą się z jego arbitralnym przedmiotem. Powinniśmy się wtedy powołać na postanowienia aktów, które regulują podstawy postępowania z tłumaczeniami uwierzytelnionymi.

Z nazwami własnymi należy postępować szczególnie ostrożnie, zwłaszcza jeżeli jest się tłumaczem przysięgłym. Wszelkie innowacje przekładowe wprowadzane są jedynie w sytuacjach, które są umotywowane stanem faktycznym bądź prawnym. Jeżeli przypadek jest dla nas jasny, swoje postępowanie opierajmy o zasady powszechnie przyjęte. W ten sposób dowiedziemy swojego profesjonalizmu, damy również wyraz temu, że będąc tłumaczem przysięgłym, jesteśmy osobą godną zaufania.

Podobne artykuły

Dialekty języka niemieckiego 1 Dla początkujących tłumaczy

Dialekty języka niemieckiego

12 czerwca 2024

Republika Federalna Niemiec – jeden kraj, jeden język? Republika Federalna Niemiec, postrzegana często jako

Szybkie tłumaczenie CVDla początkujących tłumaczy

Szybkie tłumaczenie CV – jak to zrobić?

30 lipca 2022

Profesjonalne curriculum vitae to pierwszy krok w kierunku zdobycia wymarzonej pracy i jeden z

Jak tłumaczyć licencjeDla biur tłumaczeń

Jak tłumaczyć licencje?

29 lipca 2022

Każde tłumaczenie powinno być nieskazitelne i dobre. Jak mówił Nikołaj Gogol „tłumaczenie powinno przypominać

0
Would love your thoughts, please comment.x