Lokalizacja oprogramowania jest procesem polegającym na dostosowaniu oprogramowania do kraju /regionu /rynku docelowego.

Dany produkt lokalizuje się biorąc pod uwagę różne elementy, w tym: język docelowy, konkretne miejsce, kontekst kulturowy i odbiorcę.

Charakterystyczne jest tu modyfikowanie wszystkich widocznych dla użytkownika docelowego komponentów oprogramowania, np. interfejsu czy obrazów.