Najogólniej można powiedzieć, że lokalizacja jest procesem mającym na celu dostosowanie tekstu stworzonego w języku źródłowym i określonym miejscu do języka i miejsca /regionu /rynku docelowegoi.

Jest większym procesem od tłumaczenia, a tak naprawdę jego drugim etapem. Kładzie nacisk na uwzględnienie różnic i kontekstu kulturowego.

Obejmuje nie tylko tekst, ale i grafikę, wszystkie formaty (np. dat, czasu, walut, itp.), materiały audio i wideo, elementy kulturowe czy to, kim jest odbiorca docelowy.

i GALA, „What is Localization?”, https://www.gala-global.org/industry/intro-language-industry/what-localization, aktualizacja z dnia 19.01.2020.

[Ocen: 1 Średnia: 5]