Najczęstsze błędy w tłumaczeniach przysięgłych

22 stycznia 2012

Najczęstsze błędy w tłumaczeniach przysięgłych. Tłumacz przysięgły jest tylko człowiekiem, zdarza mu się więc w naturalny sposób popełniać czasem błędy. Oczywiście powinien starać się całkowicie je wyeliminować, sprawdzać bardzo dokładnie wszelkie dokumenty, prowadzić terminarz rozpraw i innych postępowań, w jakich ma brać udział, rzetelnie podchodzić nie tylko do przekładów, ale i do innych swoich obowiązków. Czasami jednak, nawet mimo dołożenia wszelkich starań, niedociągnięcia się pojawiają.

Czego najczęściej dotyczą błędy tłumaczy przysięgłych?

A. Kubacki wyróżnił dwa rodzaje błędów: formalne oraz merytoryczne. Pierwsze dotyczą przede wszystkim niedopełnienia obowiązków nałożonych przez prawo na tłumacza przysięgłego. Drugie zaś mają ścisły związek z samym warsztatem pracy i wiążą się z omyłkami czysto zawodowymi.

Warto wiedzieć, jakie błędy obu tych typów występują najczęściej – być może pozwoli to ich w przyszłości skutecznie unikać.

Formalne błędy w tłumaczeniach przysięgłych

W kwestii nienależytego wypełnienia obowiązków, najczęstszymi błędami są:

  • niedotrzymywanie umówionych z sądami terminów bez usprawiedliwienia nieobecności;
  • niestawienie się na rozprawę bez wcześniejszego powiadomienia sądu;
  • odmowa wykonania tłumaczenia przysięgłego na rzecz instytucji państwowej bez poważnej przyczyny;
  • nieprzekazanie ministrowi sprawiedliwości informacji o zmianie adresu zamieszkania;
  • przekazanie zadania innemu tłumaczowi bez stosownej zgody lub powiadomienia sądu;
    niedochowanie tajemnicy zawodowej.

Wymienione uchybienia formalne wskazują, że tłumacze przysięgli miewają spore problemy z informowaniem o istotnych zmianach dotyczących danego zlecenia. Jest to niedopuszczalne, ponieważ wykonując zawód zaufania publicznego, automatycznie decydują się współpracować z sądem czy instytucjami pozarządowymi. Jeżeli tłumacz nie jest tego świadomy lub po prostu nie dopełni obowiązków, może ponieść surowe konsekwencje.

Czytaj również:

Merytoryczne błędy w tłumaczeniach przysięgłych

Warsztat pracy tłumacza przysięgłego musi być tak bliski perfekcji, jak to tylko możliwe. Od jakości i rzetelności wykonania zlecenia zależeć może przebieg sprawy sądowej, a konsekwencje niewykrytych błędów poniesie któraś ze stron postępowania.

Najczęściej zdarza się:

  • nieświadome pominięcie tłumaczenia fragmentu tekstu, który potencjalnie mógłby zmienić bieg postępowania sądowego;
  • wykonywanie tłumaczenia na wniosek prokuratora lub sądu, bez dołożenia należytej staranności;
  • błędy warsztatu pracy – natury ortograficznej, gramatycznej, stylistycznej

Tłumacze przysięgli popełniają podobne błędy, jak ich koledzy bez tych uprawnień. Na wykonujących zawód zaufania publicznego nałożona jest jednak szczególna odpowiedzialność, dlatego przewidziano szereg kar za nienależytą staranność. Błędy tłumaczy przysięgłych mogą mieć bowiem bardzo duży wpływ na przebieg toczonego postępowania, na przykład sądowego.

Jak więc widać, zawód ten wymaga nie tylko naprawdę dobrej znajomości języka i przepisów prawa, ale i konkretnych cech osobowości, w tym umiejętności pracy pod dużą presją.

Podobne artykuły

Jak tłumaczyć ustawy?Tłumacze przysięgli

Jak tłumaczyć ustawy?

28 lipca 2022

Każdy doświadczony tłumacz wie, że jego praca to nie taka prosta sprawa. Niezależnie od

Egzamin na tłumacza przysięgłego - materiały Dla początkujących tłumaczy

Egzamin na tłumacza przysięgłego – materiały

5 czerwca 2020

Egzamin na tłumacza przysięgłego od dawna stanowi ogromne wyzwanie dla młodych tłumaczy. Trudno się

Czy tlumacz przysiegly moze odmowic tlumaczenia Tłumacze przysięgli

Czy tłumacz przysięgły może odmówić tłumaczenia?

20 kwietnia 2020

Czy tłumacz przysięgły może odmówić tłumaczenia? Jeśli tak, to kiedy i w jakich konkretnych

0
Would love your thoughts, please comment.x