Czy warto być członkiem Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych (TEPiS)?

TEPIS jest organizacją pożytku publicznego, powstałą w roku 1990, jako Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPiS. To jedna z najbardziej znanych i cenionych organizacji polskiego środowiska translatorskiego.

Towarzystwo przede wszystkim skupia tłumaczy ekonomicznych, prawniczych i sądowych. Pozwala na poszerzanie umiejętności zawodowych, organizuje i informuje o szkoleniach, warsztatach i laboratoriach dla tłumaczy. Siedziba towarzystwa znajduje się w Warszawie.

TEPiS działa na terenie całego kraju, jak i poza jego granicami. Może także tworzyć jednostki pomocnicze w formie kół, sekcji czy grup roboczych.

Cele towarzystwa TEPiS

Jeżeli chcemy być członkami różnego rodzaju organizacji, warto zaznajomić się ze statutowymi celami TEPiS-u. Przede wszystkim w statucie towarzystwa, dużą wagę przywiązuje się do poszerzania wiedzy lingwistycznej, zarówno samego środowiska translatorskiego, jak i środowiska osób, które z usług tłumaczy korzystają. Celem towarzystwa jest także dbanie o renomę i prestiż uprawniania zawodu tłumacza przysięgłego i przestrzeganie zasad etyki zawodowej. Towarzystwo propaguje moralne aspekty wykonywania zawodu tłumacza. Uczy wiedzy z zakresu ochrony praw autorskich translatorów, a także reprezentuje ich interesy wobec organów władzy.

Bardzo ważnym punktem działalności towarzystwa jest także propagowanie współpracy polskich tłumaczy sądowych z tłumaczami innych krajów Unii Europejskiej, co stwarza nie tylko możliwość wymiany informacji, ale także nowe pola współpracy zawodowej.

Co ciekawe, towarzystwo wydaje także opinie na temat jakości tłumaczeń specjalistycznych.

Działalność towarzystwa TEPiS

Aby wdrażać cele statutowe, Towarzystwo wypracowało szereg metod pracy z tłumaczami, dzięki którym zamierzenia organizacji zostają sukcesywnie wprowadzane w praktykę działania. Przede wszystkim towarzystwo organizuje szereg konferencji, spotkań i kursów dla tłumaczy specjalistycznych.

W skrócie, działalność TEPiS-u, obejmuje:

  • tworzenie funduszy dla tłumaczy,
  • współpraca z instytucjami naukowymi,
  • reprezentacja interesów polskich tłumaczy zwykłych i przysięgłych przed organami administracji publicznej,
  • propagowanie współpracy między polskimi i międzynarodowymi organizacjami dla tłumaczy.

Członkowie towarzystwa dzielą się na:

  • członków nadzwyczajnych – tłumacz przysięgły lub specjalistyczny, który ukończył studia wyższe drugiego stopnia oraz udokumentował co najmniej 3-letnią praktykę zawodową;
  • członków zwyczajnych – może zostać członek nadzwyczajny z 10-letnią praktyką zawodową;
  • ekspertów – tłumacz wyróżniający się kwalifikacjami wśród członków zwyczajnych;
  • członków wspierających – osoba fizyczna lub prawna po zadeklarowaniu regularnego wsparcia finansowego dla Towarzystwa;
  • członków honorowych – osoba z kraju lub z zagranicy, zasłużona dla Towarzystwa.

Bycie członkiem Towarzystwa jest dodatkowym atutem dla każdego tłumacza specjalistycznego i przysięgłego. Zaś dla klientów biur tłumaczeń to dodatkowa informacja o ponadprzeciętnych umiejętnościach praktycznych tłumacza.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *