Gdzie się uczyć by zostać profesjonalnym tłumaczem?

Aby móc zrealizować swoje marzenie o pracy jako tłumacz, tak naprawdę nie musimy zamykać w pewne sztywno ustalone ramy. Możemy nawet zaryzykować stwierdzenie, że branża tłumaczeniowa w pewnym sensie rządzi się swoimi prawami. Osoby zainteresowane pracą jako tłumacz mogą tak naprawdę wybrać bardzo różne drogi samorozwoju.

Nie oznacza to, więc, że przyszły tłumacz musi koniecznie być absolwentem studiów wyższych na kierunkach z zakresu filologii obcych, czy też językoznawczych. Co więcej, czasem absolwenci zupełnie sprzecznych co do pokutującego stereotypowego wizerunku tłumacza kierunków, jak np. prawo, czy kierunki techniczne, mogą fantastycznie realizować się w branży tłumaczeniowej i należeć do bardzo cenionych w biurach tłumaczeniowych specjalistów.

Tak naprawdę warunkiem rozpoczęcia swojej kariery w branży tłumaczeniowej jest doskonała znajomość co najmniej języka obcego, plus stosowne kwalifikacje, dla określonego rodzaju tłumaczeń, którymi chcemy się zajmować. Nie dziwi, więc fakt, że z roku na rok zwiększa się liczba szkół językowych, szczególnie tych niepaństwowych, oferujących atrakcyjne studia specjalistyczne.

Gdzie można się uczyć?

Osoby pragnące zgłębiać tajniki związane z branżą tłumaczeniową mogą skorzystać z oferty edukacyjnej wielu placówek naukowych. Swoje kwalifikacje tłumacze mogą poszerzać głównie dzięki studiom podyplomowym. Wśród uniwersytetów oferujących tego typu studia znajduje się Uniwersytet Jagieloński, Wrocławski, Warszawski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Opolski, Rzeszowski, Szczeciński, a także Uniwersytet Warmińsko -Mazurski.

Naturalnie możliwość tego rodzaju edukacji oferuje także bardzo dużo uczelni niepublicznych, jak chociażby Wyższa Szkoła Bankowa (mająca swoje placówki we Wrocławiu, Poznaniu, Toruniu), Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie, czy też Centrum Szkoleń Tłumaczeniowych w Sosnowcu .

Wybierz specjalizację

A teraz spróbujmy choć w niewielkim stopniu przybliżyć jak wyglądają studia podyplomowe na dwóch cenionych uczelniach, UAM w Poznaniu i Uniwersytecie Jagielońskim.

Zacznijmy zatem od Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie od 1992 roku działa Szkoła Tłumaczy i Języków Obcych. Celem powołania placówki jest wykształcenie profesjonalnych tłumaczy, którzy byliby w stanie sprostać potrzebom rozwijającej się gospodarki, różnych szczebli zarządzania, administracji i wymiaru sprawiedliwości oraz struktur Unii Europejskiej. Uczelnia jako swój atut stawia fakt, że jako pierwsza sformułowała tego typu dwuletni program studiów tłumaczeniowych.

Program został nakierowany przede wszystkim na wykształcenie praktycznych umiejętności i opanowanie technik tłumaczeniowych, które absolwenci będą mogli wykorzystać w późniejszym życiu zawodowym w najróżniejszych przestrzeniach. Znajdziemy w nim przede wszystkim naukę tłumaczenia tekstów pisanych oraz tłumaczenia konferencyjnego (na które składa się tłumaczenie konsekutywne, symultaniczne i liaison).

Omówmy teraz ofertę Uniwersytetu Jagielońskiego. Znajdziemy tu podyplomowe Studia dla Tłumaczy Konferencyjnych, tłumaczy tekstów specjalistycznych, a także tłumaczy literatury.

Tłumaczenia ustne

Jeśli kandydat jest zainteresowany podjęciem studiów podyplomowych w zakresie tłumaczenia ustnego, to głównym wymogiem jaki musi spełniać są ukończone studia magisterskie. Jeśli chodzi o sam kierunek to nie ma tu żadnych rygorów, ważne jednak by kandydat znał przynajmniej jeden język obcy w stopniu zaawansowanym. Konieczne jest też posiadanie odpowiednich predyspozycji do wykonywania zawodu tłumacza, które potwierdzi pomyślny wynik egzaminu wstępnego, którego zaliczenie jest niezbędne do udziału w dalszej rekrutacji.

Wszystkich zastanawiających się nad podjęciem tego rodzaju studiów powinien też zainteresować sam egzamin wstępny, który składa się z dwóch części. Pierwsza część polega na wypełnieniu testu pisemnego, o szerokiej rozpiętości tematycznej, którego celem jest sprawdzenie ogólnej wiedzy kandydata. Druga część polega już na sprawdzeniu znajomości zadeklarowanego przez kandydatka języka obcego.

Czy warto zdecydować się na tego rodzaju studia? Warto, ponieważ uzyskanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych daje szansę na ubieganie się o tytuł tłumacza przysięgłego a także możliwość zatrudnienia w biurach tłumaczeń i innych instytucjach zatrudniających tłumaczy. Studia podyplomowe odbywają się w angielskiej grupie językowej, a także francuskiej, hiszpańskiej, niemieckiej, rosyjskiej i włoskiej.

Tłumaczenia tekstów specjalistycznych

Z podobną procedurą rekrutacyjną muszą się zmierzyć kandydaci chętni podjąć podyplomowe studia dla tłumaczy tekstów specjalistycznych. Tak samo jak w przypadku tłumaczeń ustnych konieczne jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów magisterskich, lub licencjackich, a także posługiwanie się przynajmniej jednym językiem obcym na poziomie zaawansowanym.

Na tego rodzaju studia mogą się zgłaszać osoby zainteresowane rozwojem swoich kwalifikacji z języka angielskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego i włoskiego. Egzamin wstępny obejmuje część polegającą na przetłumaczeniu tekstów na język obcy, a także z języka obcego a także tekst z wiedzy ogólnej. Zwieńczeniem studiów jest egzamin dyplomowy, odbywający się w formie pisemnej. Tego rodzaju kwalifikacje są bardzo cenne, zwłaszcza jeśli tłumacz chce podjąć pracę w biurach tłumaczeń.

Pracodawcy bardzo cenią sobie oprócz doskonałej znajomości języków obcych, także wiedzę specjalistyczną z określonej dyscypliny.

Tłumaczenia literackie

Jeśli chcemy swoją karierę w branży tłumaczeniowej związać z tłumaczeniami literatury, to bardzo pomocne w rozwoju warsztatu mogą się okazać studia dla tłumaczy literatury. W tym przypadku oprócz ukończonych studiów wyższych, oraz zaawansowanej znajomości języka obcego, niezbędne jest także posiadanie określonych predyspozycji do tłumaczenia literatury. Kandydat powinien dobrze poruszać się nie tylko w literaturze pięknej, ale także posiadać umiejętność tłumaczenia teksów z zakresu szeroko rozumianego dyskursu humanistycznego.

Aby dostać się na tego rodzaju studia podyplomowe konieczne jest przedstawienie komisji rekrutacyjnej teczki, zawierającej dziesięć stron przetłumaczonych tekstów literackich, lub humanistycznych, z załączonymi oryginałami. Materiały te stanowią podstawę do rozmowy kwalifikacyjnej, która weryfikuje predyspozycje kandydata, oraz jego zainteresowania literackie.

Tego rodzaju studia mogą wybrać osoby zainteresowane rozszerzaniem swoich kompetencji z zakresu języka angielskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, włoskiego, czy rosyjskiego.

Kandydat aby pomyślnie ukończyć studia musi złożyć pracę dyplomową, która polega na przetłumaczeniu co najmniej jednego tekstu, spośród literatury zaproponowanej przez współpracujące z Katedrą UNESCO wydawnictwa. Pracę oceniają nie tylko wykładowcy, ale także niezależni eksperci, a także redaktorzy wydawnictw.

Widzimy więc, że w Polsce mamy wiele profesjonalnych szkół, pozwalających nabyć odpowiednie kwalifikacje. Warto jednak wiedzieć jak spośród tego ofertowego gąszczu wybrać ofertę, która prawdziwie spełniłaby nasze wymagania. Szukając dobrej szkoły, dobrze, więc rozeznać się w opiniach absolwentów, znajomych. Warto także wiedzieć, czego oczekujemy od placówki edukacyjnej, której poszukujemy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *