Przekładoznawstwo

Transformacje językowe według Stiepana Barchudarowa
Przekładoznawstwo

Transformacje językowe według Stiepana Barchudarowa

Czym są transformacje językowe według Stiepana Barchudarowa? Transformacje są różnicami, jakie występują między tekstem tłumaczonym a oryginalnym. Nie chodzi tutaj o nową interpretację tłumaczenia, ale o różnice obiektywne. Stiepan Barchudarow, rosyjski leksykograf, wyróżnił następujące rodzaje transformacji: inwersje, uzupełnienia, opuszczenia, substytucje. Powyższe elementy, co do zasady, mają charakter obiektywny, wymuszony normą językową. Jednak można na nie spojrzeć z subiektywnego punktu widzenia. Użycie każdej z tych transformacji to suwerenna decyzja tłumacza. Przecież tłumaczenie, bez względu na

Przeczytaj
Czy tłumaczenie jest aktem komunikacji?
Przekładoznawstwo

Czy tłumaczenie jest aktem komunikacji językowej?

Czy tłumaczenie jest aktem komunikacji językowej? W literaturze branżowej funkcjonuje opinia, że tłumaczenie jest tak naprawdę specyficznym rodzajem komunikacji. Przekład, jako pośredniczenie w wymianie informacji, stanowi w związku z tym bardzo ważny element relacji nawiązywanej między nadawcą i odbiorcą, autorem a czytelnikiem. Bardzo ważne jest, żeby tłumacz miał pełną świadomość tego faktu, wyznacza on bowiem jego główną rolę w procesie komunikacji międzynarodowej. Dziś odpowiadamy na pytanie: akt komunikacji – co to jest? Akt komunikacji

Przeczytaj